KS

32 000 NSF-medlemmer i KS-området

KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Det innebærer bl.a. at de er forhandlingsmotpart for arbeidstakerorganisasjonene til ansatte i kommuner, fylkeskommuner (unntatt Oslo kommune som er eget tariffområde) og over 500 bedrifter.

KS' medlemmer sysselsetter ca. 470 000 ansatte, hvorav ca. 195 000 innen helse- og sosial sektoren. NSF organiserer ca. 32 000 medlemmer i KS og er egen tariffpart.

Kan bli streik i videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet

Det er først og fremst lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet som tas ut i streik om Unio og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret. Meklingsfrist er natt til fredag den 24. mai.

– Nå må KS våkne

– Vi har sagt klart fra til KS hva vi forventer ved årets lønnsoppgjør, sa ordfører i Trondheim Rita Ottervik da hun møtte sykepleierledere og NSFs forbundsleder Eli Gunhild By i Midt-Norge. Hun siktet til at sykepleierlønna må opp.

Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering.

Forventer at sykepleierkrisen tas på alvor i KS-oppgjøret

Ingen sykepleiere skal tjene mindre enn 500 000 kroner etter ti år. Kravet fra NSF inn mot KS-oppgjøret er nå vedtatt av forbundsstyret og kravet fra sykepleierløftet står fast. 

Veileder til Hovedavtalen

Det er bred enighet om at tillitsvalgtes medinnflytelse er viktig, og at samarbeid og tillit er en forutsetning for gode tjenester i kommunene/fylkeskommunene. Grunnlaget for dette finnes i hovedavtalen, og nå har partene laget en veileder til denne.

Lønnspolitikk i KS

NSFs lønnspolitikk handler om å sette mål for lønnsutviklingen til våre medlemmer, prioritere og fordele, samt utvikle virkemidler for å nå målene. Lokal lønnspolitikk i kommunene/fylkeskommunene er et styringsdokument som skal uttrykke hvordan lønn kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Ny hovedavtale på KS-området

NSF har gjennom Unio-kommune blitt enig med KS om å prolongere Hovedavtalen for KS-området. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2018 og til utgangen av 2019.

KS