Oslo Universitetssykehus HF

Originale bilder: Oslo universitetssykehus HF

De tidligere sykehusene Aker, Rikshospitalet og Ullevål ble i 2009 sammenslått til Oslo universitetssykehus HF. Antall ansatte er ca. 18 000 og NSF har rundt 6000 medlemmer.

Siste nyheter fra Oslo Universitetssykehus HF

Hvor blir det av Høies lovnader?

OUS følger ikke opp prioriteringsregelen for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

På nytt må tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene til å advare politikere, andre beslutningstakere og offentligheten om hva som er i ferd med å skje med behandlingstilbudet til de mest utsatte gruppene i Oslo-området.

Budsjett OUS 2018 - invester i nye løpesko.

Nå er budsjettet for 2018 lagt og NSF har drøftet budsjett på alle klinikker og på foretaksnivå. NSF ser på budsjettet 2018 med stor bekymring. Det er nok et år lagt opp til at du skal løpe mer, effektivisere mer og kutte i forbruket.

Navneskilt NSF

Har du ikke mottat navneskiltet som du bestilte fra Norsk sykepleierforbund før sommeren? Kontakt din tillitsvalgt for mer informasjon!

Fagdager i regi av NSF

NSF OUS arrangerer også i år fire fagdager med aktuelle tema. I år er det to dager med generell sykepleie, en dag med kreftsykepleie og en dag med fokus på psykiatri og rus.

Evaluering av sommerferieavvikling i OUS 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSFs tillitsvalgte skal være med på å evaluere årets sommerferieavvikling i samarbeid med lokale ledere.