Troms

Fylkeskontoret i Troms

Siste nyheter fra Troms

Vil du være delegat på landsmøtet i 2019?

-Eller kjenner du noen andre som kan tenke seg å stille som delegat?  NSFs landsmøte arrangeres 5.- 8. november 2019.  Delegasjonen fra Troms vil bestå av 5-6 delegater, og disse velges på fylkesmøtet i NSF Troms den 26. og 27. mars 2019.

Fagnytt i Nord nr. 3/2018.

Her kommer Fagnytt i Nord med et nytt nummer.

Årets sykepleier i Troms

Kåringen av Årets sykepleier i Troms 2018 ble gjennomført på fagdagen til NSF i Harstad 13. november. Blandt de mange nominerte kåret jurien Carl Axel Ingebrigtsen ved UNN Narvik til året sykepleier.

Ikke sett kaffen i halsen!

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har i år valgt å markere Equal Pay Day den 19. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning.

Sykefraværet på UNN

Høyt sykefravær er systemfeil mer enn et individuelt problem

Hanne Marit Bergland, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Troms

Nominasjonskomite 2018 Troms

Ved lokal fagpolitisk konferanse 3. september ble det valgt lokal nominasjonskomite for NSF Troms.

Nyttige tips om FERIE

Selv om sommerværet glimrer med sitt fravær, er vi allerede i full gang med ferieavvikling rundt om på de ulike arbeidsstedene.

Her er noen viktige tips som kan komme til nytte!

Årets sykepleier og Årets sykepleieleder 2018 ?

Arbeider DU sammen med årets sykepleier? Eller blir DIN leder dette årets sykepleieleder?

Prisene deles ut av NSF Troms hvert år, og nå er det igjen tid for å fremme forslag på kandidater!

Følgende kandidater stiller til valg til nominasjonskomite`

Nominasjonskomite`for fylkesmøtet i 2019 velges på hovedtillitsvalgtskonferansen 13.-14. juni 2018.

Gratulere med dagen 5. mai

Vi ønsker å gratulere alle jordmødre med dagen, dere gjør en virkelig flott jobb - dere er høyt verdsatt

Ta grep NÅ!

Sykepleiermangelen er faretruende stor.

Les fylkesleders innlegg til avisene her

Hvordan skal NSF organisere seg i fremtiden?

Stortinget har vedtatt å endre dagens ordning med 19 fylker slik at det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylker/regioner.  Troms skal slås sammen med Finnmark. 

Fagnytt i nord nr. 1 / 2018

Endelig kan vi presentere årets første nummer av Fagnytt i nord! Her kan du blant annet lese om Mitt livs ABC som skal tilbys ansatte i tjenesten for utviklingshemmede i Troms. Opplæringsprogrammet er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH), og gjennomføringen av programmet er et samarbeid mellom NKAH og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms (USHT).

Gratulere med dagen!

Leserinnlegg til kvinnedagen v/Hanne Marit Bergland Fylkesleder Norsk sykepleierforbund Troms

Bli med 8. mars

Norsk Sykepleierforbund Troms inviterer oppfordrer alle våre medlemmer til å delta på markeringen av kvinnedagen 8. mars. I år holder vår egen Alexandra Douse appell og NSFs trommekorps spiller.

Lederkonferanse - Myndighet til å lede!

NSF arrangerer lederkonferanse i Tromsø med både lokale og nasjonale innledere av svært god kvalitet. Tema: Myndighet til å lede! Hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjenester av høy kvalitet.

Spennende fagkveld i Tromsø

Forum for Kreftsykepleie Troms Lokallag ønsker medlemmer, sykepleiere og andre profesjoner med interesse for kreftomsorg, eller som står i traume og lidelse i yrkesutøvelsen velkommen til spennende fagkveld i Tromsø.

Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Troms har på et ekstraordinært styremøte den 12.02.18 fattet følgende vedtak:

NSF Troms registrerer at Tor Ingebrigtsen har sagt opp som direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge etter 11 år. Vi er godt kjent med den svært uheldige konflikten mellom UNN og Helse Nord.

NSF har ingen direkte rolle i forbindelse med verken å ansette eller avsette direktører eller styreledere. Våre primære anliggender er våre medlemmer og deres arbeidsvilkår og ellers forhold som har betydning for kvaliteten på helsetjenesten.

Derfor mener vi at det viktigste framover er å få på plass en ledelse som kan skape nødvendig ro og tillit slik at sykepleiere og andre fagfolk kan levere en omsorgsfull og forsvarlig helsetjeneste.

En god start for det videre arbeid vil være å få på plass varslingsrutiner for trakassering, samt gjennomgå retningslinjer for helselederes kommunikasjon internt og i media.

