Rogaland

NSF Rogaland

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Hun forsker på pårørendes erfaringer ved Lewy legeme demens og Alzheimers sykdom

Ellen J. Svendsbø er sykepleier, førsteamenuensis, medlem av Athena (SESAM's helsefaglige forskninggruppe) og disputerte i høst for doktorgrad med avhandlingen "Pårørende til personer med Lewy legeme demens og Alzheimers sykdom. Erfaringer og mestringsstrategier. Bli kjent med Svendsbø's forksning og funn i Jon Arild Aakres artikkel.

 

Vårt hjerte banker for deg!

I morgen er det «Alle hjerters dag» og NSF i vestlandsfylkene vil atter en gang benytte anledningen til å vise medlemmer og befolkningen forøvrig at våre sykepleierhjerter banker for dem. I Rogaland vil vi stå på stand i vestibylen på Haugesund sjukehus, våre tillitsvalgte går med hjertebuttons og vi har konkurranse på sosiale medier med flotte premier.

Haugesund med lønnsløft for helsesykepleiere

I Haugesund har ikke helsesykepleiere fått samme lokale garantilønn som spesialsykepleiere, noe som har bidratt til uro og misnøye blant de ansatte.  Nå har kommunen tatt grep,  og ved å legge seg 25000 kroner over sentral garantilønn, er helsesøstrene nå sidestilt med andre spesialsykepleiere.

Hjelmeland med lønnsløft for sykepleiere

Hjelmeland kommune innså at det å ligge "på bunn" i lønnsoversikter for sykepleiere i Rogaland ikke var gunstig hva gjelder å rekruttere og beholde sykepleierkompetanse. Ved å legge seg 20 000 over garantilønn håper de å bli mer konkurransedyktige.

Mot til å stå i det....

Et samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna-kommunene og Den Norske Kirke i Haugesund har gitt helsepersonell økt kompetanse på åndelig og eskistensiell omsorg til alvorlig syke og døende