Akuttsykepleiere

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS)

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) er faggruppen for NSF-medlemmer med videreutdanning i akuttsykepleie, NSF-medlemmer med eller uten videreutdanning som arbeider i akuttmottak, AMK-sentraler, prehospitale tjenester, legevakt, LV-sentraler og andre akuttmedisinske arbeidsfelt. Hvert år arrangerer NLAS AKUTTDAGENE - en sykepleiefaglig konferanse for sykepleiere og andre som jobber innen akuttmedisin. Se www.nlas.no

Siste nyheter fra Akuttsykepleiere

European Society of Emergency Nurses

NLAS er medlem i en europeisk organisasjon for akuttsykepleiere; EuSEN (European Society of Emergency Nurses).

Stipend

Statutter til søknad av stipend til Akuttdagene og andre kurs er nå oppdatert

Funksjonsbeskrivelse for akuttsykepleiere

Her kan du lese funksjonsbeskrivelsen for akuttsykepleiere

God jul

Styret i NLAS ønsker alle sine medlemmer en god jul og et godt nyttår.

Årets Akuttsykepleier 2011

Morten Sørhøy fra Kirurgisk Klinikk, Sykehuset Levanger har blitt kåret til årets akuttsykepleier 2011 av NSFs Landsgruppe for Akuttsykepleiere