Hovedorganisasjonen Virke

3000 medlemmer i Virke

Hovedorganisasjonen Virke er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat sektor. Virke har om lag 12000 bedrifter som medlem. NSF har partsforhold og tariffavtaler innenfor områdene spesialisthelsestjenesten, helse og omsorg, utdanning, frivillighet og kultur, kalt HUK-området. Norsk Sykepleierforbund organiserer i overkant av 3000 medlemmer innenfor HUK-området. Virkes hjemmesider finner du her.

Medlemmene er ansatt i ulike virksomheter som omfattes av Landsoverenskomstene Spesialisthelsetjenesten, Helse- og sosiale tjenester, Virksomheter, Høyskoler og Utdanning. NSF har ikke registrerte medlemmer innenfor landsoverenskomstene Museer og andre kulturinstitusjoner eller Barnehager.

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i området.

Hovedorganisasjonen Virke