Oslo Universitetssykehus HF

Norsk Sykepleierforbund ved OUS har kontor på Ullevål, bygg 37, inngang B, 4.etasje. Kontakt hovedtillitsvalgt i din klinikk.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Kandidater til nominasjonskomite for perioden 2021-2023

Det skal for perioden 2021-2023 avholdes valg på foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. Alle medlemmer inviteres til å melde seg som kandidat til nominasjonskomiteen.

NSF og OUS er enige om kriteriene for bruk av avtale for forhøyet overtidskompensasjon begrunnet i koronavirusepidemien

NSF og OUS har drøftet kriteriene for bruk av den sentrale avtalen som gir forhøyet overtidskompenasasjon dersom man har overtid knyttet til koronavirusepedemien.

Fagdager

AVLYST inntil korona-situasjonen er bedret.

Hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund ved Oslo Universitetssykehus ønsker medlemmer velkommen til TABU-fagdag, jordmor-fagdag og fagdag for ledere denne våren.

Trodde du at ferien av noe du bestemte over selv?

Ferie er for de fleste veldig viktig. Ferien er jo noe du tenker du skal få når du selv har behov for det. Dessverre så er det ikke alltid slik, arbeidsgiver har faktisk full styringsrett på ferie!

Pensjonistavlønning innføres i OUS

Unio og Spekter ble i lønnsoppgjøret 2019 enige om at helseforetak som ønsker det kan innføre pensjonistavlønning. OUS er et av helseforetakene og innfører det for mellom annet sykepleiere fra 01.01.20.