Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Haugesund kommune med lønnsløft for sykepleiere

Haugesund kommune har over tid hatt utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Nå blir det tatt grep i håp om å bedre situasjonen.  Med en avlønning på 15 000 – 25 000 over tarifflønn håper de å være konkurransedyktige i kampen om kompetansen.

 

Sykepleiere må prioriteres - nå!

Fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland med klar tale i en kronikk i dagens Stavanger Aftenblad:
Sykepleierne må ha førsteprioritet i årets tariffoppgjør!  "Tiden er overmoden, arbeidsgivere må vise at de verdsetter sykepleiernes kompetanse på en måte som gjør at de faktisk opplever seg verdsatt".

Store forskjeller i hva sykepleiere tilbys i lønn

NSF Rogaland har kartlagt hva kommuner og helseforetak tilbyr sykepleiere i lønn ved ansettelse. Forskjellene kan være på over 50 000 kroner mellom nabokommuner. Flere arbeidsgivere gir uttrykk for at de forventer at sykepleiere forhandler lønn med utgangspunkt i deres tilbud.

Athena involverer brukere i praksisnær sykepleieforskning

Rogaland de senere år har fått flere titalls sykepleiere med doktorgrad – og flere er underveis.  Nå har en gruppe av fylkets fremste sykepleier- og helsefagforskere etablert et samarbeidsforum som arbeider aktivt for mer praksisnær forskning. Målet er å involvere pasienter og brukere aktivt for å øke kompetansen i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Bli med på lederkonferansen "Myndighet til å lede"

Ledermedlemmer på Vestlandet inviteres til lederkonferanse i Bergen 12.april. Konferansen har fått tittelen "Myndighet til å lede" og blant foredragsholderene finner vi Linda Lai, Lisbeth Norman og Marit Myklebust.  Konferansen er gratis for NSF-medlemmer og ledere fra Rogaland får også tilbud om gratis middag og overnatting.

NSF Rogaland