Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.45

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Nominasjonskomiteens innstilling - delegater til landsmøtet

Nominasjonskomiteen har gjort følgende innstilling til valg av 8 delegater og varadelegater fra Østfold til NSFs landsmøte 4. til 8.november 2019.

Valg skjer på fylkesmøtet den 29 mars.

Helsevakten – pionèr i Østfold

Den 20. august 2018 startet Helsevakten og Trygghetspatruljen opp i Fredrikstad kommune. En ny respons- og beredskapstjeneste som tar hånd om trygghetsalarmer for flere kommuner og bistår Hjemmesykepleien ved uforutsette hendelser. Staben, som består av dyktige sykepleiere, gir også råd og veiledning til andre sykepleierkollegaer ved behov.

Snart sykepleier?

Overgangen fra student til sykepleier er både spennende og krevende. For at du skal være best mulig forberedt, inviterer Sykepleierforbundet deg til et nyttig mini-kurs om møtet med arbeidslivet. Det holdes på Kranen SFO onsdag 13. mars kl. 16 - 19.

Master i avansert sykepleie til kronisk syke ved HiØ

- Send sykepleierne deres på masterutdanning i sykepleie, er helseminister Bent Høies oppfordring til landets kommuner.

Hva tilbyr østfoldkommunene sykepleiere i lønn?

Sykepleiermangelen er stor. Spesielt hardt rammet er kommunehelsetjenesten. Hva har landets arbeidsgivere å by på når de skal rekruttere og beholde sykepleiere? Det har NSF undersøkt og her finner du resultatet.