Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Halvparten av nyutdannede sykepleiere har eller vurderer å slutte

Bedre bemanning, høyere lønn og styrket fagmiljø er en forutsetning for å holde på sykepleierne – hvis ikke slutter de. Dette er de viktigste funnene NSF Østfold har gjort i denne undersøkelsen blant sykepleiere som ble utdannet i juni 2018 og 2019.

Still som delegat på NSF Vikens fylkesmøte!

Vil du være med å bestemme sammensetningen av fylkesstyret i NSF Viken for perioden 2020 - 2023, bør du melde deg som delegat til fylkesmøtet den 26. mars. Fylkesmøtet holdes på Høyres Hus i Oslo 26. mars.

Vil du være en del av NSF Vikens fylkesstyre 2020 - 2023?

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Viken?  Det skal velges nytt fylkesstyre i mars 2020. Nå er det åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike vervene.  Ønsker du å stille til valg, må du få noen til å foreslå deg.

Hvor skal NSF Vikens fylkeskontor ligge?

Fordi NSFs landsmøte har vedtatt at NSF Akershus, Buskerud og Østfold skal legges ned og NSF Viken etableres fra 1. april 2020, er det i disse dager en høring hvor de respektive fylkesstyrene, hovedtillitsvalgte og ansatte på fylkeskontorene skal si sitt om hvor de mener det nye fylkeskontoret bør være. Forbundsstyret avgjør plassering av fylkeskontor 4. desember.

250 østfoldsykepleiere samlet på NSFs fagdag

Hva er sykepleie og hvorfor er ledelse så viktig i sykepleietjenesten? Det var tema da NSF inviterte medlemmer til fagdag 21. november. I tillegg fikk deltakerne høre om hvilke erfaringer pasienter har med enerom og om fremtidens sykepleierutdanning. Trond-Viggo Torgersen med musikere sørget for en munter avslutning.