Landsmøtet 2019

Landsmøtet møtes hvert fjerde år, med delegater valgt av fylkesmøtene. Landsmøtet velger politisk ledelse, vedtar innsatsområder, organisasjonsstruktur med mer. Siste landsmøte var i november 2019. Da ble Lill Sverresdatter Larsen valgt til ny forbundsleder.

Informasjon om landsmøtet 2019

 • Alle som skal delta på landsmøtet fikk innkalling pr. e-post den 8. april. NSF Student velger sine siste delegater på årsmøtet i juni. De som ble valgt under studentvalget i april, fikk innkalling 13. mai.

  Kandidater til verv i forbundsstyret og som leder av rådet for sykepleieetikk/kontrollutvalget/nominasjonskomiteen, i den grad disse ikke er valgt som delegater, vil få egen innkalling senere.

 • Norsk Sykepleierforbund avholder landsmøte 4.-8. november 2019 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Landsmøtet vil bli streamet slik at alle medlemmer og andre interesserte kan følge med.

  Programmet for åpningsdagen 4. november 2019:

  11.00-12.00: Lunsj
  12.00-15.00: Helsepolitisk dag
  15.00-16.00: Pause med noe å bite i
  16.00-17.30: Åpning med hilsener, taler og artister
  17.30-18.30: Mingling med aperitiff
  18.30-ca 21.30: Festmiddag 

  Hovedforhandlingene starter tirsdag 5.11 kl 09.10 etter forbundsleders tale (kl 08.40-09.10).

  Medlemmer som ønsker å sende saker til landsmøtet må sende disse til sitt fylkeskontor med nødvendig begrunnelse/utredning og forslag til vedtak innen 23. april 2019 for at fylkeskontoret skal kunne overholde frist for videresending til NSFs hovedkontor.

  Sakene skal være forbundsstyret i hende senest 3. mai 2019

  Fylkeskontoret sender sakene via e-post til:
  lm2019@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

  Sakene merkes slik: Sak til LM 2019 fra xx (fylke) – TITTEL PÅ SAKEN.

 • Fristen for å foreslå kandidater til verv gikk ut 4. september 2019.

  Landsmøtet skal ifølge vedtektene § 8 bokstav E velge:

  • forbundsleder
  • nestleder
  • 2. nestleder
  • medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
  • leder, medlemmer og varamedlemmer til nominasjonskomiteen
  • leder og medlemmer til rådet for sykepleieetikk
  • leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget 

 • Programmet for helsepolitisk dag 4.. november 2019 kl. 12-15.

 • LM-deltakerne har i dag (23.10) fått tilsendt et samlehefte med div. praktisk informasjon om landsmøtet.

  LM-delegater har fått fortløpende informasjon om ulike sider ved LM siden de mottok innkalling til landsmøtet i april. Noe informasjon har vært målrettet pr e-post, mens generell informasjon er publisert på nettsidene og gitt i enkelte delegasjonsmøter.

  I infoheftet er den viktigste informasjonen samlet. Vi håper dere finner det nyttig!

 • Nominasjonskomiteen har nå lagt frem sin innstilling foran valget av nytt forbundsstyre, Rådet for sykepleieetikk og landsmøtets kontrollutvalg.

  Nominasjonskomiteens innstilling til forbundsstyret i perioden 2019–2023:

  Forbundsleder:
  Lill Sverresdatter Larsen

  Nestleder:
  Liv Heidi Brattås Remo

  2. nestleder:
  Silje Naustvik

  Medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret:
  Kirsten Brubakk
  Torbjørn Solberg
  Marianne Sæhle
  Gro Lillebø
  Cecilie Woll Johansen
  Rolf-Andre Oxholm

  1. varamedlem: Anne Margrethe Sørensen
  2. varamedlem: Heidi Smestad Hvaal
  3. varamedlem: Andreas Forwald
  4. varamedlem: Ine Myren Nesbø
  5. varamedlem: Linda Iren Mihaila Hansen
  6. varamedlem: Grethe Dølbakken


  Nominasjonskomiteens innstilling til Rådet for sykepleieetikk i perioden 2019–2023:

  Leder:
  Mildrid H. Søndbø

  Medlemmer til rådet for sykepleieetikk:
  Berit Støre BrinchmannTerje Årsvoll OlsenBerit LilandHåkon JohansenLise Gram DokkaMay-Lis Nerhus BakkenKurt Johan LyngvedElin Sagbakken


