Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Koste hva det koste vil?

Helsetjenesten og helsepersonell i Norge er under sterkt press for tiden. Koronapandemien har snudd opp ned på det meste i samfunnet vårt. Mange sykepleiere har høyt arbeidspress, og med det øker faren for feil. Flere sykepleiere har sagt at de er redde for å gjøre feil, nettopp i denne tiden hvor arbeidspresset blir for stort.

Eldre skal bli forskere

Innen helseforskning stilles det krav om brukermedvirkning. Et av svarene fra SESAM (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) er å holde forskerskole for brukere.

 

Flere sykepleiere i Helse Fonna får ekstra kompensasjon for utført overtidsarbeid.

Når de sentrale parter i mars inngikk avtale om ekstra overtidsbetalt for sykepleiere, åpnet avtalen for at den kunne utvides til å gjelde flere enn sykepleiere som gikk i såkalt koronaturnus. I Helse Fonna er nå partene enige om å utvide denne til også å omfatte andre sykepleiere som arbeidet mye overtid i den mest hektiske perioden.

NSF Lokalen tilbake i ny drakt

Mange NSF-medlemmer i Rogaland var skuffet når det i fjor høst ble klart at medlemstidsskriftet NSF Lokalen ikke lenger ville finne veien til en postkasse nær dem. I disse dager kan de glede seg over at de igjen vil motta tidsskriftet – denne gangen i en innboks nær dem.  

Stavangerpolitikerne lyttet til NSF - omgjorde vedtak

Når kommunedirektøren hadde utarbeidet forslag til vedtak i sak om autorisasjon og lisens for utenlandske helsearbeidere uten å be om innspill fra NSF, tok NSF i Stavanger selv kontakt med politikerne. Det gjorde at administrasjonens forslag ble endret slik at endelig høringsuttalelse fra Stavanger kommune var likelydende med NSFs forslag til politikerne.