Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSF tilbyr ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere gratis webinar i kriseledelse, fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020.

Fikk du ikke meldt deg på til første samling? Du kan likevel bli med, meld deg på og delta fra og med andre samling!

Til tjeneste!

Mange kommuner og sykehus har i disse koronatider gått ut og oppfordret helsepersonell som ikke er i pasientrettet arbeid om å melde seg til tjeneste. Stavanger kommune var tidlig ute med å be disse registrere seg slik at de kunne bistå om behovet skulle være tilstede

Ta vare på helsepersonells helse!

Det er en krevende tid for oss alle, men spesielt for helsepersonell. Norsk Sykepleierforbund organiserer nærmere 120 000 sykepleiere og de aller fleste av dem har nå svært krevende arbeidsdager.

Fylkesmøtet utsatt

Neste uke skulle NSF Rogalands delegater valgt ny fylkesleder, nestleder og nye fylkesstyremedlemmer. Nå har NSF bestemt at det sittende fylkesstyre skal sitte frem til september.  Det innebærer at Nina Horpestad vil være fylkesleder i flere måneder mer enn hun opprinnelig så for seg.

Spørsmål og svar om sykepleiere og koronaberedskap

Kan turnusen min bli endret på kort varsel? Kan jeg pålegges andre arbeidsoppgaver? Må jeg arbeide merarbeid og overtid? Kan avtalt ferie inndras? Har jeg krav på lønn når jeg er i karantene? Har jeg noen rettigheter når jeg må være hjemme fordi skole og barnehage er stengt? NSF har en egen spørsmål og svar-artikkel som kan gi svar på det du som medlem lurer på.  

Heltidskultur på helsa løs?

I dag har fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad, en kronikk i Haugesund Avis der hun kommenterer uenigheten rundt turnus i Karmøy. Hun er uenig i kommunens påstander om at heltidskutur forutsetter hyppigere helgearbeid, deltvakter og mindre sykepleiere i ukedagene og deltvakter for sykepleierne.  Hun frykter slike krav mer hindrer enn fremmer heltidskultur.