Lønnsoppgjøret 2024

Nederst på siden finner du våre siste nyhetsartikler om lønnsoppgjøret.

Hovedoppgjør i 2024

Det er hovedoppgjør annethvert år. De årene det ikke er hovedoppgjør, er det mellomoppgjør. Da forhandles det kun om lønn.

Denne siden vil bli oppdatert i tråd med framdriften i forhandlingene. Nederst på siden finner du de siste nyhetsartiklene våre om lønnsoppgjøret.

Les også: Lønnsoppgjøret på 1-2-3

Norsk Sykepleierforbund er en del av Unio

Norsk Sykepleierforbund (NSF) forhandler som en del av Unio for tariffområdene Spekter, KS, staten, Oslo kommune, Virke og Kirkelig arbeidsgiver (KA). I NHO gjennomfører NSF forhandlingene selv.

Forhandlingene for 2024 er nå gjennomført i Spekter, KS, staten, Oslo kommune, NHO, Virke (4 av 7 områder innen HUK) og KA.

Status for oppgjøret i 2024

Det ble oppnådd enighet i forhandlingene i Spekter, KS, Virke og KA (kirken). I Oslo kommune, staten og NHO ble det brudd i forhandlingene.

I Oslo kommune ble det enighet i meklingen. I NHO gjennomføres meklingen etter sommeren.

I staten ble det brudd i meklingen. Unio og Akademikerne gikk ut i streik 24. mai for retten til å beholde en tariffavtale som våre medlemmer har tjent på. For Unios del ble streiken avviklet med tvungen lønnsnemnd 5. juni. En avgjørelse i rikslønnsnemnda ventes til høsten.

Les mer om viktige hendelser fra årets oppgjør:

Nyttige veier videre