  Nominasjonskomiteens innstilling til landsmøtets kontrollutvalg i perioden 2019–2023:

  Leder:
  Tord Kjesbu

  Medlemmer og varamedlemmer kontrollutvalg:
  Ragnhild Maalen BuggeTom Rune BratlienAnne-Britt Sodefjed

  1. varamedlem: Jan-Thore Lockertsen
  2. varamedlem: Espen Bjørknes
  3. varamedlem: Johnny-Reiner Jensen
  4. varamedlem: Trine Christensen

 • Fylkeslederne i Norsk Sykepleierforbund har innstilt til ny nominasjonskomité.

  Leder: 
  Rita Heidi Standal

  Medlem:
  Anita Hellevik Magerholm
  Anne Berit Lund
  Ellen Inga Hætta Norvang
  Ragnhild Hegg
  Nina Horpestad
  Therese Jenssen Finjarn 

  Varamedlemmer:
  1. vara: Sigrid Karin Tvedt
  2. vara: Hilde J.  Vikan
  3. vara: Bente Soltvedt Leversen
  4. vara: Toril O. Fjørtoft
  5. vara: Therese Heggedal
  6. vara: Rigmor Føske Johnsen

  Heidi Helene Stykket Hamre
  Heidi Kristin Sæthre
  Hanne Marit Bergland

 • Her er oppdatert liste over LM-delegater pr. 5.11. Pga. ett forfall blant studentdelegatene er det 180 stemmeberettigede.

  Delegat Linn-Therese Paus fra Hordaland har trukket sitt kandidatur som medlem av forbundsstyret, og har også trukket seg som delegat. 1. vara har dermed rykket opp som delegat, og 2. vara blir 1. vara.

 • Informasjon til valgte delegater 

  (Nedenstående informasjon vil bli fortløpende oppdatert.)

  4.-8. november arrangerer NSF landsmøte på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen, Hans Gaarders veg 15. Du kan lese mer om konferansehotellet på nettsidene deres

  De valgte landsmøtedelegatene skal på vegne av forbundets medlemmer debattere og fatte vedtak som legger føringer for hele organisasjonen de neste fire årene.

  Easymeets møtesystem

  Alle deltakere som skal ha tilgang til Easymeets møtesystem fikk egen e-post om dette 16. august. Informasjon om dette ble også publisert i Facebook-gruppa for landsmøtet. Her er lenken til instruksjonsvideoen.
  Hvis ovenstående lenke mot formodning ikke skulle virke, kan dere også prøve denne lenken til Panopto.

  Samlehefte med praktisk informasjon

  I infoheftet er den viktigste informasjonen samlet. Vi håper dere finner det nyttig!

  Busstransport

  Shuttlebuss S44 går rett utenfor ankomsthallen ved Oslo lufthavn. Den går direkte til Clarion Hotel. Bussen koster 70,- per vei/per person, og bruker 8 minutter.

  For å finne riktig plattform ber vi deg følge med på informasjonstavlen ved bussplattformene. Normalt går bussen fra plattform 40.

  Vi anbefaler å kjøpe billett på en av automatene før du går om bord i bussen, eller i resepsjonen på hotellet.

  Se rutetidene her.

  Påmelding - overnatting og reise

  NSF dekker alle utgifter for delegater som har fått egen innkalling til landsmøtet.

  Vi oppfordrer alle som kan reise miljøvennlig med tog om å gjøre dette. 

  Fly- og togreiser bestilles via Berg-Hansen. 

  Ved bestilling må du først oppgi hvem du reiser for. Tillitsvalgte velger NSF tillitsvalgte, faggruppeledere velger sin faggruppe, osv. Deretter kommer dere til bestilling av billett. Når dette er gjort skal dere oppgi seksjon 4011, prosjektnummer 000000 og avd 40 (generalsekretærs stab). Dere får så opp betalingsmåte "firmakonto. (Dere skal ikke legge til kredittkort.)

  Har du ikke profil eller har spørsmål, kontakt Laila Abrahamsen på laiabr@nsf.no.

  Mat under landsmøtet

  Frokost- og lunsjbuffet er i restauranten. Pausemat settes frem utenfor landsmøtesalen. Her finnes også kaffe, te og vann.

