Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Ferieavvikling i NSF Østfold

NSF Østfolds fylkeskontor er ubemannet fra 15 til 26. juli. Da svarer gode kollegaer i NSF Oppland på henvendelser fra Østfold. Telefonnummeret er det samme; 99402409. Mandag 29. juli er vi igjen på plass.

Mangler sykepleiere – bruker ufaglærte

I en av fem sykepleiervakter mangler det sykepleiere. Samtidig brukes det dobbelt så mange ufaglærte som planlagt i en helsetjeneste som får stadig flere og mer alvorlig syke pasienter.  Det viser årets kartlegging av planlagt og faktisk bemanning i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste.

Konferanse for Østfolds hovedtillitsvalgte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Østfolds hovedtillitsvalgte var samlet på konferanse for hovedtillitsvalgte 12.-13. juni på Støtvig Hotel.

 

 

Prosjekt Legevaktbil i Indre Østfold – suksess med usikker fremtid

Sparte sykehusinnleggelser. Sparte ambulanseturer. Og pasienter ferdigbehandlet på stedet. Det er noe av erfaringene etter 109 dagers prøveprosjekt med legevaktbil i Indre Østfold. En suksesshistorie som kan bidra til å gi befolkningen bedre helsetjenester uten behov for sykehusinnleggelser og redusere presset på akuttmottaket på sykehuset. Manglende finansiering truer imidlertid legevaktbilens fremtid.

Historisk godt kommuneoppgjør for sykepleierne

Sykepleiere med 10 års
ansiennitet ansatt på minstelønn får en lønnsøkning på 53.200 fra 1. juli.
Spesialsykepleiere med 16 års ansiennitet får 33.500 kr mer. Det er resultatet
etter at mekling førte frem, og Unio og KS kom til enighet i årets
mellomoppgjør.