Oslo Universitetssykehus HF

Originale bilder: Oslo universitetssykehus HF

De tidligere sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål ble i 2009 sammenslått til Oslo universitetssykehus HF. Antall ansatte er ca. 18 000 og NSF har rundt 6000 medlemmer.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

NSF i Oslo Pride

Pride Parade er det store høydepunktet under Oslo Pride! Bli med sammen med Norsk sykepleieforbund Oslo og deres trommekorps for å feire mangfoldet og glede!

Festdag for sykepleiere 12. mai!

Den internationale sykepleierdagen 12. mai starter med fagdag i auditoriet på Ullevål sykehus og avslutter med en helaften på Vulkan!

eHelse 2017 setter fokus på brukerne

NSFs faggruppe for e-helse arrangerer - i samarbeid med Den norske Dataforeningen, NorHIT, Den norske legeforeningen og Oslo Medtech - e-helse konferanse i Oslo 3.-4. mai.

Første del av lønnsoppgjøret i havn

4. april ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio om lønnsregulering for annet avtaleår i hovedoppgjøret. Forhandlingene fortsetter.

Tariffkonferanse i Spekter 26.-27.sept. 2017 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Ønsker du å påvirke tariffoppgjøret for 2018? Da anbefaler vi deg å stille som delegat til tariffkonferansen høsten 2017