Troms

Havn i Senja

Åpningstid: 08.00-15.30 

Epost: troms@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Grønnegata 86-88, Postboks 626, 9256 Tromsø

Siste nyheter fra Troms

Møte med forbundsledelsen

Forbundsledelsen ønsker å møte medlemmer i Troms

Valg av nytt fylkesstyre, fylkesleder og nestledere i NSF Troms og Finnmark

Nominasjonskomiteen i NSF Troms og Finnmark minner om frist for innlevering av villighetserklæring 21. februar.

Delegater fra HTV-områdene til fylkesmøtet

Alle HTV-områder i Troms har anledning til å sende delegater til fylkesmøtet for NSF Troms og Finnmark 30. og 31. mars 2020. Hovedtillitsvalgte vil gjennomføre valg på delegater i sine respektive områder.

Vil du være en del av NSF Troms og Finnmarks fylkesstyre 2020-2023?

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Troms og Finnmarks fylkesstyre?  Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene.  Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Still som delegat på fylkesmøtet !

Hvis du vil være med å bestemme sammensetningen av fylkesstyret i NSF Troms og Finnmark  2020 - 2023, bør du melde deg som delegat til fylkesmøtet den 30. - 31. mars.

NSF inviterer til posterutstilling

Har du noe spennende fra ditt fagfelt som du ønsker å presentere?

Tips til Filmfestivalen TIFF 2020, av Mai-Britt Martinsen, FTV NSF UNN HF samt medlem i Fylkesstyret i NSF Troms

Tromsøs Internasjonale Filmfestival arrangeres for 30. gang i Tromsø i perioden 13.-19. januar.

TIFF er en populær publikumsfestival, og målt i antall besøk er det Norges største filmfestival og landsdelens største kulturarrangement.

 

Vil du være med å lede nye NSF Troms og Finnmark ?

I mars 2020 skal vi på nytt gjøre viktige valg i NSF. Det skal velges leder, 2 nestledere og medlemmer til fylkesstyret i nye NSF Troms og Finnmark. Kan noen av disse viktige vervene være noe for deg?

Ny administrativ leder ved NSF Troms og Finnmark og NSF Nordland

Ønsker du å jobbe som administrativ leder ved NSF Troms og Finnmark og NSF Nordland, to fylkeskontor i en av landets største arbeidstakerorganisasjoner?

Pensjonisttreff med julelunsj og utdeling av hedersnåler

NSF Troms inviterte pensjonistmedlemmer og heders medlemmer til julelunsj