Psykisk helse og rus

Siste nyheter fra Psykisk helse og rus

50 års jubileum - faggruppen

Norsk sykepleierforbunds Faggrupppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR) fyller 50 år i 2017. Det må vi markere.

Mørketidskonferansen 2017

Eldre - psykisk helse og rus

I Tromsø 23 og 24 november.

Program og påmelding finner du her: Mørketidskonferansen 2017

 

Valg og nytt landsstyre i NSF-SPoR

På generalforsamlingen 8. mai 2017 ble det valg av nytt landsstyre i NSF-SPoR for perioden 2017 - 2019:

 

Gjennomført generalforsamling og valg i SPoR Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Vedlagt er protokoll fra Generalforsamlingen 8. mai 2017.

Innkalling til generalforsamling i SPoR 8. mai 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Sakspapirer finner du her.

Norsk sykepleierforbunds faggruppe for psykisk helse og rus (NSF-SPoR)

Lokalgruppeledere per 10.02.2017

Her er liste over lokalgruppelederne og kontaktpersoner

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi – 2017 -

NSF avsetter årlig et beløp øremerket faglige utviklingstiltak blant faggruppenes medlemmer. Disse midlene blir fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse utlyser et stipend på kr. 50.000.

Tilbud om skrivekurs januar 2017

NAPHA i samarbeid med SPoR inviterer til skrivekurs for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Kurset egner seg for alle som har lyst til å skrive om sin egen praksis og dele dette med andre.

Se vedlagte invitasjon

Presentasjonen fra Rus og helsekonferansen ligger her

Den det gjelder – på liv og helse løs

Vellykket Rus og helsekonferanse med mange flotte bidrag i Trondheim. Vedlagt er presentasjonene for konferansen.

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/2996116/10513

Invitasjon til konferanse

Diakonhjemmet sykehus inviterer til gratis konferanse

"Se meg som hel - ikke bare en del"

Se vedlagte invitasjon og program

SPoR Psykisk helse og Rus- konferanse 2016

Sex på agendaen

Seksualitet - våger du å spørre?

Presentasjoner fra konferansen er lagt ut her

Jan Kåre Hummelvoll – æresmedlem i SPoR

Styret i NSF SPoR vedtok på sitt styremøte i april 2014 å utnevne Jan Kåre Hummelvoll til æresmedlem i faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Sykepleiere i psykisk helsevern og rus: Ønsker mer for pasientene

Sykepleiere innenfor psykisk helsevern og rusbehandling vil ha mer kunnskap blant annet om medisinfri behandling, viser SINTEF-rapport.

Solidaritetssykepleiere til Tanzania høsten 2017 og våren 2018

NSF ønsker å kunne tilby en unik mulighet for våre medlemmer til å bidra i regional helseutvikling i Tanga, Tanzania med erfaringsdeling og kunnskapsoverføring.