Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen på plass ved Helsefaglig fakultet på UiS

Lill, Siri og Aud

Tommel opp for en engasjert og dyktig trio! Fra venstre; Aud H. Riise, Lill Sverresdatter Larsen og Siri Rugland Ree ( Foto: NSF Rogaland)

Konferansen hadde fokus på utfordringene ved nedgang i søkere til sykepleierutdanningen. Antall studieplasser har økt, men antall søkere til studiet har gått ned. Det er et stort behov for sykepleiere i helsetjenesten, og det er svært bekymringsfullt hvis denne trenden fortsetter.

Forbundsleder Lill hadde fokus på viktigheten av god og nok kompetanse i tjenestene. Hun var f... lei av å hele tiden møte påstander om behov for flere varme hender i tjenesten. Hun viste også til at Helsepersonellkommisjonen mener at vi vil gå tom for folk før vi går tom for penger. Da må vi faktisk kunne bruke noe av disse pengene på tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Videre er det viktig at de ulike departementene trør i hverandres bed. Det kan ikke være helseministeren alene som har ansvar for kompetansen i helsetjenesten, men også bl.a. arbeids- og inkluderingsdepartementet, forsvarsdepartementet, og kommunal- og distriktsdepartementet. Alt henger sammen med alt.

Hun belyste utfordringene med å rekruttere og beholde med fem L-er: Lønn, ledelse, lærerikt, legitimert kompetanse, løft og livfullt. Lønn vil bli høyere ved økt knapphet av kompetanse, god ledelse og mulighet for faglig utvikling er viktig, yrket må få høyere status, det må være mulig å forberede studenter bedre på den emosjonelle belastningen yrket til tider kan være. Til slutt: Sykepleieryrket er livfullt i den forstand at det er mange artige arbeidssituasjoner en sykepleier opplever gjennom sin yrkesutøvelse.

Slik kan en få flere til å velge og flere til å bli i verdens fineste yrke.