NHO

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største arbeidsgiverorganisasjonen i privat sektor med ca. 17 300 bedrifter som sysselsetter om lag 442 000 ansatte innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap.

NHO har flere landsforeninger som ivaretar medlemsbedriftenes bransjeinteresser. Her finner du nettsiden til NHO.

Norsk Sykepleierforbunds medlemmer er i stor grad ansatt i bedrifter som er medlem av landsforeningene NHO Service og Handel og Abelia innenfor områdene helse og omsorg, sykehotell, ambulanse, bedriftshelsetjeneste, bemanning og rekruttering, attføring, forvaltning og service. Her finner du nettsidene til NHO Service og Handel og Abelia sin nettside finner du her. 

NSF har siden 2010 hatt hovedavtale med NHO og er part i avtale 527 – Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO Service og Handel som avtalemotpart.

Under "Tariffoppgjør" kan du velge årstall og følge med på forhandlingene i området.