Troms

Havn i Senja

Åpningstid: 08.00-15.30 

Epost: troms@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Grønnegata 86-88, Postboks 626, 9256 Tromsø

Siste nyheter fra Troms

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSF tilbyr ledermedlemmer med personalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere gratis webinar i kriseledelse, fire sesjoner som følger på hverandre mai-oktober 2020.

Gratulere med dagen sykepleiere

v/Hanne Marit Bergland, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Troms

Den 12. mai er den internasjonale sykepleierdagen.  I år er denne dagen også 200-jubileumet for Florence Nightingale fødselsdag .

Korona – spørsmål og svar til medlemmer

Informasjonen om koronasituasjonen kan endre seg raskt og det er derfor viktig å søke oppdatert kunnskap hos myndighetene om hva som gjelder.

Still som delegat på fylkesmøtet !

Hvis du vil være med å bestemme sammensetningen av fylkesstyret i NSF Troms og Finnmark  2020 - 2023, bør du melde deg som delegat til fylkesmøtet den 30. - 31. mars.

Vil du være med å lede nye NSF Troms og Finnmark ?

I mars 2020 skal vi på nytt gjøre viktige valg i NSF. Det skal velges leder, 2 nestledere og medlemmer til fylkesstyret i nye NSF Troms og Finnmark. Kan noen av disse viktige vervene være noe for deg?

Ny administrativ leder ved NSF Troms og Finnmark og NSF Nordland

Ønsker du å jobbe som administrativ leder ved NSF Troms og Finnmark og NSF Nordland, to fylkeskontor i en av landets største arbeidstakerorganisasjoner?

Pensjonisttreff med julelunsj og utdeling av hedersnåler

NSF Troms inviterte pensjonistmedlemmer og heders medlemmer til julelunsj 

Nominasjonskomiteen for NSF Troms og Finnmark

På vår konferanse for hovedtillitsvalgte 20. og 21. november ble det valgt ny nominasjonskomite for vårt nye sammenslåtte fylke Troms og Finnmark.