Oslo Universitetssykehus HF

Originale bilder: Oslo universitetssykehus HF

De tidligere sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål ble i 2009 sammenslått til Oslo universitetssykehus HF. Antall ansatte er ca. 18 000 og NSF har rundt 6000 medlemmer.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Velkommen til åpent kontor!

 

NSF OUS, ved hovedtillitsvalgte, har flyttet kontoret ut på gangen. Vi ønsker deg som er medlem (eller som ønsker å bli medlem) hjertelig velkommen til å stikke innom «kontoret» for spørsmål og svar, eller bare en liten prat.

Nominasjonskomiteen i OUS er konstituert

Det skal gjennomføres valg av foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i OUS innen 1. mars 2019.

Høstens fagdager

NSF OUS arrangerer i høst to fagdager. 11. oktober kommer fagdagen "Hjerte og hjerne", etterfulgt av fagdag nummer to 8. november med fokus på generell sykepleie.

Har du vært vikar i 3 år og ønsker fast stilling?

Har du vært ansatt i vikariat sammenhengende i mer enn 3 år anses du for å være fast ansatt jmfr. arbeidsmiljølovens § 14-9. Med dette menes at du har rett på en fast stilling.

Jobber du deltid pluss ekstravakter - men vil helst ha større stilling?

Arbeidsmiljøloven § 14-4a sikrer deltidsansatte som jevnlig har jobbet ut over avtalt arbeidstid de siste 12 måneder, rett til stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid i denne perioden. Så om du har fast deltidsstilling og jobber ekstravakter ved siden av kan dette gjelde deg.