Lønn

Her er informasjon om lønn for medlemmer i Rogaland.

Lønnsoversikt - sykepleierlønninger i Rogaland pr.1. januar 2019

NSF Rogaland har oppdatert sine lønnsoversikter etter vårens tariffoppgjør. Oversikten viser at sju kommuner i fylket tilbyr turnusarbeidende sykepleiere med 16 års ansiennitet over 500 000 i årslønn.  Mellom to nabokommuner kan årslønnen variere med over 50 000 for sykepleiere med lik ansiennitet. Størst lønnsvekst fikk våre medlemmer i helseforetakene.

Hva tjener dagarbeidende sykepleiere i Rogaland?

NSF Rogalands lønnsoversikter blir etterspurt av både sykepleiere og arbeidsgivere. Vi har tidligere publisert oppdaterte oversikter for kommuner og helseforetak for sykepleiere i turnusstillinger. Nå er oversiktene for sykepleiere og helsesøstre/helsesykepleiere i dagstilliger også klare. De viser lønnsforskjeller i 50 000-kroners klassen.

Sandnes med lønnsløft for sykepleiere

Sandnes ble den sjette Rogalands-kommunen som tilbyr sykepleiere med 16 års ansiennitet over 500 000 i årslønn. Denne uken ble det klart at de øker lønningene på alle ansiennitetstrinn for å bli mer konkurransedyktige i kampen om sykepleierkompetansen.

Malin ville tapt titusener på kommunens ansiennitetspraksis - sa opp fire uker etter tiltredelse.

Sykepleier Malin Herget fra Sola hadde jobbet i fem år som sykepleier på lungeavdelingen ved SUS når hun i sommer søkte jobb i hjemkommunen. Hun takket ja til tilbud om stilling før ansiennitetsberegning og lønn var endelig avklart.  Det skulle hun ikke gjort.

Sykepleier ville tapt hundretusener om hun takket ja til stilling i nabokommunen.

Åse Helen Sliper er sykepleier og ansatt i Stavanger kommune.  Hun søkte en 100% stilling som sykepleier i en nabokommune. Hun fikk tilbud om jobb, men da denne kommunen ikke ville godkjenne hennes arbeidserfaring fra privat sektor, ville det å takke ja medføre et inntektstap i hundretusen-kroners klassen i løpet av få år.

Bokn kommune rekrutterer ferievikarer med lønn og stipend

Bokn kommune har erfart at lønn virker. Ved å tilby nyutdannede sykepleiere høyere lønn enn hva som er garantilønn for 16 års ansiennitet – og kombinere dette med et stipend på kr. 25 000,- for seks ukers sommerjobbing – kan de se sommeravviklingen lyst i møte.

Still lønnskrav!

Det har alltid vært viktig for Norsk Sykepleierforbund å motivere og oppfordre sine medlemmer til å stille lønnskrav. De siste måneders hendelser i Stavanger-regionen har aktualisert dette ytterligere.

Hå-sykepleiere får etterbetalt fra tre år tilbake

I Hå kommune har de over flere år hatt individuelle avtaler med ansatte om gjennomsnittberegning av ekstravakter og arbeid utover oppsatt turnusplan.  Dette har blant annet medført at ansatte ikke har fått utbetalt rettmessig overtid når de etter tariffavtalene har hatt krav på dette.  Nå ryddes det opp i kommunen.