Oslo Universitetssykehus HF

Originale bilder: Oslo universitetssykehus HF

De tidligere sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål ble i 2009 sammenslått til Oslo universitetssykehus HF. Antall ansatte er ca. 18 000 og NSF har rundt 6000 medlemmer.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Tillitsvalgtkonferanse 12.juni Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Det ble en flott tillitsvvalgtkonferanse på OUS med tema som lønnsoppgjør, arbeidstidsavtaler, forskjøvet arbeidstid og fremtidens OUS.

Lønnsoppgjøret 2018

Spekter og NSF er enige om at minstelønn for sykepleiere med 10 års ansiennitet økes til 490 000 fra 1/7 i år, og at den skal heves til kr 500 000 senest fra 1/7-2019.

Medlemsmøte på OUS

Velkommen til medlemsmøte og oppsummering av lønnsoppgjøret 2018.

Minnestund for Veronica Kollevåg

Det er med stor sorg vi meddeler at Veronica Kollevåg har gått bort.

Nominasjonskomite til valg ved OUS 2019

Ønsker du å være en del av nominasjonskomiteen til valg av foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus 2019?