Psykisk helse og rus

Siste nyheter fra Psykisk helse og rus

NSF-SPoR inviterer til skriveseminar på Metochi studiesenter, Lesbos, Hellas. Mai 2020

NSF-SPoR inviterer til skriveseminar for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Faggruppen arrangere årlige skriveseminar for våre medlemmer, som et medlemstilbud. På dette skriveseminaret kan vi tilby våre medlemmer veiledning, hjelp og støtte til å omarbeide oppgaver til artikler som egner seg for publisering.

Se vedlagte invitasjon (OBS: fortsatt ledige plasser)

Utlysning av stipend til NSF-SPoR medlemmer

Styret har i 2020 beslutte å prioritere stipend til medlemmer i faggruppen. 

Årets Mørketidskonferanse er over

Tusen takk til alle deltagere og innledere for to flotte dager. Presentasjonene til foreleserne som har samtykket til deling finner du i konferanseappen.

NSF-SPoR på Arendalsuka 2019

Lokalgruppen i NSF-SPoR Aust Agder deltok to hele dager ved årets Arendalsuken, hele styret deltok.

Valg og nytt styre i NSF-SPoR

På generalforsamlingen 13. juni 2019 ble det valg av nytt landsstyre i NSF-SPoR for perioden 2019 - 2021. 

Protokoll fra generalforsamling i NSF-SPoR 13 juni 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Sakspapirer, underskrevet protokoll samt tilhørende dokumenter fra generalforsamlingen finner du ved å logge deg inn som medlem. 

Tilbud om skriveseminar 2019

NSF-SPoR og NAPHA inviterer til skriveseminar for sykepleiere innen psykisk helse og rus, i november og desember 2019. 

Se vedlagte invitasjon. 

Årets forskningsartikkel 2019 kåret

Styret i NSF-SPoR gratulerer Ritva Kyrrø Jacobsen, Jorunn Sørgård, Bengt Eirik Karlsson et al. med årets forskningsartikkel som ble kåret ved NSFs Sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus. 

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi 2019

NSFs årlige budsjett avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg

NSFs Sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus

Påmeldingen har åpnet
I år samarbeider NSF-SPoR med Fag og helsepolitisk avdeling og Sentralt Fagforum i Norsk sykepleierforbund om felles konferanse 13. og 14. juni 2019.

Trykk her for program og påmelding

Aktivitet i lokalgruppene

Det skjer en hel del i lokalgruppene rundt om i landet. Noen grupper er i sin spede begynnelse, mens andre ruller videre med etablerte styrer. Her får gir vi et lite innblikk av aktivtieten i 3 av våre lokalgrupper

Bli med på Vervekampanje!

NSF SPoR ønsker enda flere medlemmer, og ønsker hjelp av deg til å få gode
sykepleiere med på laget.

Årets forskningsartikkel i sykepleie i psykisk helse- og rusfeltet

Årets forskningsartikkel vil i 2019 bli kåret i forbindelse med årets konferanse 13. og 14. juni 2019. 

Fordypning i sykepleie ved tverrfaglige masterstudier psykisk helse og rus

NSF-SPoR er opptatt av videreutdanninger innen fagfeltet. SPoR Troms og landsstyret i SPoR fikk fagutviklingsmidler gjennom Sentralt Fagforum for å utarbeide en skisse til innholdet i en fordypning i sykepleie i tverrfaglig master innen psykisk helse og rus. 

PSSN arrangere nordisk konferanse på Færøyene september 2019

Trykk på bilde for mer info:

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi 2018

Sentralt fagforum v/arbeidsutvalget (AU) deler hvert år ut fagurviklingsmidler. Etter hovedtildelingen av fagutviklingsmidler i juni, gjenstår en rest på vel 220 000 kroner. Dette er midler du kan søke!

NSF-SPoR sprer informasjon til medlemmer og nettverk med oppfordring om å søke restfagutviklingsmidler. Søknadsfrist er 15. november, og AU vil behandle søknadene i sitt møte 27. november. 

Se søknadsmal og utlysningsbrev med kriterier. 

MRK kriteriene og at eventuelle søknader skal vurderes og prioriteres av det sentrale styret i NSF-SPoR.


