Lokal lønn

Her er informasjon om lønn for medlemmer i Møre og Romsdal.

Lokale tilegg etter oppgjøret i KS 2019

Det foreligger ingen innrapporteringer at sykepleiere i Møre og Romsdal har mottatt lønn ut over tariffsatsen. Håper at dette vil komme etter hvert.

Lønnsoversikt - sykepleierlønninger i Møre og Romsdal pr. 10. September 2018

NSF Møre og Romsdal har laget en lønnsoversikt etter vårens tariffoppgjør. Oversikten viser at ti kommuner i fylket tilbyr turnusarbeidene sykepleiere lønn ut over minstelønn. Ålesund og Kristiansund kommune er av de få som har sett behovet for å øke årslønn for å rekruttere og beholde sykepleiere.