Oppstart i forhandlingene mellom Unio og Virke

Forhandlingsleder i Unio Virke, Eirik Rikardsen, sammen med Virkes forhandlingssjef, Ann Torunn Tallaksen

Forhandlingsleder i Unio Virke, Eirik Rikardsen, sammen med Virkes forhandlingssjef, Ann Torunn Tallaksen. Foto: Edvin Søvik / NSF

Mandag 17. juni startet tarifforhandlingene mellom Unio og Virke, som er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon i privat sektor. 

Forhandlingene omfatter Unios medlemmer i fire av syv tariffavtaler på HUK-området (helse, utdanning og kultur) hos Virke. Det er landsoverenskomstene for spesialisthelsetjenesten, helse- og sosialtjenester, barnehager og utdanning som det forhandles om.

Forhandlingene gjelder ansatte i 483 ideelle virksomheter.

Forventer samme resultat som i korresponderende områder i offentlig sektor

– Virkes medlemsbedrifter har behov for å tiltrekke seg livsviktig kompetanse. Da er lønn et viktig virkemiddel. Vi forventer samme resultat som i korresponderende områder i offentlig sektor, sier Rikardsen.

Eirik Rikardsen leder forhandlingene på vegne av de ti forbundene som til sammen utgjør Unio Virke.

Noen forhandlinger utsettes til høsten

På grunn av den uavklarte situasjonen i tariffoppgjøret i staten utsettes forhandlingene for det korresponderende området for staten til høsten. Det gjelder tre av syv tariffavtaler på HUK-området i Virke.

Paraplyen Unio Virke

Under paraplyen Unio Virke samarbeider Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Den norske kirkes presteforening, Norsk Radiografforbund, Det Norsk Diakonforbund og Bibliotekarforbundet om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.