Enige med NHO Geneo i lønnsoppgjøret 2023

Logo NHO Geneo

Resultatet betyr at alle medlemmene vil minimum være sikret et generelt tillegg på kr. 14 625. Men mange vil få mer, fordi minstelønnssatsene er hevet med mellom kr. 26 325 og kr. 33 000 for NSFs medlemmer. Økningen er avhengig av hvilket ansiennitetstrinn en har, og hvilken stilling en er ansatt i (se satsene nederst i artikkelen). Det generelle tillegget er bakt inn i de nye minstelønnssatsene.

– Vi er fornøyde med at oppgjøret sikrer sykepleierne i dette tariffområdet en lønn på nivå med det som er avtalt i kommunene» sier NSFs forhandlingsleder Kjell Magne Mørk. – Når det nå foreligger et forhandlingsresultat, så er det en kjensgjerning at alle satser ikke er helt like som i KS. NSF har en stor forventning om at dette kommer på plass neste år. Denne forventningen har NHO og Geneo vært med på å skape selv, fortsetter Mørk.

Virkningstidspunktet for lønnsendringene i Pleie- og omsorgsoverenskomsten er satt til 1. april 2023. Dette betyr at medlemmene får lønnsendringen en måned tidligere enn i KS.

Lokale forhandlinger gjenstår

Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene.

– Vi forventer gode prosesser og forhandlinger som gir lønnsmessig uttelling for våre medlemmer» avslutter Kjell Magne Mørk.