Akershus

Åpningstid:
08.00-15.45 

Epost: akershus@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo

Siste nyheter fra Akershus

Fylkesstyre NSF Viken 2020-2023

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Vikens fylkesstyre? Fristen begynner å nærme seg – frist for forslag og innsending av villighetserklæring er 25. februar 2020.

Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Landsmøtedelegatene er valgt

 

Fylkesmøtet i Akershus valgte i dag hvem som skal representere nesten 9000 Akershussykepleiere på NSFs landsmøte i november. NSF Akershus har 13 delegater. I tillegg kommer 1. varamedlem og studentrepresentant.

Gratulerer med kvinnedagen!

Kvinnedagen oppsto for å underbygge kvinners rettigheter og støtte opp om allmenn stemmerett for kvinner. Internasjonalt står det igjen store utfordringer for våre søstre. Nasjonalt har vi kommet langt, men vi er ikke i mål.

Vi må blant annet fremdeles jobbe for at kvinner skal ansettes i hele stillinger.

Regional lederkonferanse avholdt 6. mars Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

6. mars inviterte NSF Oslo, NSF Akershus og NSF Østfold til regional Lederkonferanse på Thon hotel Storo. Nærmere 200 ledere og 40 hovedtillitsvalgte var tilstede.

Presentasjon av kandidater som stiller til valg som landsmøtedelegater Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF Akershus skal representeres med  13 delegater til NSFs landsmøte i november.I tillegg skal det velges varadelegater. Fylkesmøtet 12. mars skal velge hvem dette blir. Vedlagt finner du en presentasjon av alle 28 kandidater som stiller til valg.

Nominasjonskomiteens innstilling til delegatvalg til Landsmøtet

Nominasjonskomiteen har nå foretatt innstilling til valg av delegater og varadelegater til landsmøtet 2019. Valget skjer på Fylkesmøtet 12. mars.