  NB! Påmelding til middag første og siste dag gjøres i samme skjema som for påmelding til selve landsmøtet.

  På åpningsdagen (4.11) serveres festmiddag i landsmøtesalen. Tirsdag – torsdag blir det middag i hotellets restaurant. Alle delegater og NSF-ansatte som har vaktplaner fredag 8.11 er velkommen til å delta på avslutningsmiddagen. Denne serveres i landsmøtesalen.

  Permisjon fra jobb for å delta på landsmøtet

  Du må selv søke om permisjon med lønn ut fra den hovedavtalen din arbeidsplass er tilsluttet.

  • SPEKTER Hovedavtalen § 52 eller § 26 (representanter som ikke er tillitsvalgte i virksomheten)
  • KS Hovedavtalen del B § 3.5 (c)
  • Stat Hovedavtalen Kap. 9, § 34, pkt. 1 eller pkt. 5 (representanter som ikke er tillitsvalgte i virksomheten).
  • Oslo Kommune Hovedavtalen § 16 (e)
  • Virke – Tillegg til Hovedavtalen. Kap. 3, nr. 3.2 (b)
  • NHO Hovedavtalen Kap. VI, § 6-9

  Tjenestefri med eller uten lønn kan videre være regulert i bedriftsvise særavtaler.

  Landsmøterepresentanter som ikke har rett til permisjon med lønn fra arbeidsgiver får kompensert tapt arbeidsfortjeneste av NSF. Da må du legge fram dokumentasjon fra din arbeidsgiver på dette.

  Dersom du har behov for bekreftelse på din deltagelse på landsmøtet utover innkallingsbrevet du får, ta kontakt med Laila Abrahamsen (laila.abrahamsen@nsf.no).

  Permisjon under landsmøtet

  Permisjon under landsmøtet gis normalt ikke. Du kan for eksempel ikke regne med å få permisjon for familiebesøk, forhandlingsmøter med arbeidsgiver eller møter og andre oppdrag i tilknytning til jobben din, jf. forslag til forretningsorden. Må du likevel søke permisjon, gjør du dette via Easymeets møtesystem. 

  Dekning av tapt arbeidsfortjeneste

  Alle som utfører oppdrag for Norsk Sykepleierforbund gis dekning for tapt arbeidsfortjeneste. Fylkesdelegater fremmer krav om dekning til det respektive fylkeskontor. Faggruppeledere retter henvendelsen til sentralt fagforum. 

  Dekning omfatter: 

  • Ordinær lønn med faste tillegg
  • Variable tillegg etter oppsatt turnusplan
  • Feriepenger (Merk at dette utregnes automatisk i NSFs lønnssystem og utbetales etterskuddsvis. Feriepenger skal altså ikke fremmes via Visma Expense eller honorarskjema.)

  Krav om tapt arbeidsfortjeneste fremmes via NSFs elektroniske reise- og utleggssystem Visma Expense, og sendes til det respektive fylkeskontor eller faggruppestyre. Disse vil være behjelpelig med riktig org.enhet og seksjonsnr.

  Dersom du ikke har tilgang til Visma Expense skal eget honorarskjema benyttes og sendes til fylkeskontoret.

  Dokumentasjon på lønn hos arbeidsgiver og bekreftelse på at du blir trukket i lønn i perioden, skal legges som vedlegg til kravet. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste må avklares på forhånd.

  Utbetaling

  Tapt arbeidsfortjeneste utbetales via NSFs elektroniske reise- og utleggssystem basert på innsending av krav. Det kjøres utbetaling ukentlig.

  Sosiale medier

  @NSFLM er på Facebook, Instagram og Twitter (#NSFLM). Vi ønsker å skape engasjement for landsmøtet og landsmøtesaker gjennom sosiale medier.

  Har dere forberedende møter før landsmøtet, er det en god anledning til å vise sakene dere jobber med og den jobben dere gjør for hele organisasjonen. Ta bilder/lag video, del på Facebook/Instagram og merk med @NSFLM og #NSFLM.

  Vi kommer til å ta bilder, gjøre intervjuer og lage korte filmer som vi vil legge ut på våre sosiale medier i løpet av landsmøtet. Når vi kommer til landsmøteuka oppfordrer vi deg til å dele at du er på landsmøtet og bruke #NSFLM.