Reiseforsikring

Bestill forsikring Meld skade/hendelse

Pris

 • 1 488 kroner i året for reiseforsikring for familie.
 • 888 kroner i året for reiseforsikring for én person (medlemmet).

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

Fordeler med vår reiseforsikring

 • Du er forsikret hver dag, fra du forlater hjemme ditt
 • Inntil 90 dagers reisevarighet per reise.
 • Gjelder i hele verden.
 • Ubegrenset forsikringssum for sykdom og hjemtransport.
 • Ingen egenandel.
 • Ubegrenset forsikringssum på reisegods.
 • Inkludert avbestillingsforsikring med ubegrenset forsikringssum.
 • Egenandelsdekning ved skade på/tyveri av leiebil på feriereise.
 • Ansvarsdekning ved sykepleie.
 • Dekker barn ut det kalenderåret de fyller 20 år.
 • DekningReise en person (medlemmet)Reise familie
  Sykdom inkludert hjemtransportUbegrensetUbegrenset
  Evakuering ved krig/terror, epidemi,naturkatastrofeUbegrensetUbegrenset
  AnsvarKr 15 mill.Kr 15 mill.
  ReisegodsUbegrensetUbegrenset
  AvbestillingUbegrensetUbegrenset
  Verdigjenstander (ref. pkt. 7.0, i vilkår for reiseforsikring)Kr 40 000 samlet per skadetilfelleKr 40 000 samlet per skadetilfelle
  Annen tilfeldig skade (Mobil, PC og nettbrett er unntatt)Kr 2 500 samlet per skadetilfelleKr 2 500 samlet per skadetilfelle
  Forsinket innsjekket bagasje (min. 4 timer) Kr 5 000Kr 5 000
  Forsinket avgang ved innhenting av fastlagt reiseruteKr 6 000Inntil kr 6 000 per person
  Innhenting av videretransport ved forsinkelseUbegrensetUbegrenset
  Ulykke/invaliditet voksenKr 500 000*Kr 500 000*
  Ulykke/død voksenKr 500 000*Kr 500 000*
  Ulykke/invaliditet barnKr 700 000
  Ulykke/død barnKr 150 000
  Ingen egenandelKr 0Kr 0
  Egenandelsdekning for leiebilUbegrensetUbegrenset

  *Ved fylte 70 år reduseres heltid ulykkesdekning ved død og invaliditet til 100 000. Ulykkesdekningen opphører helt, ved fylte 75 år.

Reisekort og vilkår

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).

Inkluderer ansvarsforsikring

Dette er en spesialforsikring for sykepleiere som er inkludert i reiseforsikringen din.

Den dekker

 • sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet
 • sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet 
 • sykepleiere under videreutdanning

Reise i EØS land eller Sveits?

Ta med deg med deg Europeisk helsetrygdkort for å dokumentere din rett til god helsehjelp.

Reiseforsikringen dekker kun akutt og uforutsett sykdom/skade på reisen, og sykdom/skade som var kjent før avreise vil ikke være dekket. Har du derfor nylig vært alvorlig syk, har alvorlig sykdom, kronisk lidelse eller vært utsatt for en ulykke anbefaler vi en medisinsk forhåndsvurdering før du reiser.

Kontakt gjerne vår samarbeidspartner SOS International på telefon +47 22 96 50 55 hver dag mellom klokken 09.00 og 16.00, eller på e-post: sos@sos.dk. Rådgivningen er gratis. I kontakten med dem vil du få klarhet i hva forsikringen din dekker – hvis du på reisen skulle trenge behandling, ikke kan reise hjem som planlagt eller annet som følge av din helsesituasjon før du reiser.

Det vises for øvrig til unntakene i vilkårenes punkt 11.1 som utfyllende viser til hva som ikke er dekket under reiseforsikringen.

Relaterte forsikringer