Enighet mellom NSF og Spekter Helse 2023

Lill Sverresdatter Larsen og Anne-Kari Bratten kom tirsdag til enighet i oppgjøret for 43 000 sykepleiere i helseforetakene.

Lill Sverresdatter Larsen og Anne-Kari Bratten kom tirsdag til enighet i oppgjøret for 43 000 sykepleiere i helseforetakene.

– Dette oppgjøret møter langt på vei de forventingene vi hadde på forhånd, sier NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Selv om vi ikke fikk gjennomslag for alle våre krav, gjorde helheten at vi valgte å akseptere. Vi har nådd det viktige målet vårt om 650 000 for spesialsykepleiere og jordmødre med mer enn 10 års ansiennitet. Tidligere forpliktelse var 2024, men nå vil denne lønna gjelde fra 1. oktober.

– Gjennom dette oppgjøret får alle NSFs medlemmer ved sykehusene minst 5 % økning i grunnlønn. Mange får imidlertid mer, som følge av minstelønnsøkning. Når det gjelder ramma for oppgjøret er den på nivå med det som er avtalt i de andre lønnsoppgjørene til nå. Det er elementer i enighetsprotokollen som gjør at fasiten på den endelige ramma først kommer til neste år.

– Vi er tilfreds med at Spekter på linje med KS har slått fast at frontfaget ikke er et tak, men en norm. Både for kommuner og sykehus er det spesielt krevende å rekruttere og beholde sykepleiere. Da blir det viktig å sørge for en lønn som motiverer til å bli i yrket. Ett lønnsoppgjør alene løser ikke dette, vi vet i dag at 17 000 sykepleiere jobber utenfor helsesektoren. Det er nødvendig med ytterligere løft, men dette var så langt vi kom i dette mellomoppgjøret, sier Sverresdatter Larsen.

NSF er fornøyd med at det nå er innført et nytt trinn som gir en lønnsøkning etter 6 års ansiennitet. Det er også enighet om en økning i de sentrale helgetilleggene, noe som får effekt der man ikke allerede har avtalt høyere tillegg lokalt.

Les protokollene