Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Linda Lavik valgt som fylkesleder i NSF Viken

Det er i dag valgt fylkesleder i NSF Viken for perioden 2020-2023.

Valg av fylkesnestledere NSF Viken klart

Det er gjennomført valg av nestledere i NSF Viken for perioden 2020-2023.

 

 

Dette er NSF Vikens fylkesstyre

Det er valgt fylkesstyre for NSF Viken for perioden 2020-2023.

Saken er oppdatert med endelig resultat.

Viktig informasjon om elektronisk fylkesmøte i NSF Viken

I mars skulle NSF Viken avholdt fylkesmøte med valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre- og vara fylkesstyremedlemmer. Dette møtet ble avlyst, og det er berammet et elektronisk fylkesmøte 16. september. Delegatene til fylkesmøtet ble valgt til det opprinnelige møtet i mars.

Endelig innstilling fra nominasjonskomiteen til fylkesstyre i NSF Viken

Her er endelig innstilling fra nominasjonskomiteen.

Saken er oppdatert: nå også med begrunnelse.

SØ-direktøren oppfordres til å trekke saken mot de fire spesialsykepleierne

693 har signert oppropet der Sykehuset Østfolds administrerende direktør Hege Gjessing oppfodres til å trekke saken mot de fire spesialsykepleierne som har fått medhold i Tvisteløsningsnemda i at de hadde rett til større stilling. 

Sykepleiere kan få godkjent koronasmitte som yrkessykdom

Etter krav fra NSF har departementet endret yrkessykdomsforskriften, slik at helsepersonell kan få godkjent Covid 19 som følge av smitte på jobben, som yrkessykdom.

Sommerhilsen til NSFs medlemmer i Viken

Kjære NSF-medlemmer i Viken!

Den 16. september blir NSF Akershus, NSF Buskerud og NSF Østfold til ett fylkesledd med fylkeskontor i Sykepleiernes Hus i Oslo. Denne dagen skal det velges ny politisk ledelse med en fylkesleder og to nestledere på heltid. I tillegg skal det velges nye fylkesstyremedlemmer.