Reiseforsikring

Få tilbud/bestill forsikring Meld skade/hendelse

Pris

 • 1 716 kroner i året for reiseforsikring for familie.
 • 1 020 kroner i året for reiseforsikring for én person (medlemmet).
 • Utvidet reiseforsikring utover 90 dager:
  • En person: 600 kroner per påbegynte uke
  • Familie: 800 kroner per påbegynte uke
  • Student: 500 kroner for 28 dager (7dager x 4uker) utover 100 dager. Denne kan utvides mer ved behov.

Reisekort og vilkår

Fordeler med vår reiseforsikring

 • Du er forsikret hver dag, fra du forlater hjemmet ditt.
 • Inntil 90 dagers reisevarighet per reise.
 • 100 dagers reisevarighet for studenter i praksis og medlemmer i videreutdanning.
 • Dekker barn ut det kalenderåret de fyller 21 år.
 • Gjelder i hele verden.
 • Ubegrenset dekning ved avbestilling og sykdom.
 • Ingen egenandel
 • Ulykkesforsikring inkludert hele døgnet, også uten at du reiser.
 • Ansvarsdekning ved sykepleie.

Reiseforsikringen inneholder ansvarsforsikring ved sykepleie. Når det ytes helsehjelp i utlandet gjelder
reiseforsikringen for:

 • Sykepleierstudenter i praksis
 • Sykepleiere på feriereiser
 • Sykepleiere under videreutdanning

Nyhet! Lounge hvis flyet er forsinket

Med NSF reiseforsikring får du tilgang til lounge hvis flyet er mer enn én time forsinket. Du får fri tilgang til flyplasslounge eller en utbetaling, med vår reiseforsikring. Ved å klikke på boksen under kommer du til en side hvor du kan finne din registreringskode. Denne bruker du for å få tilgang til å registrere reisen. SmartDelay+ gjelder for alle flygninger med flyselskaper som gir oppdatert informasjon om forsinkelser. Dette gjelder nesten alle flygninger, med unntak av noen charterselskaper.

Les mer om hvordan du går frem for å registrere deg. Har du spørsmål tilknyttet denne tjenesten kan du kontakte: https://norsk.smartdelay.com/fremtind/content/contact-us

Medisinsk forhåndsvurdering

Har du nylig vært alvorlig syk, har alvorlig sykdom, kronisk lidelse eller vært utsatt for en ulykke og lurer på om reiseforsikringen dekker kostnader til behandlingsbehov som kan oppstå på reisen? Ta kontakt for medisinsk vurdering hos vår partner SOS International på telefon +47 22 96 50 55 i tidsrommet 13.00 - 15.00 på hverdager, eller digitalt på knappen under denne teksten. Vær obs, det kan være inntil 5 dagers behandlingstid, så vær ute i god tid!

Hva dekker reiseforsikringen?

 • Eiendeler
  • Tyveri av personlig reisegods
  • Tap av eller skade på innsjekket bagasje
 • Forsinkelser
  • Forsinket reisegods
  • Forsinket fremmøte
  • Forsinket avgang
  • Forsinket ankomst
 • Sykdom på reise
  • Akutt uventet sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom
  • Akutt ulykkesskade
  • Sykehusopphold
  • Tilkalling av nærmeste pårørende
  • Psykologisk førstehjelp
  • Hjemtransport
  • Avbrutt reise og ubenyttede feriedager
  • Ubenyttede billetter og arrangementer
 • Ulykkesskade
  • som følge av en plutselig og uforutsett ytre fysisk begivenhet
  • utgifter til nødvendig behandling i Norden 2 år etter skadedagen
 • Avbestilling
  • som skyldes akutt og uventet alvorlig sykdom, akutt og uventet forverring av sykdom, ulykkesskade eller dødsfall
 • Egenandel leiebil
  • Dekker egenandel i henhold til kontrakt direkte med utleiefirma
  • Dekker egenandel ved kaskoskade eller tyveri av leiebil til bruk under den aktuelle ferie- eller tjenestereisen
 • Ansvarsforsikring ved sykepleie for
  • sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet
  • sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet 
  • sykepleiere under videreutdanning
 • Egenandel leiebil
  • Dekker egenandel i henhold til kontrakt direkte med utleiefirma
  • Dekker egenandel ved kaskoskade eller tyveri av leiebil til bruk under den aktuelle ferie- eller tjenestereisen
 • Er det noen begrensninger i dekningen?

