NSFLIS stipend

Av Paula M. E. Lykke, 15.09.2017

NSFLIS deler årlig ut NSFLIS stipend på kr 20.000,-.

I denne artikkelen finner du kriterier for stipendet.


 

Stipendet kan anvendes til:

  • Faglig spesialisering / utdyping av spesialområde
  • Hospitering i hensikt faglig fordypning.
  • Faglige utviklingsarbeider og prosjeketer

Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om.
NSFLIS kan oppfordre den/ de som får stipend om å søke å få publisert en rapport / artikkel i InspirA.
Stipendet kan deles mellom flere søkere dersom NSFLIS's landsstyre finner det hensiktsmessig.

For å få tildelt stipend, må du fylle følgende kriterier :

  • Være medlem av NSFLIS og à jour med kontingent
  • Vedlegge en fullstendig plan for hva stipendet skal brukes til, inkludert finansieringsplan
  • Være aktiv i intensivfaglig arbeid lokalt, på avdeling eller i lokalgruppen. 
  • Arbeide i det kliniske felt, helt eller delvis

 Søknadsfrist er 1.september hvert år

 

SØKNAD SENDES TIL: NSFLIS LANDSTYRET