Sogn og Fjordane

NSF Sogn og Fjordane

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Lindrande behandling i Sogn og Fjordane

Årleg blir verdsdagen i lindrande behandling
markert verda over. Fredag 11 november markerte nettverk for
ressurssjukepleiarar innan kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og
Fjordane dagen  saman med Palliativt team i Helse Førde og
Kreftkoordinator i Førde kommune.

Folkemøte om pensjon

LO, YS og Unio i Sogn og Fjordane arrangerer folktemøte i Førdehuset måndag 21.november kl. 18:00 - 20:30

Har du interesse for menneske med hjartesjukdom?

LOKALGRUPPE I SOGN OG FJORDANE

NSF si Landsgruppe av kardiologiske sjukepleiarar (NSF-LKS) er ei faggruppe for sjukepleiarar som jobbar med og har interesse for menneske med hjartesjukdom.

Equal pay day

I dag markerer Norsk Sykepleierforbund Sogn og Fjordane Equal pay day. Fylkesleiar Oddgeir Lunde deltar på fylkesstinget og informerer politikarane om markeringa til NSF.

NSFs faggruppe for intensivsjukepleiarar i Sogn og Fjordane inviterar til fagdag

 

Tema: Møte med den intoksikerte pasienten

Torsdag 10.11.2016 Auditorium FSS