Reiseforsikring

Bestill forsikring Meld skade/hendelse

Pris

 • 1 476 kroner i året for reiseforsikring for familie.
 • 888 kroner i året for reiseforsikring for én person (medlemmet).

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller telefon 994 02 409.

Reisekort og vilkår

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).

Fordeler med vår reiseforsikring

 • Du er forsikret hver dag, fra du forlater hjemmet ditt.
 • Inntil 90 dagers reisevarighet per reise.
 • Gjelder i hele verden.
 • Ubegrenset dekning ved avbestilling og sykdom.
 • Ingen egenandel.
 • Ulykkesforsikring inkludert hele døgnet, også uten at du reiser.
 • Ansvarsdekning ved sykepleie.
 • Dekker barn ut det kalenderåret de fyller 20 år.

Hva dekker reiseforsikringen?

Eiendeler

 • Skade på og tyveri av personlig reisegods
 • Skade på og tyveri av eiendeler tilhørende arbeidsgiver

Forsinkelser

 • Forsinket reisegods
 • Forsinket fremmøte
 • Forsinket avgang
 • Forsinket ankomst

Sykdom

 • Akutt uventet sykdom
 • Sykehusopphold
 • Tilkalling av nærmeste pårørende
 • Psykologisk førstehjelp
 • Hjemtransport
 • Avbrutt reise og ubenyttede feriedager
 • Ubenyttede billetter og arrangementer

Ulykke

 • Ulykkesskade som følge av en plutselig og uforutsett ytre fysisk begivenhet
 • Utgifter til nødvendig behandling i Norden 2 år etter skadedagen

Avbestilling

 • Avbestilling som skyldes egen eller nær families sykdom/død.

Evakuering

 • Naturkatastrofe på reise utenfor Norge
 • Krig, terror, opprør
 • Epidemi på reise utenfor Norge
 • Egenandel leiebil på ferie eller reise
 • Ansvar- og rettshjelp på reiser utenfor Norden
  • Forsikringen gjelder ikke på fast arbeidssted/studiested i arbeidstiden/studietiden i Norden
  • Forsikringen gjelder for enkeltreiser med varighet inntil 90 dager
  • Der det er angitt summer i forsikringsbeviset eller vilkår, erstattes skaden inntil de angitte summer
  • Enkelte gjenstander har aldersfradrag
  • For barn opphører forsikringen ved utgangen av det kalenderåret barnet fyller 20 år
  • Fra og med tredjegangs skade på mobiltelefon eller nettbrett innenfor ett kalenderår er egenandelen 3.000 kroner
  • Sykehusopphold og tilkallelse av familie skal godkjennes av selskapet på forhånd
  • Ved forsinkelse og innhenting av reiseruten skal selskapet kontaktes før bestilling av nye billetter
  • Evakuering må være beordret av norske eller lokale myndigheter
  • Du må være medlem av Nordisk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norden
  • Forsikringen må være avtalt før reisen starter. Avbestillingsforsikringen gjelder kun dersom forsikringen er betalt før reisen er bestilt
  • Forsikringen dekker ikke innreise til land/områder med forhøyet risiko for krig, terror og politisk uro
  • Ulykkesforsikringen opphører ved fylte 75 år.
 • Reiseforsikringen dekker kun akutt og uforutsett sykdom/skade på reisen, og sykdom/skade som var kjent før avreise vil ikke være dekket. Har du derfor nylig vært alvorlig syk, har alvorlig sykdom, kronisk lidelse eller vært utsatt for en ulykke anbefaler vi en medisinsk forhåndsvurdering før du reiser.

  Kontakt gjerne vår samarbeidspartner SOS International på telefon +47 22 96 50 55 hver dag mellom klokken 09.00 og 16.00, eller på e-post: sos@sos.dk. Rådgivningen er gratis. I kontakten med dem vil du få klarhet i hva forsikringen din dekker – hvis du på reisen skulle trenge behandling, ikke kan reise hjem som planlagt eller annet som følge av din helsesituasjon før du reiser.

  Det vises for øvrig til unntakene i vilkårene som utfyllende viser til hva som ikke er dekket under reiseforsikringen.

 • Ta med deg med deg Europeisk helsetrygdkort for å dokumentere din rett til god helsehjelp.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Inkluderer ansvarsforsikring

Dette er en spesialforsikring for sykepleiere som er inkludert i reiseforsikringen din.

Den dekker

 • sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet
 • sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet 
 • sykepleiere under videreutdanning

Spørsmål og svar om reiseforsikring

 • Her finner du oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker i forhold til korona: Korona, hva dekkes på reiseforsikringen?

 • Har du eller din medreisende behov for akutt hjelp, kontakt SOS International på tlf. +47 22 96 50 45. De hjelper deg å finne lege og sykehus, og ordner alt det praktiske.

  Ved mindre skader eller sykdommer kan du oppsøke lege hvis du trenger det. Ta med reiseforsikringskortet, pass eller annen ID.

  Hvis du har utgifter i forbindelse med sykdom, må du ta vare på legeerklæring og alle kvitteringer. Disse skal sendes inn sammen med skademelding når du bruker forsikringen din.

 • Velger du familiedekning når du kjøper reiseforsikringen, er hele familien din dekket i samme forsikring. Det gjelder selv når dere ikke reiser sammen.

  Med familiedekning er både barn og ektefelle/samboer inkludert i reiseforsikringen. Barn og unge er dekket av forsikringen til foreldrene ut det året de fyller 20 år, så lenge de har samme adresse i Folkeregisteret.

 • Reiseforsikringen har ingen aldersgrense – den gjelder for alle, uansett alder.

  Det er likevel aldersbegrensninger i ulykkesdekningen som er nyttig å være klar over: ved fylte 70 år blir erstatningen redusert, og ved fylte 75 år opphører dekningen.

  Se vilkår for utfyllende dekningsoversikt

 • Vår helårs reiseforsikring gjelder hele året, men er begrenset på antall sammenhengende feriedager for enkeltreiser. Forsikringen gjelder for enkeltreiser inntil 90 dager, men kan utvides.

 • Du finner reisekortet på "min side" under punktet "Dine aktive forsikringer".

 • Avbestillingsforsikringen er en del av reiseforsikringen, og gir deg pengene tilbake hvis du trenger å avbestille en reise på grunn av uforutsette hendelser.

  Du er dekket hvis de uforutsette hendelsene skyldes

  • akutt sykdom, forverring av sykdom, ulykke eller dødsfall som rammer deg selv, din nærmeste familie, ledsager eller dennes nærmeste familie, en i reisefølget (opptil 6 personer) som du har kjøpt samme reise sammen med, eller barnepasser som medfører at reisen ikke kan gjennomføres som planlagt.
  • brann-, innbrudd-, vann- eller naturskade som krever at du må være tilstede.
  • at reise til stedet er i strid med råd fra Utenriksdepartementet eller den norske regjeringen for innenlandsreiser.

  Du får refundert penger for

  • reisen og oppholdet.
  • utflukter og arrangementer.
  • dyrepensjonat for hund og katt

 • Reiseforsikringen dekker ikke knust mobil eller andre gjenstander som blir ødelagt på grunn av uhell.

  Hvis du ønsker å forsikre deg mot uhell må du ha innboforsikring eller en egen verdigjenstandsforsikring på mobilen.

 • Som hovedregel er det ingen egenandel på vår reiseforsikring. Det finnes likevel enkelte unntak. Se oversikt over dekninger i vilkårene.

Relaterte forsikringer