Enighet i de innledende forhandlingene mellom Unio og Spekter

Forhandlingslederne Mikalsen og Bratten

Bent Ronny Mikalsen, nestleder i Unio Spekter og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Storparten av disse Unio-medlemmene jobber på sykehus. Norsk Sykepleierforbund er Unios største i Spekter.

Enighet om årlige lokale lønnssamtaler

De innledende forhandlingene, den såkalte A-delen, handler om felles overordnede forhold mellom partene. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om bruken av kunstig intelligens og videre frister for årets forhandlinger.

– For medlemmene i Unios forbund fastsettes mye av lønnsdannelsen sentralt, allikevel vil det være behov for å ha lønnssamtale med sin leder lokalt. Det samme gjelder for de forbund som har lokal lønnsdannelse. Derfor var det viktig å få på plass dette i protokollen, sier Unio Spekters nestleder, Bent Ronny Mikalsen.

Mikalsen, som også er leder av Norsk Radiografforbund, ledet Unios delegasjon i forhandlingene.

Det er forventninger til det videre lønnsoppgjøret

Selv om forhandlingene i A-delen ikke fordeler penger, passet forhandlingslederen på å si at det er forventninger foran årets oppgjør.

– Vi konstaterer at frontfaget har kommet i havn med oppgjøret med en ramme på 5,2 prosent. Det er en ramme som gir mulighet for en reallønnsvekst. Vi mener imidlertid at rammen i frontfaget ikke må bli en fasit for etterfølgende oppgjør. 2023 viste til en viss grad at modellen har en iboende dynamikk og fleksibilitet. En slik fleksibilitet mener vi er helt nødvendig fordi offentlig sektor må klare å rekruttere personell til samfunnskritiske oppgaver. Det fordrer et godt oppgjør, sa Bent Ronny Mikalsen i sitt åpningsinnlegg.

Partene er nå enige om videre frister for forhandlingene. Der vil en blant annet komme tilbake til de sentrale lønnstilleggene. Når det gjelder sykehusene/helseforetakene, avtales det frister for lokale forhandlinger i mai.