NHO

NHO Service og Handel

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største arbeidsgiverorganisasjonen i privat sektor med ca. 17 300 bedrifter som sysselsetter om lag 442 000 ansatte innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap.

NHO har 20 landsforeninger som spesielt ivaretar medlemmenes bransjeinteresser.

Norsk Sykepleierforbunds medlemmer er i stor grad knyttet til bedrifter som er medlem av NHO/NHO Service og Handel og NHO/NHO Abelia innenfor områdene helse og omsorg, sykehotell, ambulanse, bedriftshelsetjeneste, bemanning og rekruttering, attføring, forvaltning og service.

NSF har siden 2010 hatt hovedavtale med NHO og er part i avtale 527 – Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO Service som avtalemotpart.

Under "Tariffoppgjør" kan du velge årstall og følge med på forhandlingene i området.