Oslo

Barcode test

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: oslo@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, 0152 Oslo 

Siste nyheter fra Oslo

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 6

Dette har vært en uke med store konstraster. Nils Rise, fylkesstyremedlem og KHTV i Oslo kommune døde 3 . februar, etter bare et par dagers sykeleie. Resten av uken har jeg vært på flere spennende konferanser.

NSF Oslo i sorg

Det er med stor sorg vi informerer tillitsvalgte og medlemmer om at fylkesstyremedlem og koordinerende hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, Nils Karlsholm Rise, døde i helgen.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 5

I dette nyhetsbrevet kan dere lese om at Helse Sør-Øst nå har fattet vedtak om lokalisering av nye sykehusbygg. Vedtaket ble ikke slik vi hadde håpet. Jeg er imidlertid glad for at vi har fått frem vårt budskap i denne saken. Nå får vi fortsette å være konstruktuve. Selv om vi ikke har tro på de planene som er lagt, vil vi fortsette å jobbe for å få til mest mulig innenfor de rammene som er.

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 4

Jeg er optimistisk av natur og har tro på at det nytter med gode argumenter. Derfor er jeg glad for at Cathrine Lofthus, styreleder i Helse Sør-Øst, ikke har lagt frem en "blåkopi" av anbefalingen fra Oslo universitetssykehus om å bygge på Gaustad og Aker. Hun skaper imidlertid usikkerhet inntil hun definerer hva som ligger i det "å belyse" et Ullevål-alternativ.

Psykisk helse og ungdom - tema på Bratteli-seminaret 2019

Bratteli-seminaret 2019 ble avholdt ved Litterarturhuset 11. januar. Årets tema var Psykisk helse og ungdom. Både brukere av helsetjenestene, fagmiljø og politikere var tilstede og fikk gitt uttrykk for sine erfaringer og tanker.

Rådgivere fra NSF, Oslo var deltagere på seminaret.