Oslo Universitetssykehus HF

Norsk Sykepleierforbund ved OUS har kontor på Ullevål, bygg 37, inngang B, 4.etasje. Kontakt hovedtillitsvalgt i din klinikk.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Tillitsvalgtkonferanse 11/9-19 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du som tillitsvalgt presentasjonene fra konferansen.

Lønnsslipp: spørsmål og svar! Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Vi får en del henvendelser angående lønnsslippen og har samlet noen spørsmål og svar her.

Ønsker du å påvirke tariffoppgjøret 2020?

Da anbefaler vi deg å stille som delegat til tariffkonferansen 24.-25. september 2019 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Årets første tillitsvalgtkonferanse Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF OUS arrangerte tillitsvalgt- konferanse 29.januar.

Resultat av valg på hovedtillitsvalgte

Valget på hovedtillitsvalgte for perioden 2019-2021 ble avsluttet 30.januar og resultatet ble lik nominasjonskomiteens innstilling.