Spekter-oppgjøret er i mål

Klemet, Lill og Bent Ronny

I mål: Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby, leder i Unio Spekter Lill Sverresdatter Larsen og nestleder i Unio Spekter, Bent R. Mikalsen. Foto: Tore Bollingmo / NSF


– Frontfagsmodellen skaper problemer for den lønnsøkningen som er nødvendig for å rekruttere og beholde, men innenfor disse fastlagte strukturene er oppgjøret akseptabelt samlet sett, sier Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Det har vært gode lokale prosesser som har bidratt til enigheten. De tillitsvalgte langt framme i virksomhetene lokalt har gjort en viktig innsats for å komme i mål, sier hun.

Lørdags- og søndagstillegget justeres

I disse forhandlingene ble Unio og Spekter blant annet enige om at lørdags- og søndagstillegget skal justeres noe, slik at ingen skal ha et lørdags- og søndagstillegg lavere enn 75 kroner per time for de forbundene som har sentral overenskomst del A2. Tillegget justeres med virkning fra 1. juli 2024.