Oslo

Vinter 2

Åpningstid: 08.00-15.00

Epost: oslo@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Tollbugata 22, 0152 Oslo 

Siste nyheter fra Oslo

Rystende rapporter om avvik

De siste månedene har det vært en rekke "avsløringer" om ulike avvik. 

AML-brudd i Oslo kommune, AML-brudd ved Oslo universitetssykehus, avvik i forbindelse med transport mellom ulike deler av helsevesenet og avvik som dokumenterer stor utfordringer rundt vold og trusler. - Noe må gjøres, slår fylkesleder Line Orund fast.

Vil du være en del av NSF Oslo sitt fylkesstyre 2020 – 2023?

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Oslo sitt fylkesstyre?  Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020, og det er nå åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike valgene.  Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Hilsen fra fylkeslederen - uke 47

Hedring av medlemmer med hhv 30 og 50 års medlemskap i NSF, fylkesstyremøte, møte i Samarbeidsutvaget i Oslo og møte med byråd Robert Steen har gjort denne uken svært innholdsrik. Jeg er så glad for de anledningene jeg har til jobbe for sykepleierne i Oslo og de sakene vi alle er opptatt av. 

Vi trenger Ullevål Sykehus også i fremtiden

Det er ikke riktig at Norsk Sykepleierforbund i Oslo støtter Bent Høie og Helse Sør-Øst sine planer om å bygge det nye sykehuset i Oslo på Aker og Gaustad, slik Høie gir uttrykk for i Morgenbladet forrige fredag. NSF Oslo har hele tiden vært klare på at vi ikke ser dette som en gjennomførbar løsning. Vi er klare på at vi mener et alternativ med Ullevål og Rikshospitalet er den beste løsningen.

Gull- og hedersnålsutdeling 19. november 2019

En gang i året inviterer NSF Oslo medlemmer som har vært medlem i 50 år til utdeling av "NSFs hedersnål". Til samme arrangement inviteres også medlemmer med 30 års medlemskap til gullbålautdeling.