Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Fylkesstyre NSF Viken 2020-2023

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Vikens fylkesstyre? Fristen begynner å nærme seg – frist for forslag og innsending av villighetserklæring er 25. februar 2020.

Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Nyvalgt hovedtillitsvalgt i Indre Østfold kommune

I Indre Østfold har medlemmene valgt ny hovedtillitsvalgt.

Kandidater til nominasjonskomiteen!

Den 26. mars 2020 er det fylkesmøte og igjen valg i NSF. Da skal det velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominere de foreslåtte kandidatene - meld deg til tjeneste!

Valg av hovedtillitsvalgt i de nye kommunene

Nå foregår det valg av hovedtillitsvalgt både i nye Moss kommune og Indre Østfold kommune. Vi er så heldige at det er flere som har stilt seg disponible.

Blir det mer heltid i østfoldkommunene?

- Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltid er lavest. I 2018 var andelen heltidsansatte 24.2 prosent, skriver kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS 12. august i år.

Politisk debatt med helsepolitikk på menyen

Hvilke virkemidler vil ditt parti anbefale for å rekruttere og beholde sykepleiere? Hva vil ditt parti gjøre for at flere sykepleiere skal jobbe heltid? Og hva mener ditt parti om bemanningsnorm i kommunehelsetjenesten? Disse spørsmålene måtte partiene svare på da NSF inviterte til helsepolitisk lunsj med debatt 26. august.