Psykisk helse og rus

Siste nyheter fra Psykisk helse og rus

PSSN arrangere nordisk konferanse på Færøyene september 2019

Trykk på bilde for mer info:

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi 2018

Sentralt fagforum v/arbeidsutvalget (AU) deler hvert år ut fagurviklingsmidler. Etter hovedtildelingen av fagutviklingsmidler i juni, gjenstår en rest på vel 220 000 kroner. Dette er midler du kan søke!

NSF-SPoR sprer informasjon til medlemmer og nettverk med oppfordring om å søke restfagutviklingsmidler. Søknadsfrist er 15. november, og AU vil behandle søknadene i sitt møte 27. november. 

Se søknadsmal og utlysningsbrev med kriterier. 

MRK kriteriene og at eventuelle søknader skal vurderes og prioriteres av det sentrale styret i NSF-SPoR.


Søknaden sendes styret ved leder: espengrolland@gmail.com snarest muligEtter vurdering vil søkanden videresendes til AU.

 

Fagutvikling på Lesvos

 I naturskjønne omgivelser ved det gamle klosteret Metochi på Lesvos har en gruppe engasjerte sykepleiere jobbet med å skrive om eget fag, samt å dele erfaringer fra praksis.

 

 

NSFs psykisk helse og rus konferanse 2018

Vellykket gjennomføring av NSFs psykisk helse og ruskonferanse 2018. Foredrag fra konferansen legges ut her

Vinner av gratis deltakakelse på Psykisk helse og rus konferansen i Drammen 6. og 7. juni.

Den heldige vinner av NSF-SPoR sin konkurransen om gratis deltakelse ved  Psykisk helse og rus- konferanse 2018 i Drammen ble Virginia Randi Redondo.

Vi gratulerer!! 

NSF-SPoR inviterer til skriveseminar på Metochi studiesenter, Lesbos, Hellas. August 2018

NSF-SPoR inviterer til skriveseminar for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Faggruppen arrangere årlige skriveseminar for våre medlemmer, som et medlemstilbud. På dette skriveseminaret kan vi tilby våre medlemmer veiledning, hjelp og støtte til å omarbeide oppgaver til artikler som egner seg for publisering.

Se vedlagte invitasjon

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse utlyser et stipend på kr. 50.000.

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi 2018

NSFs årlige budsjett avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg

NSF-SPoRs styre ønsker å tilby gratis medlemsskap til bacerlorstudenter

NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus ønsker å bidra til rekrutering til fagfeltene og stimulering av sykepleiere til å fordype seg i psykisk helse og rus. Styret ønsker derfor å tilby bachelorstudenter i sykepleie gratis medlemskap mens de er studenter.

Solidaritetssykepleiere til Tanzania høsten 2018 og våren 2019

NSF ønsker å kunne tilby en unik mulighet for våre medlemmer til å bidra i regional helseutvikling i Tanga, Tanzania med erfaringsdeling og kunnskapsoverføring.

Mørketidskonferansen 2017

Vellykket konferanse om Eldre - psykisk helse og rus i Tromsø 23 og 24 november. Her er presentasjonene fra konferansen.

 

50 års jubileum - faggruppen

Norsk sykepleierforbunds Faggrupppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR) fyller 50 år i 2017. Det markere vi på Mørketidskonferansen 2017, se vedlagte program.

Beate Alstad fikk NSF Telemarks jubileumspris for sitt arbeid.

I anledning NSF Telemarks 70 års jubileum, 27.10.17 fikk SPoR medlem og Styremedlem i SPoR Telemark, Beate Alstad, tildelt jubileumspris for sitt arbeid.
I tillegg til å være tydelig, modig og stolt, og i tillegg er hun uredd og nysgjerrig.

Valg og nytt landsstyre i NSF-SPoR

På generalforsamlingen 8. mai 2017 ble det valg av nytt landsstyre i NSF-SPoR for perioden 2017 - 2019:

 

Gjennomført generalforsamling og valg i NSF-SPoR Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Vedlagt er protokoll fra Generalforsamlingen 8. mai 2017.

Innkalling til generalforsamling i SPoR 8. mai 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Sakspapirer finner du her.

Norsk sykepleierforbunds faggruppe for psykisk helse og rus (NSF-SPoR)

Lokalgruppeledere per 21.10.2017

Her er liste over lokalgruppelederne og kontaktpersoner

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse utlyser et stipend på kr. 50.000.

Tilbud om skrivekurs januar 2017

NAPHA i samarbeid med SPoR inviterer til skrivekurs for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Kurset egner seg for alle som har lyst til å skrive om sin egen praksis og dele dette med andre.

Se vedlagte invitasjon

Presentasjonen fra Rus og helsekonferansen ligger her

Den det gjelder – på liv og helse løs

Vellykket Rus og helsekonferanse med mange flotte bidrag i Trondheim. Vedlagt er presentasjonene for konferansen.

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/2996116/10513

Invitasjon til konferanse

Diakonhjemmet sykehus inviterer til gratis konferanse

"Se meg som hel - ikke bare en del"

Se vedlagte invitasjon og program

SPoR Psykisk helse og Rus- konferanse 2016

Sex på agendaen

Seksualitet - våger du å spørre?

Presentasjoner fra konferansen er lagt ut her

Jan Kåre Hummelvoll – æresmedlem i SPoR

Styret i NSF SPoR vedtok på sitt styremøte i april 2014 å utnevne Jan Kåre Hummelvoll til æresmedlem i faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Sykepleiere i psykisk helsevern og rus: Ønsker mer for pasientene

Sykepleiere innenfor psykisk helsevern og rusbehandling vil ha mer kunnskap blant annet om medisinfri behandling, viser SINTEF-rapport.