Hovedorganisasjonen Virke

3000 medlemmer i Virke

Hovedorganisasjonen Virke er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat sektor. Det er om lag 22000 bedrifter og virksomheter som er medlemmer i Virke. NSF har partsforhold og tariffavtaler innenfor områdene spesialisthelsetjenesten, helse og omsorg, utdanning, frivillighet og kultur, kalt HUK-området. NSF organiserer i overkant av 3000 medlemmer som er ansatt i virksomheter som omfattes av Landsoverenskomstene for Spesialisthelsetjenesten, Helse- og sosiale tjenester, Virksomheter, Høyskoler eller Utdanning. NSF har ikke registrerte medlemmer innenfor Landsoverenskomstene Museer og andre kulturinstitusjoner i HUK-området.

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i området.

 Virkes hjemmesider finner du her.

 

Tariffoppgjørene 2020 – videre fremdrift

På grunn av koronasituasjonen ble alle tariffoppgjørene som skulle vært gjennomført denne våren, utsatt til høsten. Det er nå avtalt oppstart og fremdrift i de fleste av områdene.

Se datoene for oppgjøret i denne artiklen.

Avtaler med arbeidsgivere

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har etter utbruddet av koronavirusepidemien inngått ulike avtaler med arbeidsgiverorganisasjonene Spekter, KS, Oslo kommune, Virke, NHO og i staten. Her er de samlet. 

Avtale mellom NSF og Virke HUK

Det er inngått avtaler med Virke om blant annet utvidede rammer for overtid og avvikende regler for arbeidstid.

Hovedorganisasjonen Virke