KS

32 000 NSF-medlemmer i KS-området

KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Det innebærer bl.a. at de er forhandlingsmotpart for arbeidstakerorganisasjonene til ansatte i kommuner, fylkeskommuner (unntatt Oslo kommune som er eget tariffområde) og over 500 bedrifter.

KS' medlemmer sysselsetter ca. 470 000 ansatte, hvorav ca. 195 000 innen helse- og sosial sektoren. NSF organiserer ca. 32 000 medlemmer i KS og er egen tariffpart.

Veileder til Hovedavtalen

Partene på KS-området har i felleskap laget en veileder til hovedavtalen. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å bruke denne aktivt i det lokale partssamarbeidet. NSF har i tillegg utarbeidet noen råd knyttet til drøfting av tillitsvalgtordningen.

Lønnspolitikk i KS

NSFs lønnspolitikk handler om å sette mål for lønnsutviklingen til våre medlemmer, prioritere og fordele, samt utvikle virkemidler for å nå målene. Lokal lønnspolitikk i kommunene/fylkeskommunene er et styringsdokument som skal uttrykke hvordan lønn kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Resultatet etter tariffoppgjøret i KS-området 2018

Alle parter har nå vedtatt tariffoppgjøret i KS-området for 2018. Her finner du mer informasjon om hva oppgjøret innebærer for sykepleierne. Det blir også utarbeidet en lønnskalkulator.

Forbundsstyret sier ja til KS-oppgjøret

Et samlet forbundsstyre i NSF har i dag etter uravstemning og en grundig vurdering vedtatt å godkjenne årets tariffoppgjør på KS-området. - Forbundsstyret verdsetter engasjementet fra medlemmene i denne saken og takker de som stemte, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Uravstemningen i KS avsluttet

Uravstemningen om forhandlingsresultatet for NSFs medlemmer i KS-området er nå avsluttet. Resultatet vil nå gås gjennom.

KS-oppgjøret sendt ut på uravstemning

Etter forhandlinger kom KS og Unio 30/4-18 frem til et anbefalt resultat for tariffoppgjøret 2018. NSFs forbundsstyre sender nå resultatet ut på uravstemning. 

Unio kommune: Løsning i kommunesektoren

Partene i kommunesektoren kom i kveld fram til en forhandlingsløsning i hovedtariffoppgjøret.

Unio kommune: Forhandlingene fortsetter

Forhandlingene i KS-området fortsatte i dag, og vil pågå fram til frist ved midnatt 30.april. Forhandlingene pågår utover i helgen og på mandag.

Unio KS: Leverte økonomiske krav

OPPDATERT: Saken er oppdatert med KS tilbud/krav 2, se lenke nederst i saken. Lønnsforhandlingene i KS-området fortsetter. Unio kommune overleverte krav tre. Dette er de økonomiske kravene i dette oppgjøret.

KS: Unio krever at ansatte med høyere utdanning prioriteres

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området. – Kampen i årets oppgjør vil stå om rammen og fordelingen av pengene, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

KS