Lønnsforhandlingene i Oslo går til mekling

Marianne Lange Krogh og Bård Ruud forhandler for Unio med Oslo kommune.

– Det er urovekkende at Oslo kommune ikke viser større vilje til å få til en løsning, sier forhandlingsleder Marianne Lange Krogh fra Unio Oslo kommune, sammen med nestleder i Unio Oslo kommune, Bård Eirik Ruud. Foto: Arun Gosh

Dermed går årets lønnsoppgjør i Oslo til mekling etter at partene ikke kom til enighet tirsdag kveld. At man må ta turen til riksmeklerne overrasker forhandlingslederen.

– Det er urovekkende at Oslo kommune ikke viser større vilje til å få til en løsning. Det er stor mangel på kvalifiserte ansatte i mange av de kommunale tjenestene. Dette vil bare forverres i årene som kommer hvis man ikke klarer tiltrekke seg og beholde nødvendig arbeidskraft, sier hun.

Unio krevde i år en reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg og prioritering av ansatte med høyskole- og universitetsutdanning.

Men man kom ikke langt nok til at man kunne snakke reelt om økonomi siden partene ikke klarte å komme til enighet om verken innretning, fellesbestemmelser og andre krav.

– Kommunen følger ikke opp byrådets politiske plattform

Gjennom den politiske plattformen «Hammersborgerklæringen» til byrådet i Oslo slås det fast at det er en klar ambisjon om at Oslo skal være verdens beste by – med den beste skolen, der barn skal ha en trygg oppvekst og eldre skal ha en trygg alderdom.

– Vi trodde dette skulle være mer enn fine ord. Men Oslo kommune viste ingen vilje til å møte oss verken på lønn for kompetanse eller ubekvem arbeidstid. Vi ser derfor ingen tegn til at kommunen mener det byrådet har slått fast at man skal styre på.

– At man viser så liten vilje til å imøtekomme oss som organiserer de som utfører tjenestene man er så avhengig av, er alvorlig, sier Lange Krogh.

Fare for streik fra 24. mai

Meklingen starter torsdag 2. mai og skal avsluttes innen torsdag 23. mai kl. 24.00 (natt til fredag). Dersom partene ved hjelp av riksmekleren heller ikke klarer å komme fram til enighet, blir det streik. Første mulige streikedag vil være fredag 24. mai. Unio vil informere de som tas ut i en eventuell streik.

Bruddet omfatter også LO kommune Oslo, Akademikerne Oslo og YS kommune.

Hold deg oppdatert på forhandlingene Norsk Sykepleierforbund deltar i.