Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Equal pay day

I dag markerer Norsk Sykepleierforbund Sogn og Fjordane Equal pay day. Fylkesleiar Oddgeir Lunde deltar på fylkesstinget og informerer politikarane om markeringa til NSF.

NSFs faggruppe for intensivsjukepleiarar i Sogn og Fjordane inviterar til fagdag

 

Tema: Møte med den intoksikerte pasienten

Torsdag 10.11.2016 Auditorium FSS

Sykepleierkongressen 2016 på Gardermoen

1600 mennesker var samla i The Qube på Gardermoen til Norges største og viktigaste kongress for helsepersonell. Temaet var svært relevant: Ny tid – nye roller #lyden av innovasjonskraft.  To av posterane kom frå Sogn og Fjordane.

 

 

 

Vær med meg på jobb

Mange hovudtillitsvalte har invitert ordførarar med på jobb under sjukepleiardagen for at dei skal få ny kunnskap om sjukepleiaren sin ekspertkompetanse.

Gratulerer med sjukepleiardagen!

I høve sjukepleiardagen har fylkesleiar Oddgeir Lunde innlegg i fleire aviser i fylket, der han skriv om sjukepleiarane sin kunnskap og kompetanse, og om kvifor vi treng fleire sjukepleiarar. Innlegget vert gjengitt i sin heilheit her.