Akuttsykepleiere

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS)

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) er faggruppen for NSF-medlemmer med videreutdanning i akuttsykepleie, NSF-medlemmer med eller uten videreutdanning som arbeider i akuttmottak, AMK-sentraler, prehospitale tjenester, legevakt, LV-sentraler og andre akuttmedisinske arbeidsfelt. Hvert år arrangerer NLAS AKUTTDAGENE - en sykepleiefaglig konferanse for sykepleiere og andre som jobber innen akuttmedisin. Se www.nlas.no

Siste nyheter fra Akuttsykepleiere

Akutt geriatri

Foredrag fra akuttdagene

Høstkurs 2.-3. november

 
   

 

 

 

Velkommen til Høstkurs 2.- 3. november

Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Link for påmelding:  https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4068721/10494

 

Oppdatert program Akuttdagene

12 dager igjen til Akuttdagene. Vi gleder oss og håper vi møtes på Farris Bad:) 

NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse

NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse «Sykepleie og digitalisering – samspill i praksis»

Tidspunkt: 13 februar 09:00 - 14 februar 14:30 2019

       

 

 

Vervekampanje

Vervekampanje

Akuttdagene 2018

Link til Akuttdagene 2018 - startside Velkommen

 

http://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/73448

Akuttdagene 2018

NSF's landsgruppe for akuttsykepleiere Vestfold og Telemark ønsker velkommen til akuttdagene 17 og 18 oktober 2018.
 
Vi vil i år arrangere på nydelige farris bad,med beliggenhet på bystranden, Larvik i Vestfold. Det er kort avstand fra Sandefjord Lufthavn.
 
Arrangementet er rettet mot personer som jobber innenfor det akuttmedisinske feltet eller har interesse for dette området.
 
Akuttdagene holdes over 2 dager. Men for de som kommer kvelden før arrangementet starter, arrangerer vi en hyggelig bli kjent kveld med mingletapas og live musikk. 
 
Vi ønsker dere velkommen til spennende og innholdsrike dager på Farris Bad!
 
Med vennlig hilsen NLAS styret, Vestfold og Telemark lokalgruppe og resten av arrangementkomiteen😉

Akuttdagene 2018

NSF's landsgruppe for akuttsykepleiere Vestfold og Telemark ønsker velkommen til akuttdagene 17 og 18 oktober 2018.
 
Vi vil i år arrangere på nydelige farris bad,med beliggenhet på bystranden, Larvik i Vestfold. Det er kort avstand fra Sandefjord Lufthavn.
 
Arrangementet er rettet mot personer som jobber innenfor det akuttmedisinske feltet eller har interesse for dette området.
 
Akuttdagene holdes over 2 dager. Men for de som kommer kvelden før arrangementet starter, arrangerer vi en hyggelig bli kjent kveld med mingletapas og live musikk. 
 
Vi ønsker dere velkommen til spennende og innholdsrike dager på Farris Bad!
 
Med vennlig hilsen NLAS styret, Vestfold og Telemark lokalgruppe og resten av arrangementkomiteen😉

Akuttdagene 2018. Program

Dag 1

8.00-8.45 Reg. og besøk hos utstillere.

8.45-9.15 Åpning av Akuttdagene 2018.

9.15-9.45 «Akuttprosjektet i Vestfold» ved Runar Danielsen, senterleder medisinsk klinikk SIV.

9.45-10.20 «Akuttkjeden i Telemark» ved Kine Jordbakke, prosjektleder og spesialist i allmennmedisin.

10.20-10.40 Pause.

10.40-11.55 «Barn i vannet» kasustikk ved Morten Askevold, aut. ambulansefagarbeider ved prehospital avd STHF, Knut-Eirik Heltne, LIS ved barneavd STHF og Gunnar Kristoffer Bentsen, overlege ved barneanestesiavd OUS-Rh.

11.55-12.15 Pause.

12.15-12.45 NAKOS, Norsk hjertestansregister?

12.45-13.45 Lunsj.

13.45-14.45 «10 ting du må kunne om akutt-geriatri» signert Guro Brustad, spesialsykepleier akuttmottaket STHF med mastergrad klinisk geriatrisk helsearbeid.

14.45-15.15 «Sepsis» ved Hilde Skudal, overlege på infeksjonsavd og prosjektleder for sepsispilot på sengepost STHF.

15.15-15.30 Pause.

15.30-16.00 Abstracts.

16.00-17.00 Debatt.

 

Lederforedrag:

10.40-11.55 «Hva betyr ledelse i en klinisk hverdag» ved Per Bleikelia, administrerende direktør og tilrettelegger Bærum sykehus.

11.55-12.15 Pause.

12.15-12.45 «Hvordan har innføringen av New Public Managemanet, (NPM) påvirket rammevilkårene for å utvikle ledelse i sykehusene?» Master oppgave av Ann-Iserid Vik, sykepleier og foretakstillitsvalgt for NSF ved STHF, med master i ledelse.

12.45-13.45 Lunsj

13.45-14.30 «Crowding» ved medisinsk klinikk SIV.

14.30-15.15 Foredrag kommer! Med Frank Hvaal

15.15-15.30 Pause.

15.30-16.00 Foredrag kommer!

 

 

Dag 2

8.00-8.30 Reg. og besøk hos utstillere

8.30-9.00 «Pasient erfaring etter opphold i akuttmottak» ved Elin Saga, sykepleier og PhD kandidat ved akuttsenteret SIV.

9.00-9.30 «Ikke tekniske ferdigheter» masteroppgave av Kjersti og Fiona fra SIV.

9.30-9.40 Informasjon om Akuttsykepleie utdanningen, ved Eirik Halsør, akuttsykepleier i akuttmottaket i Skien.

9.40-10.00 Pause.

10.00-10.45 «Vold i nære relasjoner» ved Merete Dokken Aastorp, familievernkoordinator sør-øst politidistrikt.

10.45-11.25 «Hvordan håndtere voldelige pasienter» ansatte fra psyk SIV.

11.25-11.45 Pause.

11.45-12.30 1. behandling av brannskader, plastkir STHF.

12.30-13.30 Lunsj.

13.30-14.15 CBRNE ved Espen Rostrup Nakstad, senterleder CBRNE senteret Ullevål.

14.15-14.30 Pause.

14.30-15.30 Motivasjon.

Stipend 2011

Da er det på tide å søke stipend igjen.

Generalforsamling (GF) 2010

Da nærmer AKUTTDAGENE 2010, og alle dokumenter til årets GF er nå lagt ut her på hjemmesiden vår.

Årets Akuttsykepleier 2010

Styret i NLAS har vedtatt at det skal utdeles en pris til en sykepleier som på en fremragende måte har belyst sykpleiefaget i forbindelse med arbeid i Akuttmottak, AMK eller Ambulansetjeneste.

AKUTTDAGENE 2010 GF

Generalforsamling (GF) avholdes under AKUTTDAGENE.

Akuttdagene 2010 Stipend

Stipend