Reiseforsikring

Bestill forsikring Meld skade

Pris

 • 1 548 kroner i året for hele familien
 • 996 kroner i året for én person

Har du spørsmål?

Kontakt oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

Fordeler med vår reiseforsikring

 • Dekningsgaranti - dekker andre det, dekker vi det.
 • Inntil 90 dagers reisevarighet per reise.
 • Reisevarighet kan forlenges ved kjøp av tilleggsforsikring.
 • Gjelder i hele verden.
 • Ubegrenset forsikringssum for sykdom og hjemtransport.
 • Ingen egenandel.
 • Ubegrenset forsikringssum på reisegods.
 • Inkludert avbestillingsforsikring med ubegrenset forsikringssum.
 • Ubegrenset forsikringssum for egenandelsdekning ved skade på/tyveri av leiebil på feriereise.
 • Ansvarsdekning ved sykepleie.
 • Dekker barn ut det kalenderåret de fyller 20 år.
 • DekningReise en personReise familie
  Sykdom inkl.hjemtransportUbegrensetUbegrenset
  Evakuering ved krig/terror, epidemi,naturkatastrofeUbegrensetUbegrenset
  AnsvarKr 15 millKr 15 mill
  ReisegodsUbegrensetUbegrenset
  AvbestillingUbegrensetUbegrenset
  RettshjelpKr 100 000Kr 100 000
  Enkeltgjenstander (ref. pkt. 8.0, vilkår for reiseforsikring)Kr 40 000 samlet per skadetilfelleKr 40 000 samlet per skadetilfelle
  Annen tilfeldig skade (Mobil, PC og nettbrett er unntatt)Kr 2 500Kr 2 500
  Forsinket innsjekket bagasje (min. 4 timer) Kr 6 000Kr 6 000
  Forsinket avgang ved innhenting av fastlagt reiseruteKr 6 000Inntil kr 6 000 per person
  Innhenting av videretransport ved forsinkelseUbegrensetUbegrenset
  Tyveri av bilnøkkelKr 4 000Kr 4 000
  Ulykke/invaliditet voksenKr 500 000Kr 500 000
  Ulykke/død voksenKr 500 000Kr 500 000
  Ulykke/invaliditet barnKr 700 000
  Ulykke/død barnKr 150 000
  Kjæledyr/veterinærutgifterKr 1 000Kr 1 000
  Ingen egenandelKr 0Kr 0
  Egenandelsdekning for leiebilUbegrensetUbegrenset

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring.

Reisekort og vilkår

Inkluderer ansvarsforsikring

Dette er en spesialforsikring for sykepleiere som er inkludert i reiseforsikringen din.

Den dekker

 • sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet
 • sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet 
 • sykepleiere under videreutdanning

Reise i EØS land eller Sveits?

Ta med deg med deg Europeisk helsetrygdkort for å dokumentere din rett til god helsehjelp.

Har du en kjent kronisk lidelse kan du med vår reiseforsikring be om en gratis medisinsk forhåndsvurdering før du reiser til utlandet.

Forhåndsvurderingen gir deg trygghet for hva reiseforsikringen dekker av kostnader til sykehusinnleggelse, behandling og hjemreise hvis du skulle bli syk under reisen. Bruk tilbudet for å forsikre deg om at reisen ikke kan påføre deg reisesykekostnader utover det du har planlagt.

Ta kontakt med det medisinske teamet hos Fremtinds samarbeidspartner, Falck Global Assistance på telefon +47 24 06 29 90, eller Fremtind Forsikring på telefon +47 915 04 800.

Relaterte forsikringer