Oslo Universitetssykehus HF

Originale bilder: Oslo universitetssykehus HF

De tidligere sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål ble i 2009 sammenslått til Oslo universitetssykehus HF. Antall ansatte er ca. 18 000 og NSF har rundt 6000 medlemmer.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Navnskilt NSF

Har du ikke mottat navnskiltet som du bestilte fra Norsk sykepleierforbund før sommeren? Kontakt din tillitsvalgt for mer info!

Fagdager i regi av NSF

NSF OUS arrangerer også i år fire fagdager med aktuelle tema. I år er det to dager med generell sykepleie, en dag med kreftsykepleie og en dag med fokus på psykiatri og rus.

Evaluering av sommerferieavvikling i OUS 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSFs tillitsvalgte skal være med på å evaluere årets sommerferieavvikling i samarbeid med lokale ledere.

Påminnelse til delegater til tariffkonferansen 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Delegatene som ble valgt på medlemsmøtet 15.06.17 må nå melde seg på via NSFs nettside frist fredag 8. september.

Sykkelløpet Granfondo Don Pedro

OUS har lagt til rette for at det er mulig å delta i Granfondo Don Pedro og la startkontingenten gå til Fondstiftelsen i OUS - øremerket kreftforskning.