Oslo

Barcode 2014

Siste nyheter fra Oslo

Sommeråpent på fylkeskontoret

Fylkeskontoret i NSF Oslo er tilgjengelig hele sommeren fra 08.00-15.00. Ta kontakt på oslo@nsf.no eller ring via sentralbordet på 99402409.

God sommer!

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune er godkjent

Oppgjøret i Oslo kommune er godkjent. Det blir justeringsforhandlinger innen utgangen av august, og lokale forhandlinger skal være ferdig innen utgangen av oktober.

Protokollen ligger vedlagt.

Årets sykepleier og årets sykepleieleder 2018 er kåret

Årets sykepleier og  årets sykepleieleder ble feiret på fagdagen som ble arrangert i anledning den internasjonale sykepleierdagen 2018.

En stolt fylkesleder Line Orlund overrakte prisene til intensivsykepleier Agnes Stibolt og seksjonsleder Sanna Henriksson. 

 Les begrunnelsene her

Markant økning av mannlige søkere til sykepleieutdanninger med kjønnspoeng

Som en konsekvens av den nye diskriminerings- og likestillingsloven, som trådte i kraft fra nyttår, får Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo gi mannlige søkere to ekstrapoeng. Dette er en prøveordning, som altså ser ut til å gi resultater.

 

30 nye sykepleierstillinger til sykehjem i Oslo kommune

Oslo kommune lyser ut 30 hele, faste og nye sykepleierstillinger til langtidshjemmene sine. "Kjempefint at Sykehjemsetaten endelig tar det signalet vi har sendt i lang tid om at det er for få sykepleiere på sykehjemmene i Oslo", sier Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo.

Dialogdag mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver ved Signo Conrad Svendsen senter

20. mars 2018 ble det arrangert dialogdag ved Conrad Svenden senter (CSS). CSS er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke og gir bo-, helse- og omsorgstjenester til voksne døve og døvblinde. Tema for dialogmøtet var samarbeid, felles interesser og målsetning.