Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Sommerferien på fylkeskontorene i Viken

Vi er til stede for medlemmer og tillitsvalgte gjennom hele sommeren.  Er det ingen på ditt fylkeskontor så vil du bli satt over til et annet fylkeskontor i Viken. Du kan også selv finne informasjon om det du lurer på våre nettsider, www.nsf.no

Sykepleiere kan få godkjent koronasmitte som yrkessykdom

Etter krav fra NSF har departementet endret yrkessykdomsforskriften, slik at helsepersonell kan få godkjent Covid 19 som følge av smitte på jobben, som yrkessykdom.

Sommerhilsen til NSFs medlemmer i Viken

Kjære NSF-medlemmer i Viken!

Den 16. september blir NSF Akershus, NSF Buskerud og NSF Østfold til ett fylkesledd med fylkeskontor i Sykepleiernes Hus i Oslo. Denne dagen skal det velges ny politisk ledelse med en fylkesleder og to nestledere på heltid. I tillegg skal det velges nye fylkesstyremedlemmer.

Topplønn til nyutdannede sykepleiere i Fredrikstad og Sarpsborg

Nesten 29.000 kr mer enn minstelønn på 8 uker. Det tilbyr Sarpsborg og Fredrikstad nyutdannede sykepleiere som tar sommerjobb i kommunens helsetjeneste. Her brukes lønn for å sikre en kompetent bemanning under årets sommerferieavvikling. I Sykehuset Østfold er det minstelønn som gjelder.

Nå har også Sarpsborg kreftkoordinator!

Heidi Meisingset er ansatt som kreftkoordinator i nyopprettet stilling i Sarpsborg. Dermed har Østfold ni kreftkoordinatorer knyttet til kommunehelsetjenesten. Det er i kommunene Indre Østfold, Moss med Råde, Våler, Hvaler, Fredrikstad, Halden og Aremark.

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.