Østfold

Siste nyheter fra Østfold

Sykehuset Østfold brøt forsvarlighetskravet - alvorlig kritikk fra Fylkesmannen

I november i fjor sendte NSFs foretakstillitsvalgt Anita T. Granli bekymringsmelding til Fylkesmannen, som er Helsetilsynets forlengede arm i Østfold. Bakgrunnen var medlemmer og tillitsvalgtes tilbakemeldinger om svært krevende forhold ved hjerteavdelingen på Kalnes. De fryktet for pasientsikkerheten ved avdelingen. Fylkesmannen har fulgt opp med blant annet tilsyn. Nå foreligger rapporten fra tilsynsmyndigheten.

Minneord over rektor Inger Reitan

Den 9. juli døde Inger Reitan, tidligere rektor ved sykepleierutdanningen i Østfold, få dager før hun ville fylt 90 år. Med henne ble en markant personlighet som har hatt stor betydning for sykepleierutdanningen i Østfold, borte.

Ferieavvikling i NSF Østfold

NSF Østfolds fylkeskontor holder stengt fra 12. - 27. juli pga ferieavvikling. Gode kollegaer i NSF Akershus og Oppland svarer da på henvendelser fra medlemmer i Østfold.

Fortsatt mye deltid på Sykehuset Østfold

37.5 prosent av alle sykepleiere som jobber turnus i Sykehuset Østfold, har hel stilling. Tre av fem sykepleiere jobber deltid. Det viser ferske tall fra sykehusets ledelse.

Høie, heltid og handlingslammelse

- Jobb mer heltid og stå lenger i jobb, så løser vi sykepleiermangelen, oppfordrer helseminister Bent Høie i et oppslag i Aftenposten 20. juni. Tenk om det var så enkelt...

Ansatte Fk Østfold