Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Prosjekt Legevaktbil i Indre Østfold – suksess med usikker fremtid

Sparte sykehusinnleggelser. Sparte ambulanseturer. Og pasienter ferdigbehandlet på stedet. Det er noe av erfaringene etter 109 dagers prøveprosjekt med legevaktbil i Indre Østfold. En suksesshistorie som kan bidra til å gi befolkningen bedre helsetjenester uten behov for sykehusinnleggelser og redusere presset på akuttmottaket på sykehuset. Manglende finansiering truer imidlertid legevaktbilens fremtid.

Historisk godt kommuneoppgjør for sykepleierne

Sykepleiere med 10 års
ansiennitet ansatt på minstelønn får en lønnsøkning på 53.200 fra 1. juli.
Spesialsykepleiere med 16 års ansiennitet får 33.500 kr mer. Det er resultatet
etter at mekling førte frem, og Unio og KS kom til enighet i årets
mellomoppgjør.

Ingen satsing på helse

Bunadsgerilja og protestmarkeringer. Over hele landet brer det seg nå en misnøye over kutt og knappe helsebudsjett både i kommuner og sykehus. Befolkningen reagerer på regjeringens mangelfulle satsing på helsetjenester. Og ifølge Menon-rapportene «Bruker vi for mye på helse?» og «Bemanning, kompetanse og kvalitet» er misnøyen over mangelfull satsing fullt berettiget.

Vel gjennomført fylkesmøte

Fra 28. til 29. mars holdt NSF Østfold fylkesmøte. I tillegg til andre viktige tema stod valg av landsmøtedelegater på dagsorden.

Østfolds kreftkoordinatorer

I Østfold har vi pr april 2019 åtte sykepleiere som jobber som kreftkoordinatorer knyttet til kommunehelsetjenesten. De er knyttet til Indre Østfold, Moss, Rygge/Råde, Våler, Hvaler, Fredrikstad og Halden.