Enighet i Virke-oppgjøret

Forhandlingsleder i Virke Ann Torunn Tallaksen og forhandlingsleder for Unio Eirik Rikardsen

Forhandlingsleder for Virke, Ann Torunn Tallaksen og for Unio, Eirik Rikardsen.

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor. Det er viktig for medlemmene, og det bidrar til at Virkes medlemsbedrifter kan tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene frem til enighet i kveld.

– Særlig fornøyd er vi med at vi har sikret sykepleiere med spesialutdanning og ti års ansiennitet en minstelønn på 650 000 innen senest 1. januar 2024.

Fysioterapeuter og ergoterapeuter med spesialutdanning og ansiennitet er også sikret samme minstelønn i løpet av 2024. Dette er viktige krav som forbundene fikk gjennomslag for i Spekter, og som Virke nå også har forpliktet seg til, fortsetter Rikardsen.

Hovedoppgjøret med Virke er ellers i tråd med det som ble resultatet for Unio-forbundenes medlemmer i Spekter og i staten.

Det gjenstår forhandlinger med Virke for virksomheter som er KS-like, når lønnsoppgjøret med KS er i havn.

Nytt lønnssystem etter modell fra staten
I år har Unio og Akademikerne fremforhandlet et felles lønnssystem i staten. Partene i Virke-oppgjøret er enige om å innføre et tilsvarende lønnssystem i avtalene som også tidligere har hatt et statslignende lønnssystem. Store medlemsgrupper er sikret en automatisk lønnsutvikling i 10 eller 16 år.

– At vi har fått til å modernisere lønnssystemet for de statslikende virksomhetene også i Virke vil komme medlemmene til gode, avslutter Rikardsen.

Dette er hovedpunktene i oppgjøret
For medlemmer i Spekter-like virksomheter:

Generelle tillegg
• For stillinger som krever treårig høyskoleutdanning er tillegget fra 14 000 til 21 000 kroner (inkludert ubekvemstillegg er snitt økning 25 000 kroner)
• For stillinger som krever treårig høyskoleutdanning og ytterligere spesialutdanning er tillegget fra 17 000 til 32 000 kroner (inkludert ubekvemstillegg er snitt økning 34 000 kroner)
• Sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter med ytterligere spesialutdanning og 10 års ansiennitet er garantert en lønn på 650 000 kroner henholdsvis senest 1. januar 2024 (sykepleiere) og i løpet av 2024 (fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Ubekvemstillegg
• Nattillegg gis nå ut hele vaktens lengde, frem til senest klokken 08.00
• Helgetillegg er nå på minimum 23 prosent

Du finner alle detaljene i oppgjøret og oppdaterte tabeller i hovedprotokollen