KS

32 000 NSF-medlemmer i KS-området

KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Det innebærer bl.a. at de er forhandlingsmotpart for arbeidstakerorganisasjonene til ansatte i kommuner, fylkeskommuner (unntatt Oslo kommune som er eget tariffområde) og over 500 bedrifter.

KS' medlemmer sysselsetter ca. 470 000 ansatte, hvorav ca. 195 000 innen helse- og sosial sektoren. NSF organiserer ca. 32 000 medlemmer i KS og er egen tariffpart.

Lønnskalkulatorer for KS-området Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du tre kalkulatorer for KS-området: En for timelønn og ulike godtgjøringer, en for ansiennitetstillegg ved ansiennitetsopprykk, og en for generelt tillegg ved tariffoppgjøret 2017.

Lønnsstatistikk for KS-området

Gjennomsnittstall for lønn og årsverk pr. 1.12.2017 for sykepleierstillinger finnes her.
Tilsvarende tall tilbake til 2002 kan lastes ned her.

Årslønnsvekst i de ulike kapitlene i KS-området finnes her.

Mer informasjon på statistikksidene våre.

Ny hovedavtale på KS-området

NSF har gjennom Unio-kommune blitt enig med KS om å prolongere Hovedavtalen for KS-området. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2018 og til utgangen av 2019.

Forhandlingene om ny hovedavtale har startet i kommunesektoren

I dag, 30. november, startet KS og Unio kommune forhandlingene om ny hovedavtale.

Resultatet etter tariffoppgjøret i KS-området 2017

Her finner du mer informasjon om hva lønnsoppgjøret 2017 betyr for sykepleierne. Det er også utarbeidet en lønnskalkulator. Den finner du her.

Fellesopplæringen i hovedavtalen

Last ned presentasjonen som ble holdt på fellesskoleringene høsten 2016 her.

Tidligere publisert info om skoleringen finner dere lenger ned i denne artikkelen.

Hovedavtalen er prolongert fra 1.1. 2016 – 31.12.2017

KS og organisasjonene er blitt enige om å prolongere Hovedavtalen i tariffområdet KS for to nye år. 

Partene arrangerer felles opplæring i hovedavtalen

Hovedavtalen er en svært viktig avtale som legger grunnlaget for et godt samarbeid mellom arbeidsgiverne og tillitsvalgte. I september 2016 arrangerer KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i Hovedavtalen.

KS