Ledelse innen psykisk helse, rus og avhengighet

Mentorordning for ledere

NSF gjennomfører en mentorordning for sykepleieledere innen psykisk helse og rus. Dette er en del av NSFs strategiske satsning innen psykisk helse og rus, vedtatt på landsmøtet 2019. Mentordningen er en samarbeidsrelasjon mellom mentor og deltaker (adept), hvor objektivitet, ansvar, ærlighet, tillit og konfidensialitet er avgjørende. Mentors oppgave er å hjelpe og støtte adept i egen læring for å utvikle lederferdigheter, øke prestasjoner, maksimere sitt potensial og gjøre vedkommende i stand til å bli den lederen som han/hun ønsker å være.

 • Mentorprogrammets innhold

  Programmet består av fire fellessamlinger med individuell oppfølging hvor adept (deltaker) får oppfølging av egen mentor i programperioden. Det vil være 10 mentorer og 10 adepter som deltar, samt en koordinerende mentor som også har et programansvar for samlingene.

  Programmet er et medlemstilbud. Programmet vil i hovedsak bli avholdt digitalt, om mulig for en – to fysiske samlinger. Programmet gjennomføres som en pilotordning med følgeforskning.

  1. Samling med mentorer 14. september 2021 
  2. Samling med mentorer november 2021
  3. Samling med mentorer mars 2022 med mentorer mars 2022
  4. Samling med mentorer mai 2022

 • Hensikt og mål

  Mentorordningens hensikt er å sikre utvikling og kontinuitet på ledernivå innen fagområdet psykisk helse og rus. Programmet strekker seg over ett år og inngår som tilbud til NSFs ledermedlemmer. Ordningen er et pilotprosjekt og et tilbud til sykepleiere i lederposisjoner, og har som mål å oppnå:

  • at relevante temaer og problemstillinger kan belyses fra flere synspunkter
  • å gi et bredere grunnlag for prioriteringer og satsninger
  • å bidra til å analysere og klargjøre kontekst og lederfunksjon relatert til forventninger og krav fra ulike interessenter
  • å fritt kunne diskutere og reflektere over utøvelse av lederfunksjonen
  • å gi rom for erfaringsdeling for å sikre god oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø
  • åpen refleksjon over hvordan ledelse kan bidra til måloppnåelse med betydning for egen lederposisjon, ledelse og virksomhet
  • overføring og deling av kunnskap, innsikt, utvide erfaringer og økt kompetanse relatert til lederfunksjonen
 • Kostnader

  NSF dekker utgifter til faglig program, mentorering og oppholdsutgifter knyttet til behov for evt. overnatting. Deltakerne må ved behov søke permisjon og evt. refusjon for reiseutgifter fra arbeidsgiver. Ved opptak forplikter deltakerne seg til å delta på og gjennomføre hele programmet. Arbeidsgiver forplikter seg til å tilrettelegge for adepten sin deltakelse i prosjektet.

  Programmet avsluttes juni 2022. Påmeldingsfrist var 16.08.21.

 • Spørsmål og kontakt

  Deltakelse i NSFs mentorprogram forutsetter medlemskap i NSF. Spørsmål og søknad sendes til Svein Roald Olsen, e-mail: sveols@nsf.no, og merkes «Søknad NSF mentorprogram».

  Alle opplysninger behandles konfidensielt av Norsk Sykepleierforbund.

  • Prosjektleder: Siv Skarstein
  • Programkoordinator: Svein Roald Olsen
  • Programleder: Marit Silseth