  • Forsikringen gjelder ikke på fast arbeidssted/studiested i arbeidstiden/studietiden i Norden.
  • Forsikringen gjelder for enkeltreiser med varighet inntil 90 dager. For studenter i praksis og medlemmer i videreutdanning er det 100 dager varighet.
  • Dekker ikke på ekspedisjoner o.l. eller opphold i høyder over 6 000 meter.
  • Der det er angitt summer i forsikringsbeviset eller vilkår, erstattes skaden inntil de angitte summer.
  • Enkelte gjenstander har aldersfradrag.
  • For barn opphører forsikringen ved utgangen av det kalenderåret barnet fyller 21 år.
  • Du må være medlem av Nordisk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norden.
  • Forsikringen må være avtalt før reisen starter. Avbestillingsforsikringen gjelder kun dersom forsikringen er avtalt før reisen er bestilt.
  • Forsikringen dekker ikke innreise til land/områder med forhøyet risiko for krig, terror og politisk uro. Eller land hvor det er utstedt reiseråd.
  • Ulykkesforsikringen opphører ved fylte 75 år.
 • Er du syk før reisen?

  Reiseforsikringen dekker kun akutt og uforutsett sykdom/skade på reisen, og sykdom/skade som var kjent før avreise vil ikke være dekket. Har du derfor nylig vært alvorlig syk, har alvorlig sykdom, kronisk lidelse eller vært utsatt for en ulykke anbefaler vi en medisinsk forhåndsvurdering før du reiser.

  Kontakt gjerne vår samarbeidspartner SOS International på telefon +47 22 96 50 55 hver dag mellom klokken 09.00 og 16.00, eller på e-post: sos@sos.dk. Rådgivningen er gratis. I kontakten med dem vil du få klarhet i hva forsikringen din dekker – hvis du på reisen skulle trenge behandling, ikke kan reise hjem som planlagt eller annet som følge av din helsesituasjon før du reiser.

  Det vises for øvrig til unntakene i vilkårene som utfyllende viser til hva som ikke er dekket under reiseforsikringen.

 • Reise i EØS land eller Sveits?

  Ta med deg med deg Europeisk helsetrygdkort for å dokumentere din rett til god helsehjelp.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Spørsmål og svar om reiseforsikring

 • Hva har jeg krav på hvis flyet er forsinket eller rammet av streik?

 • Jeg er syk og på reise, hva gjør jeg?

  Har du eller din medreisende behov for akutt hjelp, kontakt SOS International på tlf. +47 22 96 50 45 eller du kan melde det på nett. De hjelper deg å finne lege og sykehus, og ordner alt det praktiske.

  Ved mindre skader eller sykdommer kan du oppsøke lege hvis du trenger det. Ta med reiseforsikringskortet, pass eller annen ID.

  Hvis du har utgifter i forbindelse med sykdom, må du ta vare på legeerklæring og alle kvitteringer. Disse skal sendes inn sammen med skademelding når du bruker forsikringen din.

 • Er barna mine forsikret i min reiseforsikring?

  Velger du familiedekning når du kjøper reiseforsikringen, er hele familien din dekket i samme forsikring. Det gjelder selv når dere ikke reiser sammen.

  Med familiedekning er både barn og ektefelle/samboer inkludert i reiseforsikringen. Ektefelle/samboer må ha lik folkeregistrert adresse som medlemmet. Barn og unge er dekket av forsikringen til foreldrene ut det året de fyller 21 år, så lenge de har samme adresse i folkeregisteret.

 • Gjelder reiseforsikringen for de over 75 år?

  Reiseforsikringen har ingen aldersgrense – den gjelder for alle, uansett alder.

  Det er likevel aldersbegrensninger i ulykkesdekningen som er nyttig å være klar over: ved fylte 70 år blir erstatningen redusert, og ved fylte 75 år opphører dekningen.

  Se vilkår for utfyllende dekningsoversikt.

 • Hvor lenge varer reiseforsikringen?

  Vår helårs reiseforsikring gjelder hele året, men er begrenset på antall sammenhengende feriedager for enkeltreiser. Forsikringen gjelder for enkeltreiser inntil 90 dager (100 dager for studenter og medlemmer under videreutdanning). Skal du være borte lengre enn dette, må du opprette en utvidet reiseforsikring.

 • Hvor finner jeg forsikringsbevis og reisekort?

  Du finner dette på "min side" under punktet "Dine aktive forsikringer".

 • Dekker reiseforsikringen skade på mobil?

  Reiseforsikringen dekker ikke knust mobil eller andre gjenstander som blir ødelagt på grunn av uhell.

  Hvis du ønsker å forsikre deg mot uhell må du ha en egen verdigjenstandsforsikring på mobilen.

 • Dekker reiseforsikringen sykkel/elsykkel?

  Du er dekket for tyveri av sykkel, men unntatt innen bosteds-, undervisningssted og arbeidsstedskommunen du bor i. Anbefaler å ha innbo- og/eller verdisakforsikring som dekker mer.

 • Er det egenandel på reiseforsikringen?

  Som hovedregel er det ingen egenandel på vår reiseforsikring. Det finnes likevel enkelte unntak. Se oversikt over dekninger i vilkårene.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller telefon 994 02 409.

Kontakt oss

Relaterte forsikringer