Dilemma 8: Fritt sykehusvalg

En gutt på 14 år kommer sammen med sin mor til legevakten sent en ettermiddag. Gutten har vært psykotisk og ber om hjelp. De har dårlig erfaring med det lokale sykehus og oppsøker derfor nabofylket da de mener det er fritt sykehusvalg. Dette har blitt bekreftet av ansatte på legevakten i hjemfylket.

Legevakten denne ettermiddagen vurderer at gutten er innleggelsestrengende og kontakter vakthavende i akutt psykiatri. Der er svaret at siden det er akutt, gjelder ikke rett til fritt sykehusvalg. Sykepleieren på legevakten ber dem kontakte sykehuset i hjemfylket.

  • Er dette et etisk problem?
  • Hva er det etiske problemet?
  • Hvilke refleksjoner gjør du deg, og hva er de etiske argumentene?
  • Hvordan vil du handle?

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som hjelpemiddel i drøftingen.