Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Sommerferien på fylkeskontorene i Viken

Vi er til stede for medlemmer og tillitsvalgte gjennom hele sommeren.  Er det ingen på ditt fylkeskontor så vil du bli satt over til et annet fylkeskontor i Viken. Du kan også selv finne informasjon om det du lurer på våre nettsider, www.nsf.no

Anestesisykepleierne - en av NSFs 35 faggrupper

Som anestesisykepleier kan du jobbe i operasjonsavdeling og gi bedøvelse til pasienter, og du er en naturlig del av akutt-team på sykehus. Du kan også jobbe på smerteklinikk, dagkirurgisk enhet, privatklinikk, oppvåknings- eller intensivavdeling, akuttmottak, ambulanse eller luftambulansetjenesten, offshore på oljeplattform eller i katastrofe- og bistandsarbeid. Mange anestesisykepleiere har lederjobber i helsesektoren. Som anestesisykepleier samarbeider du tett med anestesileger, operasjons- og intensivsykepleiere og annet helsepersonell.

NSF Viken

Regionsreformen er en realitet og mange fylker har blitt slått sammen, snart skal også NSF Østfold, Buskerud og Akershus følge etter. 

NSFLIS - faggruppen for intensivsykepleiere

NSF har 35 ulike faggrupper. Flere av dem har også lokale faggrupper i Østfold. Her følger en presentasjon av NSFs faggruppe for intensivsykepleiere ved Camilla Jørstad, som er leder for NSFLIS i Østfold. 

Ny leder i NSF Viken

Hils på Sigrid Karin Tvedt! Hun er ansatt som administrativ leder i NSF Viken og startet i jobben 1. mai. NSF Viken er sammenslått av NSF Østfold, NSF Buskerud og NSF Akershus. Sigrid Karin er leder for alle ansatte i det nye fylket og har ansvar for samarbeidet med de politisk valgte på fylkesnivå.

Vett og uvett i krisetider

I kriser truer død og frontkjemperne blir synlige; Korona-pandemien har gitt sykepleiere og andre i samfunnskritisk arbeid heltestatus. Fra balkonger over hele landet hylles vi med applaus. Samtidig opplever vi arbeidsgivere som driver rovdrift på sine ansatte. De trenger vår hjelp for å ta til vett slik at de ansatte kan vare lenge.