Psykisk helse og rus

Siste nyheter fra Psykisk helse og rus

Psykisk helse og ruskonferanse 2017

Ny tid - ny praksis

Uten tvang og medisiner

 

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse utlyser et stipend på kr. 50.000.

Tilbud om skrivekurs januar 2017

NAPHA i samarbeid med SPoR inviterer til skrivekurs for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Kurset egner seg for alle som har lyst til å skrive om sin egen praksis og dele dette med andre.

Se vedlagte invitasjon

Presentasjonen fra Rus og helsekonferansen ligger her

Den det gjelder – på liv og helse løs

Vellykket Rus og helsekonferanse med mange flotte bidrag i Trondheim. Vedlagt er presentasjonene for konferansen.

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/2996116/10513

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi – 2016 - Restmidler

NSF avsetter årlig et beløp øremerket faglige utviklingstiltak blant faggruppenes medlemmer. Disse midlene blir fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.

Nordisk konferanse innen psykisk helse og rus

PSSN inviterer til nordisk konferanse i Malmø 14 - 16 september.

Invitasjon til konferanse

Diakonhjemmet sykehus inviterer til gratis konferanse

"Se meg som hel - ikke bare en del"

Se vedlagte invitasjon og program

SPoR Psykisk helse og Rus- konferanse 2016

Sex på agendaen

Seksualitet - våger du å spørre?

Presentasjoner fra konferansen er lagt ut her

Arbeidsfordeling i landsstyret

Her er en oversikt over hvilke Lokallag medlemmene i landsstyret i SPoR er kontaktperson for, og hvordan en del andre oppgaver er fordelt i styret. Det er bare å ta kontakt hvis det skulle være noe.

Lokalgruppeledere 2014 - 2016

Her er liste over lokalgruppelederne for 2014-2016

Jan Kåre Hummelvoll – æresmedlem i SPoR

Styret i NSF SPoR vedtok på sitt styremøte i april 2014 å utnevne Jan Kåre Hummelvoll til æresmedlem i faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus.