Tidsskriftet

November 2018

Her finner du siste papirutgave av tidsskriftet for Barnesykepleiere. God lesning.

Tidsskriftet for Barnesykepleiere blir digitalt.

Barnesykepleierforbundet har i 2 år vært med på pilotprosjektet digital formidling,

På siste styremøtet ble det besluttet at Tidsskriftet for Barnesykepleiere blir hel-digitalt! Det betyr at tidskriftet ikke lenger sendes ut i papirformat.

Prosjektet har hatt som mål at det digitale tilbudet til medlemmene skal ha så høy kvalitet at det kan erstatte papir-publikasjonene og der er vi nå. 

Dette trer i kraft i 2019.

 

Publisering digitalt på sykepleien.no

Er du med i faggruppen for Barnesykepleiere? 

Redaksjonen i Sykepleien samarbeider med faggruppen om utgivelse av fagartikler, her har vi mulighet til å vise frem faget vårt.

 

Tidskrift for Barnesykepleiere Nr. 3 - 2015, Årgang 19

Bivirkninger hos barn som får legemidler  

Barnesykepleie i Europa 

Nasjonal kartleggingsundersøkelse av spesialistsykepleiere 

Tvang i barneavdelinger 

Helsetjenester til utsatte barn med innvandrerbakgrunn 

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr.3 - 2013, Årgang 17

Omskjæring av gutter s. 6
Program vårseminar s. 15
FRI-rom s. 16
Mannlige barnesykepleieren s. 20
Triage i barnemottak s. 24

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr. 2 - 2013, Årgang 17

Vårseminar  | s. 7

Fra videreutdanning til master| s. 20

Palliativ omsorg til ungdom| s. 23

 

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr. 1 - 2013, Årgang 17 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Barns rettigheter på sykehus | s. 12

Systematisk oppbygging av kunnskap | s. 17

Unges rettigheter i helsesituasjoner | s. 29

Tidsskrift for Barnesykepleiere NR. 3 - 2012, Årgang 16

Postoperativ smertevurdering og behandling av barn | s. 8

Om hjertesyke barn og kontaktsykepleierfunksjonen | s. 14

Utvikling av klinisk kompetanse | s. 18

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr. 2 - 2012, Årgang 16

Tema: Mangfold i sykepleie til barn

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr. 1 - 2012, Årgang 16

Tema: Vold, barnemishandling og omsorgssvikt

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr. 3 - 2011, Årgang 15 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Tema: Palliativ behandling til barn og ungdom

Tidskrift for Barnesykepleiere Nr.3-2004, Årgang 8

Presentasjon av astma opplæring -"med på det meste", vårsemesterets program, besøk i Sverige er noe av dette du finner i dette nummeret.