Brudd mellom sykepleierne og NHO

Må til RIksmekleren

Lill Sverresdatter Larsen og Norsk Sykepleierforbund må til Riksmekleren i et forsøk på å unngå konflikt med NHO om sykepleierne i NHO Geneo.

– NSF fremmet i år krav om forbedringer av retten til lønn under sykdom og et lønnsnivå på linje med det andre arbeidsgivere har akseptert. NHOs medlemsbedrifter var ikke villig til å møte oss på disse kravene i dagens forhandlinger, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

– Private arbeidsgivere mener de har en viktig rolle i helsevesenet. Skal de tiltrekke seg sykepleiere, må de som minimum tilby vilkår på samme nivå som i de offentlige tjenestene. Med tanke på NHO Geneos ambisjoner er vi overrasket over at de ikke var villig til å møte oss på våre krav, og konstaterer derfor at vi trenger Riksmeklerens hjelp, sier Sverresdatter Larsen.