Faggrupper

NSFs faggrupper er møteplasser for fagutvikling, og bidrar til å fremme forbundets overordnede mål innen fag, utdanning og helsepolitikk. Er du medlem i en gruppe, får du tilgang på fagstoff, fagkurs, konferanser og mulighet til å søke stipender.

Siste nyheter fra Faggrupper

Konferanse: Bedre helse med e-helse

NSF arrangerer e-helsekonferanse 16. og 17. februar 2017. Bli med og få et innblikk i hva innføring av ny teknologi betyr for sykepleietjenesten og sykepleieres kompetanse.

NSF har 34 ulike faggrupper