Psykisk helse og rus

Bortenfor all forenkling: Lidelse, helse og omsorg - perspektiver på psykisk helsearbeid.

Tirsdag 8. mai på Hamar!

 

4. konferansen om dette tema i Miami 22. - 24. oktober 2014.

Frist for abstracts: 1. mars!

violence_start_nw2.jpg

Følg med både på SPoR's hjemmeside og  Facebook side for videre informasjon.

teaser.jpg


Kontakt oss

Leder:
Kurt Lyngved
Mobil: 90553178

Nestleder:
Espen Gade Rolland
Mobil: 40842941

Styremedlem :
Unn E Hammervold
Mobil: 90936740

Kasserer:
Bjarte Sælevik
Tlf: 45452648

Sekretær:
Olav Bremnes
Mob: 95784064

Redaktør, Tidsskriftet PSYKISK HELSE OG RUS
Kjersti Øvernes 
Mob: 40457969

Medlemsansvarlig:
Torfrid Johansen
Mob: 99291294 

Webansvarlig:
Unn Hammervold

NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus


SPoR logo.jpg  

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.

Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring.

Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse,både innnad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

Du kan lese mer om fagruppen under menypunktet Om faggruppen.

Bli medlem >>

Landskonferansen i Bodø: Frie foredrag.

09.03.14

Invitasjon til frie foredrag til forskningsdagen i Bodø onsdag 11. juni.

 

Innkalling til generalforsamling i SPoR

09.03.14

NSf's faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus innkaller til GF torsdag 12. juni kl. 16.00 i kulturhuset i Bodø.

Landskonferanse SPoR 2014

07.03.14

Programmet for årets landskonferanse i Bodø. Nå med elektronisk påmelding, se vedlegg.

Vellykka konferanse med tema "Eldre og psykisk helse"

29.11.13

NSF's faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, SPoR, og NSF's faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens samt Norsk Sykepleierforbund arrangerte konferanse om eldre og psykisk helse i Tromsø 28. - 29. november 2013.

Klikk på overskrifta for abstracthefte og presentasjoner!

 

Gratis skrivekurs for SPoR-medlemmer

28.11.13

SpoR, i samarbeid med NAPHA, arrangerer skrivekurs i Trondheim 4. - 5. februar 2014. Alle utgifter til kurset dekkes av Norsk Sykepleierforbund.

Søknadsfrist 15. januar.

Send søknad om deltakelse til Olav Bremnes: olav@ntebb.no mob. 95784064

 

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi

05.11.13

Både faggruppa og enkeltpersoner som er medlem i SPoR kan søke om prosjektmidler, der prosjekt som omhandler innsatsområder som er vedtatt på landsmøtet prioriteres.

FRIST: 1. februar 2014

 

13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri

05.11.13

arrangeres i Oslo 13. - 14. februar 2014. Klikk for spennende program.

IMG_2485[1].JPG

Psykiatrisk sykepleier May Bente Hagen ble tildelt stipend på kr 75 000 fra Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse.

19.06.13

Stipendet ble på landskonferansen i Trondheim delt ut for andre gang.

Marie Lysnes arbeidet gjennom et langt liv for å heve kvaliteten på sykepleier-utdanningen og sykepleie innen det psykiske helsefeltet.Stipendet tildeles en sykepleier som arbeider eller planlegger å arbeide med et prosjekt som vil styrke utdannelsen av sykepleiere gjennom økte forskningsbaserte og kliniske innsikter og praktiske ferdigheter.

 May Bente Hagen har skrevet masteroppgaven: «Vold i nære relasjoner i lys av barnets rettigheter og statens ansvarsforpliktelser – en etisk analyse av den norske statens oppfyllelse av sine forpliktelser i forhold til art. 19 i Barnekonvensjonen

Hun planlegger nå å skrive en lærebok om miljøterapi i forhold til pasienter utsatt for vold i nære relasjoner i oppveksten, sammen med professor i psykisk helsearbeid, helseetikk, António Barbosa da Silva.

May Bente Hagen framholdt i sin takketale at behandling av psykiske lidelser som følge av vold i nære relasjoner er tilfeldig, og til dels mangelfull. Hun vil derfor bruke både kunnskap fra arbeid med masteroppgave, personlige erfaringer med vold, samt sine erfaringer som bruker av psykisk helsetjeneste til å skrive en lærebok som kan øke kunnskapen hos sykepleiere og andre som arbeider med mennesker som sliter med senskader etter vold i nære relasjoner.

 

Nyhetsbrev nr. 2 2013

10.12.13

Nytt fra landstyret i SPoR!

10.06.13

Vellykket forskningsdag og landskonferanse i Trondheim

SpoR sin årlige forskningsdag og landskonferanse ble avviklet i Trondheim 5. - 7. juni. Lokalgruppa i Nord-Trøndelag og landstyret hadde ansvar for arrangementet som hadde tittelen "Levva livet, - psykisk helse i livsløpsperspektiv".

 Mer info samt presentasjoner finner du ved å klikke på overskriften.

22.01.13

Lokalgrupper - kontaktpersoner

NSF's faggruppe av psykiatriske sykepleiere har lokalgrupper i alle fylker, bortsett fra Akershus og Vestfold. I aktive grupper står leder av lokalgruppa oppført med kontaktinformasjon, i de to andre fylkene er nestleder i landstyret kontaktperson inntil lokalgruppe er opprettet.

 

11.01.13

Nyhetsbrev 3, desember 2012

Nytt fra styret i SPoR

12.10.12

Nyhetsbrev 2, oktober 2012

Nytt fra styret i SPoR!

22.09.12

Ny logo og nytt akronym

På styremøte i Stockholm ble ny logo og nytt akronym for faggruppen vedtatt. Logoen har skiftet farge i tråd med  NSF`s profileringsprogram. SPoR er nytt akronym og er offisiell forkortelse for faggruppen. Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

25.07.12

Nyhetsbrev juni 2012

Nyhetsbrevet gir informasjon om viktige saker fra GF 2012: Nytt styre, endring av faggruppas navn, frikjøp av leder og kontigentendring.

 

29.08.11

Klart for høring etter Paulsrudsutvalget

Forhandling.jpg

Høringsrunden etter Paulsrudutvalget begynner nå, og her er noen av de reakasjonene som kom etter at utvalget la frem sitt dokument i juni.

Blomster OsloKirken_mann.jpg 01.08.11

Terroraksjonen i regjeringskvartalet og på Utøya

Styret i Landsgruppen av Psykiatriske Sykepleiere er stolte av vissheten om at psykiatriske sykepleiere er nøkkelpersonell, ikke bare nå i den akutte fasen, men også i den lange rehabiliteringsfasen som kommer over det ganske la

1-10 av 15 | Siste 5