Søknaden sendes styret ved leder: espengrolland@gmail.com snarest muligEtter vurdering vil søkanden videresendes til AU.

 

Fagutvikling på Lesvos

 I naturskjønne omgivelser ved det gamle klosteret Metochi på Lesvos har en gruppe engasjerte sykepleiere jobbet med å skrive om eget fag, samt å dele erfaringer fra praksis.

 

 

NSFs psykisk helse og rus konferanse 2018

Vellykket gjennomføring av NSFs psykisk helse og ruskonferanse 2018. Foredrag fra konferansen legges ut her

Vinner av gratis deltakakelse på Psykisk helse og rus konferansen i Drammen 6. og 7. juni.

Den heldige vinner av NSF-SPoR sin konkurransen om gratis deltakelse ved  Psykisk helse og rus- konferanse 2018 i Drammen ble Virginia Randi Redondo.

Vi gratulerer!! 

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse utlyser et stipend på kr. 50.000.

NSF-SPoRs styre ønsker å tilby gratis medlemsskap til bacerlorstudenter

NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus ønsker å bidra til rekrutering til fagfeltene og stimulering av sykepleiere til å fordype seg i psykisk helse og rus. Styret ønsker derfor å tilby bachelorstudenter i sykepleie gratis medlemskap mens de er studenter.

Beate Alstad fikk NSF Telemarks jubileumspris for sitt arbeid.

I anledning NSF Telemarks 70 års jubileum, 27.10.17 fikk SPoR medlem og Styremedlem i SPoR Telemark, Beate Alstad, tildelt jubileumspris for sitt arbeid.
I tillegg til å være tydelig, modig og stolt, og i tillegg er hun uredd og nysgjerrig.

Valg og nytt landsstyre i NSF-SPoR

På generalforsamlingen 8. mai 2017 ble det valg av nytt landsstyre i NSF-SPoR for perioden 2017 - 2019:

 

Gjennomført generalforsamling og valg i NSF-SPoR Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Vedlagt er protokoll fra Generalforsamlingen 8. mai 2017.

Innkalling til generalforsamling i SPoR 8. mai 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Sakspapirer finner du her.

Norsk sykepleierforbunds faggruppe for psykisk helse og rus (NSF-SPoR)

Tilbud om skrivekurs januar 2017

NAPHA i samarbeid med SPoR inviterer til skrivekurs for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Kurset egner seg for alle som har lyst til å skrive om sin egen praksis og dele dette med andre.

Se vedlagte invitasjon

Presentasjonen fra Rus og helsekonferansen ligger her

Den det gjelder – på liv og helse løs

Vellykket Rus og helsekonferanse med mange flotte bidrag i Trondheim. Vedlagt er presentasjonene for konferansen.

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/2996116/10513

Invitasjon til konferanse

Diakonhjemmet sykehus inviterer til gratis konferanse

"Se meg som hel - ikke bare en del"

Se vedlagte invitasjon og program

SPoR Psykisk helse og Rus- konferanse 2016

Sex på agendaen

Seksualitet - våger du å spørre?

Presentasjoner fra konferansen er lagt ut her

Jan Kåre Hummelvoll – æresmedlem i SPoR

Styret i NSF SPoR vedtok på sitt styremøte i april 2014 å utnevne Jan Kåre Hummelvoll til æresmedlem i faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Stor konferanse om psykisk helse og rus blant eldre

Psykisk helse og rus i den eldre delen av befolkningen er temaet for årets Mørketidskonferanse i Tromsø 23. og 24. november. Det er fortsatt ledige plasser!

Sykepleiere i psykisk helsevern og rus: Ønsker mer for pasientene

Sykepleiere innenfor psykisk helsevern og rusbehandling vil ha mer kunnskap blant annet om medisinfri behandling, viser SINTEF-rapport.

NSF vil sikre spesialsykepleier-kompetansen

─ I partiprogrammene skal det være sykepleiepolitikk. Forbundsleder Eli Gunhild By var tydelig om sine forventninger til politikerne da hun åpnet NSFs workshop om fremtidens spesialsykepleiere 14. juni.