Enighet i andre del av Virke-oppgjøret

Forhandlingsleder i Virke Ann Torunn Tallaksen og forhandlingsleder for Unio Eirik Rikardsen

Forhandlingsleder for Virke Ann Torunn Tallaksen og forhandlingsleder for Unio-forbundene, Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund. Bildet ble tatt i forbindelse med forhandlinger tidligere i høst. Foto: Kristina T. Storeng

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor. Det er viktig for medlemmene, og det bidrar til at Virkes medlemsbedrifter kan tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene.


– Vi er fornøyde med at rammen ble høyere enn for frontfaget og at ubekvemstilleggene for både natt og helg er forhøyet. Dette er viktige krav som Unio forbundene fikk gjennomslag for i KS, og som Virke nå også har forpliktet seg til, fortsetter Rikardsen.

Dette er de viktigste resultatene:

  • Økt ramme: Rammen ble 3,84 %, som er over frontfagsrammen. Dette er et viktig gjennomslag for NSF.
  • Nyutdannede med tre års høyere utdanning, får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.
  • Alle ansatte får et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 16 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. De med lengst ansiennitet har fått de høyeste kronetilleggene.
  • Ledere, som ikke er omfattet av garantilønnsystemet, får et generelt tillegg på 2,6 prosent.

Virkningstidspunktet er 1. mai 2022.

I tillegg har vi fått gjennomslag for et viktig prinsipp: Tilleggene på lørdag, søndag og natt øker, og gjøres delvis om til prosentvise tillegg. Vi har blitt kvitt helgetrappa, som ikke fungerte etter hensikten. Dette gjelder fra 1. januar 2023.

Nå skal resultatet godkjennes i forbundsstyret før svarfristen til Virke som er 2. desember 2022.

Du finner alle detaljene i oppgjøret og oppdaterte tabeller i hovedprotokollen.