Reiseforsikring

Få tilbud/bestill forsikring Meld skade/hendelse

Pris

 • 1 524 kroner i året for reiseforsikring for familie.
 • 912 kroner i året for reiseforsikring for én person (medlemmet).

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller telefon 994 02 409.

Reisekort og vilkår

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).

Fordeler med vår reiseforsikring

 • Du er forsikret hver dag, fra du forlater hjemmet ditt.
 • Inntil 90 dagers reisevarighet per reise.
 • Nyhet! 100 dagers reisevarighet for studenter i praksis og medlemmer i videreutdanning.
 • Nyhet! Dekker barn ut det kalenderåret de fyller 21 år.
 • Gjelder i hele verden.
 • Ubegrenset dekning ved avbestilling og sykdom.
 • Ingen egenandel.
 • Ulykkesforsikring inkludert hele døgnet, også uten at du reiser.
 • Ansvarsdekning ved sykepleie.

Hva dekker reiseforsikringen?

Eiendeler

 • Tyveri av personlig reisegods
 • Tap av eller skade på innsjekket bagasje

Forsinkelser

 • Forsinket reisegods
 • Forsinket fremmøte
 • Forsinket avgang
 • Forsinket ankomst

Sykdom på reise

 • Akutt uventet sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom
 • Akutt ulykkesskade
 • Sykehusopphold
 • Tilkalling av nærmeste pårørende
 • Psykologisk førstehjelp
 • Hjemtransport
 • Avbrutt reise og ubenyttede feriedager
 • Ubenyttede billetter og arrangementer

Ulykkesskade

 • som følge av en plutselig og uforutsett ytre fysisk begivenhet
 • utgifter til nødvendig behandling i Norden 2 år etter skadedagen

Avbestilling

 • som skyldes akutt og uventet alvorlig sykdom, akutt og uventet forverring av sykdom, ulykkesskade eller dødsfall

Ansvarsforsikring ved sykepleie for

 • sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet
 • sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet 
 • sykepleiere under videreutdanning

Egenandel leiebil

 • Dekker egenandel i henhold til kontrakt direkte med utleiefirma
 • Dekker egenandel ved kaskoskade eller tyveri av leiebil til bruk under den aktuelle ferie- eller tjenestereisen
  • Forsikringen gjelder ikke på fast arbeidssted/studiested i arbeidstiden/studietiden i Norden.
  • Forsikringen gjelder for enkeltreiser med varighet inntil 90 dager. For studenter i praksis og medlemmer i videreutdanning er det 100 dager varighet.
  • Dekker ikke på ekspedisjoner o.l. eller opphold i høyder over 6 000 meter.
  • Der det er angitt summer i forsikringsbeviset eller vilkår, erstattes skaden inntil de angitte summer.
  • Enkelte gjenstander har aldersfradrag.
  • For barn opphører forsikringen ved utgangen av det kalenderåret barnet fyller 21 år.
  • Du må være medlem av Nordisk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norden.
  • Forsikringen må være avtalt før reisen starter. Avbestillingsforsikringen gjelder kun dersom forsikringen er avtalt før reisen er bestilt.
  • Forsikringen dekker ikke innreise til land/områder med forhøyet risiko for krig, terror og politisk uro. Eller land hvor det er utstedt reiseråd.
  • Ulykkesforsikringen opphører ved fylte 75 år.
 • Reiseforsikringen dekker kun akutt og uforutsett sykdom/skade på reisen, og sykdom/skade som var kjent før avreise vil ikke være dekket. Har du derfor nylig vært alvorlig syk, har alvorlig sykdom, kronisk lidelse eller vært utsatt for en ulykke anbefaler vi en medisinsk forhåndsvurdering før du reiser.

  Kontakt gjerne vår samarbeidspartner SOS International på telefon +47 22 96 50 55 hver dag mellom klokken 09.00 og 16.00, eller på e-post: sos@sos.dk. Rådgivningen er gratis. I kontakten med dem vil du få klarhet i hva forsikringen din dekker – hvis du på reisen skulle trenge behandling, ikke kan reise hjem som planlagt eller annet som følge av din helsesituasjon før du reiser.

  Det vises for øvrig til unntakene i vilkårene som utfyllende viser til hva som ikke er dekket under reiseforsikringen.

 • Ta med deg med deg Europeisk helsetrygdkort for å dokumentere din rett til god helsehjelp.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Spørsmål og svar om reiseforsikring

 • Har du eller din medreisende behov for akutt hjelp, kontakt SOS International på tlf. +47 22 96 50 45. De hjelper deg å finne lege og sykehus, og ordner alt det praktiske.

  Ved mindre skader eller sykdommer kan du oppsøke lege hvis du trenger det. Ta med reiseforsikringskortet, pass eller annen ID.

  Hvis du har utgifter i forbindelse med sykdom, må du ta vare på legeerklæring og alle kvitteringer. Disse skal sendes inn sammen med skademelding når du bruker forsikringen din.

 • Velger du familiedekning når du kjøper reiseforsikringen, er hele familien din dekket i samme forsikring. Det gjelder selv når dere ikke reiser sammen.

  Med familiedekning er både barn og ektefelle/samboer inkludert i reiseforsikringen. Ektefelle/samboer må ha lik folkeregistrert adresse som medlemmet. Barn og unge er dekket av forsikringen til foreldrene ut det året de fyller 21 år, så lenge de har samme adresse i folkeregisteret.

 • Reiseforsikringen har ingen aldersgrense – den gjelder for alle, uansett alder.

  Det er likevel aldersbegrensninger i ulykkesdekningen som er nyttig å være klar over: ved fylte 70 år blir erstatningen redusert, og ved fylte 75 år opphører dekningen.

  Se vilkår for utfyllende dekningsoversikt.

 • Vår helårs reiseforsikring gjelder hele året, men er begrenset på antall sammenhengende feriedager for enkeltreiser. Forsikringen gjelder for enkeltreiser inntil 90 dager (100 dager for studenter og medlemmer under videreutdanning). Skal du være borte lengre enn dette, må du opprette en utvidet reiseforsikring.

 • Du finner reisekortet på "min side" under punktet "Dine aktive forsikringer".

 • Reiseforsikringen dekker ikke knust mobil eller andre gjenstander som blir ødelagt på grunn av uhell.

  Hvis du ønsker å forsikre deg mot uhell må du ha innboforsikring eller en egen verdigjenstandsforsikring på mobilen.

 • Du er dekket for tyveri av sykkel, men unntatt innen bosteds-, undervisningssted og arbeidsstedskommunen du bor i. Anbefaler å ha innbo- og/eller verdisakforsikring som dekker mer.

 • Som hovedregel er det ingen egenandel på vår reiseforsikring. Det finnes likevel enkelte unntak. Se oversikt over dekninger i vilkårene.

Relaterte forsikringer