Oslo Universitetssykehus HF

Originale bilder: Oslo universitetssykehus HF

De tidligere sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål ble i 2009 sammenslått til Oslo universitetssykehus HF. Antall ansatte er ca. 18 000 og NSF har rundt 6000 medlemmer.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Nominasjonskomiteens rolle

Har du lurt på hva nominasjonskomiteens rolle er i forbindelse med valget? Vi har intervjuet leder av årets nominasjonskomite, Vibeke Hesselberg. 

Valg på hovedtillitsvalgte i OUS Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Det er nå tid for valg av hovedtillitsvalgte i OUS for valgperioden 2017-2019. Valget vil gjennomføres elektronisk fra 11.01 til 25.01 kl 24. Det vil bli sendt ut mail med lenke til valget.

Valg av tillitsvalgte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Innen 1.mars skal det gjennomføres valg av tillitsvalgte på alle nivå i NSF OUS. Valget på foretakstillitsvalgte er gjennomført, mens valg på hovedtillitsvalgte gjennomføres i januar. I artikkelen kan du lese om valg av plasstillitsvalgte.

Foretakstillitsvalgt og stedfortredere er gjenvalgt

Valget på foretakstillitsvalgte er klart. Foretakstillitsvalgt Svein Erik Urstrømmen, 1. stedfortreder Karin Solfeldt og 2. stedfortreder Bård Eirik Ruud ble alle gjenvalgt for 2 nye år.

Budsjett 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF har nylig deltatt på budsjettdrøftinger for 2017 og er svært bekymret for konsekvenser av budsjettet med et effektifiseringskrav på rundt 4%.