Tidsskriftet

Tidsskrift for Barnesykepleiere

Barnesykepleierforbundet ønsker at Tidskrift for Barnesykepleiere skal ha et høyt faglig innhold. For å få dette til trenger vi tips om hva som ønskes eller savnes, eller til hvem som kan bidra med artikler eller annet stoff.

Ved spørsmål til publisering i tidsskriftet, ta da kontakt med Redaktør Nina Granum Lycke på e-post sekretaer@barnesykepleierforbundet.no  eller tlf 90949019 

Publisering digitalt på sykepleien.no

Pilotprosjekt for faggruppen for Barnesykepleiere.

Er du med i faggruppen for Barnesykepleiere? 

Redaksjonen i Sykepleien samarbeider med faggruppen i et pilotprosjekt om utgivelse av fagartikler, her har vi mulighet til å vise frem faget vårt.

 

Veiledning til artikkelskriving

Fagredaksjonen tar gjerne imot artikler om forskning, prosjekter, nyvinninger i klinisk praksis, ny sykepleieteori, kommentarer og faglig debatt.

Veileder til artikkelskriving

Tidskrift for Barnesykepleiere Nr. 3 - 2015, Årgang 19

Bivirkninger hos barn som får legemidler  

Barnesykepleie i Europa 

Nasjonal kartleggingsundersøkelse av spesialistsykepleiere 

Tvang i barneavdelinger 

Helsetjenester til utsatte barn med innvandrerbakgrunn 

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr.3 - 2013, Årgang 17

Omskjæring av gutter s. 6
Program vårseminar s. 15
FRI-rom s. 16
Mannlige barnesykepleieren s. 20
Triage i barnemottak s. 24

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr. 2 - 2013, Årgang 17

Vårseminar  | s. 7

Fra videreutdanning til master| s. 20

Palliativ omsorg til ungdom| s. 23

 

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr. 1 - 2013, Årgang 17 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Barns rettigheter på sykehus | s. 12

Systematisk oppbygging av kunnskap | s. 17

Unges rettigheter i helsesituasjoner | s. 29

Tidsskrift for Barnesykepleiere NR. 3 - 2012, Årgang 16

Postoperativ smertevurdering og behandling av barn | s. 8

Om hjertesyke barn og kontaktsykepleierfunksjonen | s. 14

Utvikling av klinisk kompetanse | s. 18

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr. 2 - 2012, Årgang 16

Tema: Mangfold i sykepleie til barn

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr. 1 - 2012, Årgang 16

Tema: Vold, barnemishandling og omsorgssvikt

Tidsskrift for Barnesykepleiere Nr. 3 - 2011, Årgang 15 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Tema: Palliativ behandling til barn og ungdom

Tidskrift for Barnesykepleiere Nr.3-2004, Årgang 8

Presentasjon av astma opplæring -"med på det meste", vårsemesterets program, besøk i Sverige er noe av dette du finner i dette nummeret.