Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Gratulerer med sjukepleiardagen!

I høve sjukepleiardagen har fylkesleiar Oddgeir Lunde innlegg i fleire aviser i fylket, der han skriv om sjukepleiarane sin kunnskap og kompetanse, og om kvifor vi treng fleire sjukepleiarar. Innlegget vert gjengitt i sin heilheit her.

Stolte, Modige og Tydelige

Fylkeskontoret reiser rundt på medlemsmøter i Sogn og Fjordane

Fylkesstyremøte

I dag har vi fylkesstyremøte her på kontoret. Mykje informasjon og drøftingar. Spennande tema og engasjerte fylkesstyremedlemmar.

Fire nye tillitsvalde

Vi er så heldige at vi har nye tillitsvalde frå Årdal kommune og Helse Førde på introdusjonsdag her på Fylkeskontoret i dag. Vi gleder oss til eit godt samarbeid vidare.

Medlemsmøte i Gulen

Medlemsmøte i Gulen i går kveld. Tema arbeidstid.