KS

33 000 NSF-medlemmer i KS-området

KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Det innebærer bl.a. at de er forhandlingsmotpart for arbeidstakerorganisasjonene til ansatte i kommuner, fylkeskommuner (unntatt Oslo kommune som er eget tariffområde) og over 500 bedrifter.

KS' medlemmer sysselsetter ca. 440 000 ansatte, hvorav ca. 195 000 innen helse- og sosialsektoren. NSF organiserer ca. 33 000 medlemmer i KS og er egen tariffpart. Her finner du hjemmesidene til KS.

Under "Tariffoppgjør" kan du følge med på forhandlingene i KS-området

Veileder til Hovedavtalen

Det er bred enighet om at tillitsvalgtes medinnflytelse er viktig, og at samarbeid og tillit er en forutsetning for gode tjenester i kommunene/fylkeskommunene. Grunnlaget for dette finnes i hovedavtalen, og nå har partene laget en veileder til denne.

Lønnspolitikk i KS

NSFs lønnspolitikk handler om å sette mål for lønnsutviklingen til våre medlemmer, prioritere og fordele, samt utvikle virkemidler for å nå målene. Lokal lønnspolitikk i kommunene/fylkeskommunene er et styringsdokument som skal uttrykke hvordan lønn kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Ny hovedavtale på KS-området

NSF har gjennom Unio-kommune blitt enig med KS om å prolongere Hovedavtalen for KS-området. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2018 og til utgangen av 2019.

KS