Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Årets sykepleierleder – Hilde Frafjord

I dag har fylkesleder på vegne av fylkesstyret vært på Stavanger legevakt for å hylle og dele ut pris til Hilde Frafjord som året sykepleierleder. Hilde er en travel dame, men takket være god dialog med personer rundt henne klarte vi å finne en dag hvor Hilde var tilgjengelig. Dette var en overraskelse, Hilde visste ikke at vi kom for å overrekke prisen til henne.

Rekordstort oppmøte på julemøte for pensjonister

Når NSF Rogaland inviterer sine pensjonistmedlemmer til julemøte går det ikke lang tid før påmeldingslistene er fulltegnet. I dag fikk rundt 170 av dem en flott dag med foredrag av Astrid Nøkleby Heiberg, utdeling av hedersnåler og en musikalsk avslutning av de sjeldne.

Å ta i bruk velferdsteknologi

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland og Stavanger kommune er opptatt av alle berørte parter må involveres ved innføring av velferdsteknologi i kommunene.

Lokal faggruppe for helsesøstre med over 300 medlemmer

Den lokale faggruppen for helsesøstre er fylkets største og har et høyt aktivitetsnivå.  Ingeborg Stangeland er nestleder i lokalgruppen og presenterer her faggruppens arbeid og tilbud.

Fagkafe: Høytider i sykepleien

I et stadig mer multikulturelt samfunn er det viktig for  å ha litt kjennskap til andre religioners høytider og praksis knyttet til dem og hvilke utfordringer og muligheter høytidsfeiringer innebærer for oss sykepleiere.

Stavanger kommune med solid lønnsløft for rekruttering av sykepleiere

NSF Stavanger og Stavanger kommune brukte mulighetene som ligger i lokale forhandlinger til gjøre kommunen mer konkurransedyktig når det gjelder å rekruttere og beholde sårt tiltrengt sykepleierkompetanse.