Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Linda Lavik valgt som fylkesleder i NSF Viken

Det er i dag valgt fylkesleder i NSF Viken for perioden 2020-2023.

Valg av fylkesnestledere NSF Viken klart

Det er gjennomført valg av nestledere i NSF Viken for perioden 2020-2023.

 

 

Dette er NSF Vikens fylkesstyre

Det er valgt fylkesstyre for NSF Viken for perioden 2020-2023.

Saken er oppdatert med endelig resultat.

Topplønn til nyutdannede sykepleiere i Fredrikstad og Sarpsborg

Nesten 29.000 kr mer enn minstelønn på 8 uker. Det tilbyr Sarpsborg og Fredrikstad nyutdannede sykepleiere som tar sommerjobb i kommunens helsetjeneste. Her brukes lønn for å sikre en kompetent bemanning under årets sommerferieavvikling. I Sykehuset Østfold er det minstelønn som gjelder.

Nå har også Sarpsborg kreftkoordinator!

Heidi Meisingset er ansatt som kreftkoordinator i nyopprettet stilling i Sarpsborg. Dermed har Østfold ni kreftkoordinatorer knyttet til kommunehelsetjenesten. Det er i kommunene Indre Østfold, Moss med Råde, Våler, Hvaler, Fredrikstad, Halden og Aremark.

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.

Landsgruppen av helsesykepleiere - NSFs største faggruppe

Ingeborg Berg-Olstad er leder for Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) i Østfold. Til daglig jobber hun som leder for helsetjenesten for barn og unge i Moss kommune. 

NSFLOS - faggruppen for operasjonssykepleiere

Trine Hovland er leder for NSFLOS Østfold. Sammen med Tina Wilhelmsen, Kristi Skaarud, Pernille Nordli, Silje Bakkenget, Anette Bråten og Birgitte Kristensen utgjør de styret i NSFLOS Østfold. Hovland jobber som operasjonssykepleier med fagansvar for kar, thorax og gastro på Sykehuset Østfold, Kalnes.