Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Marianne skal lede fylkets største faggruppe

Denne uken ble  Marianne Murbræch valgt til ny leder av den lokal faggruppen for helsesykepleiere. Det ble også valgt nytt styre for fylkets største faggruppe. NSF Rogaland gratulerer!

Åtte av ti sykepleiere fikk høyere lønn

Kun fire av ti sykepleiere i Rogaland oppgir at de forhandlet lønn ved ansettelse, men åtte av ti som faktisk frohandler oppnådde bedre vilkår enn arbeidsgivers opprinnelige tilbud.

AVLYST - Spennende konferanse for sykepleierledere i Rogaland

Er du sykepleierleder og NSF-medlem bør du krysse av for 17. mars i kalenderen din. Da inviterer NSF Rogaland i samarbeid med lokal faggruppe for sykepleierledere til heldagskonferanse med to svært aktuelle foredrag.

ForBedring – for hvem?

I den nye kvalitets- og medarbeiderundersøkelsen ForBedring kommer det frem at det fysiske arbeidsmiljøet i sykehus har mange utfordringer. Nedslitte og gamle sykehusbygg er kostbare å vedlikeholde, utfordrende med tanke på hygiene, og påvirker ressursutnyttelse og effektivitet. For å bøte på dette bygges det sykehus nærmest «over en lav sko» for tiden.

Innsparingstiltak bekymrer NSFs hovedtillitsvalgt i Sandnes

Hovedtillitsvalgt Siri Rugland Ree uttrykker i dagens Sandnesposten bekymring for millionkutt i hjemmetjenesten. Kommunestyret vedtok mandag å kutte 14 millioner i helse og velferd. Rugland Ree bekrefter overfor NSF Rogaland at kuttene kom overraskende på henne.