Læringsaktiviteter innen psykisk helse, rus og avhengighet

Sykepleierne utgjør den største personellressursen både innen de spesialiserte tjenestene og innenfor kommunalt psykisk helse og rus arbeid. Det er viktig å sikre kvalitet og riktig bruk av kompetanse i tjenestene gjennom å gi sykepleiere og spesialsykepleiere en tydelig rolle og ansvar.

Pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) må sikres en bred helsefaglig oppfølging, både innen døgnbehandling og innen polikliniske tjenester, herunder oppsøkende team. Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid er omfattende og inneholder alt fra lavterskel psykisk helsehjelp, akutte tjenester, feltpleiestasjoner, oppsøkende team, hjemmetjenester og tilrettelagte botilbud. Et annet innsatsområde er forebyggende og helsefremmende tjenester. Kompetansen på psykisk helse og rus må styrkes i alle deler av tjenestene.

Vi håper kunnskapsportalen kan bidra til kompetanseutvikling på din arbeidsplass!

Faktaark

Faggruppen for psykisk helse og rus (NSF-SPoR) har laget to faktaark om sykepleie innen psykisk helse og rus. Du kan laste ned arkene under:

Interaktiv læring og opplæringsvideoer

Fra hverdagen i rusfeltet

Podcaster

Norsk Sykepleierforbund og NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus gjennomfører og deltar jevnlig i podcaster som tar for seg temaet psykisk helse og rus.

Du finner alle NSFs podcaster på siden under:

I tillegg deltar NSF og faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus i andre podcaster:

Webinarer

Norsk Sykepleierforbund og NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus gjennomfører webinarer både sammen og hver for seg.

Faggruppen deler sine webinarer på sin YouTube-kanal.

Konferanser

NSF gjennomførte nasjonal psykisk helse og rus konferanse i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus og Erfaringssentrum 16. og 17. juni 2022.

Du kan se opptak av konferansen her frem til 26.06.2022:

Her finner du presentasjoner fra foredragene:

Dag 1 - hovedsal:

Paralleller dag 1

Dag 2 - Hovedsal

Postervinnere

Vi takker alle posterdeltakerne for flotte postere, og gratulerer postervinnerne:

  1. Håndtering av motoverføring gjennom Selv-ledet Imaginær Meditasjon (SIM) ved Olaug Julie Aasan, Hildfrid Vikkelsmo Brataas og Bente Nordtug
  2. Bruk av tvang i alderspsykiatrien - Et miljøperspektiv ved Kari Kristoffersen, Fariba Barmaki og Maria S. Korsnes
  3. PTSD, komorbid alkoholbrukslidelse og risiko for utvikling av kardiometabolske sykdommer: En nasjonal pasient-kohortstudie i Norge ved Grethe Emilie Roer, Lars Lien, Ingeborg Bolstad, Jan Olav Aaseth og Dawit Shawel Abebe