Sogn og Fjordane

NSF SOG

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Fire nye tillitsvalde

Vi er så heldige at vi har nye tillitsvalde frå Årdal kommune og Helse Førde på introdusjonsdag her på Fylkeskontoret i dag. Vi gleder oss til eit godt samarbeid vidare.

Medlemsmøte i Gulen

Medlemsmøte i Gulen i går kveld. Tema arbeidstid.

Tverrfageleg temadag

Helsesøstergruppa i Sogn og Fjordane er så heldige å kunne tilby ein heil dag med inspirasjon.

Væpna med kunnskap ?

Sjukepleiarar og spesialsjukepleiar er væpna med den kompetansen som trengs for å møte kvar og ein sin trong for generell og profesjonell hjelp. Intensivsjukepleiaren er ekspert på det vanskelege i livet, når livet treng akutt hjelp.  Helsesøster er ekspert på den sårbare tida for barn, unge og foreldre. Jordmødrene er ekspert på det største i livet , det å hjelpe til at nytt liv kan førast fram.  Heimesjukepleiaren er ekspert på tryggleik, med sin kompetanse kan han lindre di smerte og din usikre situasjon, og setje deg i stand til å leve eit godt og trygt liv.

Sjukepleiaren du møter er  væpna med den ekspertkompetanse som nettopp ivaretek din livs- og sjukdomssituasjon. Ansvaret for at du som pasient møter eit kompetent helsevesen ligg hjå eigar.