Hovedorganisasjonen Virke

3000 medlemmer i Virke

Hovedorganisasjonen Virke er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat sektor. Virke har om lag 12000 bedrifter som medlem. NSF har partsforhold og tariffavtaler innenfor områdene spesialisthelsestjenesten, helse og omsorg, utdanning, frivillighet og kultur, kalt HUK-området. Norsk Sykepleierforbund organiserer i overkant av 3000 medlemmer innenfor HUK-området. 

Medlemmene er ansatt i ulike virksomheter som omfattes av Landsoverenskomstene Spesialisthelsetjenesten, Helse- og sosiale tjenester, Virksomheter, Høyskoler og Utdanning. NSF har ikke registrerte medlemmer innenfor landsoverenskomstene Museer og andre kulturinstitusjoner eller Barnehager.

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i området.

Forhandlingsdato for Virke 2019

Forhandlingene i Virke HUK-området vil finne sted 20. - 21. juni 2019.

Enighet med Virke om ny hovedavtale 2018-2021

NSF og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (parallellavtalen) den 21. juni sammen med øvrige organisasjoner som har partsforhold i denne. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) hovedavtalen for perioden 2018-2021.

Hovedorganisasjonen Virke