Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Sommerferien på fylkeskontorene i Viken

Vi er til stede for medlemmer og tillitsvalgte gjennom hele sommeren.  Er det ingen på ditt fylkeskontor så vil du bli satt over til et annet fylkeskontor i Viken. Du kan også selv finne informasjon om det du lurer på våre nettsider, www.nsf.no

Tilbake til vanlige egenmeldingsregler

Med bakgrunn i den nå endrede smittesituasjon i samfunnet, så trekkes den utvidede retten til bruk av egenmelding tilbake til vanlige egenmeldingsregler.

Landsgruppen av helsesykepleiere - NSFs største faggruppe

Ingeborg Berg-Olstad er leder for Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) i Østfold. Til daglig jobber hun som leder for helsetjenesten for barn og unge i Moss kommune. 

NSFLOS - faggruppen for operasjonssykepleiere

Trine Hovland er leder for NSFLOS Østfold. Sammen med Tina Wilhelmsen, Kristi Skaarud, Pernille Nordli, Silje Bakkenget, Anette Bråten og Birgitte Kristensen utgjør de styret i NSFLOS Østfold. Hovland jobber som operasjonssykepleier med fagansvar for kar, thorax og gastro på Sykehuset Østfold, Kalnes.

NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Anne Kierulf-Jacobsen er leder for NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens i Østfold. 

NSFs faggruppe Forum for kreftsykepleie

NSFs Faggruppe for Kreftsykepleiere (FKS) i Østfold er 1 av 16 lokalgrupper spredt utover hele landet. Kine Torgersen er leder for faggruppen i Østfold. Til daglig jobber hun som kreftsykepleier på Senter for lindrende behandling i Sykehuset Østfold.