Sykepleierleder? Meld deg på webinar og ledernettverk!

Plakat - lederwebinar

Lederwebinar

Den 7. mai arrangeres det lederwebinar om ledelse, mangfold og inkludering:

Hvordan ivaretar du mangfoldet blant dine ansatte og i tjenesten du har ansvar for?

Ønsker du mer kunnskap og verktøy for å lykkes på dette området?

Bli med på NSFs webinar for sykepleierledere og la deg bli inspirert av blant annet Loveleen Brenna, grunnlegger av Seema, senter for mangfoldsledelse, Lill Sverresdatter Larsen og Rosa kompetanse. Du kan melde deg på i denne lenken:

Ledernettverk

Denne våren og høsten fortsetter vi med halvdags ledernettverk i KS, samtidig som vi starter opp med halvdags ledernettverk i Spekter (for sykepleierledere i sykehus). Nordfylket er først ute i denne sammenheng.

Det vil bli oppstart av ledernettverk Spekter 5. juni ved Haugesund sykehus, auditoriet. Tema er «Varsling, ytringsfrihet og ytringsklima i arbeidslivet» og vi har fått med oss en representant fra Arbeidstilsynet. Program og info finner dere i lenken under.

6. juni arrangerer vi ledernettverk for sykepleierledere i KS i nordfylket med samme tema «Varsling, ytringsfrihet og ytringsklima i arbeidslivet». Ledernettverket finner sted på Gamle Slaktehuset i Haugesund.

Lenken til nettverket finner du her: https://kurs.nsf.no/courses/25539

Tilsvarende halvdags ledernettverk vil og bli arrangert for Helse Stavanger og lederne i KS i sørfylket. Datoene for dette er satt til 28. og 29. august. Hold av datoene allerede nå, mer info og lenke til påmelding vil sendes ut før sommeren.