Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Sol gjennom sky - om å være en forskjell når mørket truer

Har du som innbygger i regionen lyst å høre mer om hvordan sykepleiere bruker sin kompetanse i sitt møte med pasienter og pårørende? Og samtidig lytte til vakre toner og stemmer fra Sigvart Dagsland og Kjell Inge Torgersen? Da bør du melde deg på vårt gratisarrangement på hotell Clarion i Stavanger 24.september.

Masterverkstedet - et unikt tilbud!

-  Vi skal være tilretteleggere, inspiratorer, kunnskapsbank, fasilitatorer, brobyggere og stimulere studentene med sine masteroppgaver, sier Kine Gjesdal i Masterverkstedet. Sykepleiere som tar masterutdanning med fokus på primærhelsetjenesten skal vite at det i alle fall ikke skal stå på hjelp når det gjelder forskningen og selve masteroppgaven.

Sykepleiere takker nei til minstelønn ved SUS

Med 25 årsverk ledige sykepleierstillinger i klinikk psykisk helsevern for voksne i Helse Stavanger skulle man tro arbeidsgiver var villig til å bruke lønn som virkemiddel for å få tiltrengt sykepleierkompetanse. Den gang ei, og flere sykepleiere har dermed takket nei til tilbud om stilling. 

For mye utbetalt lønn - hva nå?

Flere NSF-medlemmer har opplevd å få feil utbetalt lønn uten at de har oppdaget dette selv. Hvis dette pågår over tid kan det bli store beløp, og når arbeidsgiver oppdager feilen kan det være du får en melding om at du vil bli trukket i lønn fremover. Er det lov?

Vindafjord kommune: Lønn er en viktig faktor for å rekruttere og beholde sykepleiere!

Høyere lønn for nytilsatte sykepleiere, et betydelig lønnsløft for øvrige sykepleiere og stipendordning for sykepleiestudenter er tiltak man har valgt å satse på i Vindafjord kommune. Hovedtillitsvalgt i kommunen Maya Bakke er fornøyd med utviklingen.

Formye utbetalt lønn - hva nå?

Fylkeskontoret får med ujevne mellomrom henvendelser fra medlemmer som forteller at de har fått utbetalt for mye lønn og at arbeidsgiver krever dette tilbakebetalt, eventuelt har trukket beløpet tilbake i en senere lønnsutbetaling. Det kan i enkelte saker dreie seg om forholdsvis høye beløp. Hva bør du være oppmerksom på hvis en slik situasjon skulle oppstå?

NSF Rogaland