Oslo Universitetssykehus HF

Originale bilder: Oslo universitetssykehus HF

De tidligere sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål ble i 2009 sammenslått til Oslo universitetssykehus HF. Antall ansatte er ca. 18 000 og NSF har rundt 6000 medlemmer.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Tariffkonferanse i Spekter 26.-27.sept. 2017 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Ønsker du å påvirke tariffoppgjøret for 2018? Da anbefaler vi deg å stille som delegat til tariffkonferansen høsten 2017

Viktig sjekk før lønnsoppgjøret

Det er viktig at alle sjekker at de er riktig registrert hos Oslo universitetssykehus og Norsk Sykepleierforbund. Sjekk at NSF-medlemskapet er registrert i personalportalen til OUS og at NSF har registrert at OUS er ditt nåværende arbeidssted. Hvis ikke risikerer du å ikke bli en del av oppgjøret.

OUS ansetter fagdirektør helsefag

NSF OUS har arbeidet målrettet for å få en fagdirektør for sykepleie og helsefag i sykehusledelsen. Nå ansetter OUS Matthias Baaske som fagdirektør helsefag. 

Mulighet til å søke midler fra Solgløttfondet

I år lyser Solgløttfondet ut inntil 100 000 kroner som kan søkes av sykepleiere som ønsker bidrag til rekreasjonsformål i betydning av velferd, hvile og adspredelse.

Resultat fra valget på hovedtillitsvalgte er klart

De ti kandidatene som var innstilt av nominasjonskomiteen ble valgt.