Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Åtte av ti sykepleiere fikk høyere lønn

Kun fire av ti sykepleiere i Rogaland oppgir at de forhandlet lønn ved ansettelse, men åtte av ti som faktisk frohandler oppnådde bedre vilkår enn arbeidsgivers opprinnelige tilbud.

AVLYST - Spennende konferanse for sykepleierledere i Rogaland

Er du sykepleierleder og NSF-medlem bør du krysse av for 17. mars i kalenderen din. Da inviterer NSF Rogaland i samarbeid med lokal faggruppe for sykepleierledere til heldagskonferanse med to svært aktuelle foredrag.

ForBedring – for hvem?

I den nye kvalitets- og medarbeiderundersøkelsen ForBedring kommer det frem at det fysiske arbeidsmiljøet i sykehus har mange utfordringer. Nedslitte og gamle sykehusbygg er kostbare å vedlikeholde, utfordrende med tanke på hygiene, og påvirker ressursutnyttelse og effektivitet. For å bøte på dette bygges det sykehus nærmest «over en lav sko» for tiden.

Innsparingstiltak bekymrer NSFs hovedtillitsvalgt i Sandnes

Hovedtillitsvalgt Siri Rugland Ree uttrykker i dagens Sandnesposten bekymring for millionkutt i hjemmetjenesten. Kommunestyret vedtok mandag å kutte 14 millioner i helse og velferd. Rugland Ree bekrefter overfor NSF Rogaland at kuttene kom overraskende på henne.

Faktura eller lønnstrekk - er det så nøye?

Årets hovedtariffoppgjør blir spennende og viktig for deg som sykepleier. I tillegg til krav om høyere lønn skal det også forhandles om andre bestemmelser i Hovedtariffavtalen/Overenskomsten. Å ha trekkordning på medlemskonitingenten sikrer at du er registrert hos rett arbeidsgiver og omfattes av oppgjøret.