Sykepleiere må prioriteres NÅ!

v/Hanne Marit Bergland Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Troms

KS -Troms arrangerer denne uken sin strategikonferanse i Tromsø. Her vil kloke arbeidsgivere i kommunene drøfte strategier og føringer for vårens tariffoppgjør. Når vi vet at lønn er et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere og beholde kompetanse, har Norsk Sykepleierforbunds medlemmer et svært så berettiget krav til årets oppgjør: Sykepleierne må ha førsteprioritet!

http://www.itromso.no/nyheter/2018/02/13/%C2%ABSykepleiere-m%C3%A5-prioriteres-n%C3%A5%C2%BB-16082818.ece

Foreslå kandidater til nominasjonskomiteen i Troms

 

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for NSF Troms. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019.

– Vi trenger flere spesialsykepleiere

Behovet for nye spesialsykepleiere er økende og vil fortsette å øke de kommende årene. Nå forbereder UNN en ny runde med utdanningsstillinger tilknyttet anestesi-, barn-, intensiv-, kreft og operasjonssykepleie (ABIKO), med søknadsfrist i mars.

Fagnytt i Nord nr. 3 desember 2017

Dokumentasjon av Helsehjelp – et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms

Utdeling av hedersnåler

På et eget arrangement 27/11 ble det delt ut hedersnåler til trofaste medlemmer.

16.461.975 i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer

Når du skader deg på jobb eller pådrar deg yrkessykdom, kan du ha rett til erstatning. Yrkesskadegruppa i NSF bistår medlemmer med å få den erstatning de har krav på etter folketrygdens regler og etter yrkesskadeforsikringsloven. Bistanden er gratis. Vi kan gi råd og veiledning i saker, og vi kan også overta saksbehandlingen.

 

Årets sykepleier og Årets sykepleierleder er kåret!

Det var to synlig rørte og glade sykepleiere som i dag fikk tildelt æresbenevnelsen "Årets sykepleier" og "Årets sykepleierleder" på NSF Troms konferanse for ledere og tillitsvalgte.

Spørsmål til politiske partier

Fylkesleder har stilt politiske partier i Troms følgende spørsmål og bedt om svar via media

Hvem blir årets sykepleier og årets sykepleieleder 2017?

Prisene Årets sykepleier og Årets sykepleieleder deles ut av Norsk Sykepleierforbund Troms hvert år. Nå er det tid for å fremme forslag på kandidater til disse prisene!

Viktig endring - lov om pensjonsendring for sykepleiere

Fra 01.04.16 er minstegrensen for innmelding i KLP endret fra 14 timer pr uke til 20 prosent av full stilling.

Flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere som er omfattet av pensjonsordningen, kan legges sammen for å oppfylle 20 prosentkravet.

Dette innebærer en stor forbedring for sykepleiere som har en eller flere stillinger med lav stillingsbrøk og dermed ikke har vært innmeldt i pensjonsordningen.

 

Verneombudskonferansen 2017

Er du NSF-medlem og samtidig verneombud eller hovedverneombud? Da kan du i så fall ha mulighet å delta på Unio sin verneombudskonferanse som holdes 9. - 10. november på Scandic Holmenkollen Park i Oslo.

Fagnytt i nord nr 2 / 2018

Nå er endelig sommeren kommet til nord. Vi kan glede oss over at et nytt nummer av Fagnytt i nord er klart.

Jubileumshilsning fra Eli Gunhild By

Gratulerer med dagen alle sykepleiere. I dag er det den Internasjonale sykepleierdagen!

 Dessverre måtte dagen planlagte feiring av NSF Troms 75 årsdag og av Sykepleierdagen i dag, 12. mai, bli utsatt på grunn av hotellstreiken. 

Forbundsleder Eli Gunhild By har sendt oss sin hilsningtale

Lønnsoversikt for sykepleiere i kommunene i Troms for februar 2016

Lønnsoversikten viser at sykepleiere med 0 års ansiennitet i Karlsøy og Lyngen tjener nesten 60 000.- mer pr år enn kollegaer i eksempelvis Dyrøy og Harstad.

8. mars - Gratulere med dagen

Erna og Siv - nå er tiden inne for et sykepleierløft.

Fylkesleder har skrevet et leserinnlegg om lønn og heltid.

Fagnytt i nord - nr 1 - februar 2016

Nytt interessant nummer av Fagnytt i nord!

Kompetanse verdt å betale for

Sykepleiere besitter noe av den viktigste kunnskapen i verden – nemlig hvordan man pleier, bevarer og redder liv. Kompetansen vår gir færre innleggelser i sykehus, mindre sykdom og mindre feilmedisinering. Nok sykepleiere med riktig kompetanse er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Den er det verdt å satse på. Den er det verdt å betale for.