Reiseforsikring

Vi tilbyr NSF reiseforsikring med dekningsgaranti. Vi garanterer deg minst like gode vilkår ved et skadeoppgjør som du ville fått i et konkurrerende forsikringsselskap i Norge.

forsikring@nsf.no
Ring oss på 99402409
Ofte stilte spørsmål

Her er vårt standard reisekort til alle medlemmer som har kjøpt vår kollektive reiseforsikring. På kortet står all viktig informasjon som du trenger å ha tilgjengelig, dersom du behøver å bruke din forsikring. Du kan skrive det ut og ta med på reisen.

Priser

Årlig pris er 1 488 kroner for familie
Årlig pris er  984 kroner for én person

Fordeler med NSFs reiseforsikring

 • Egen medlemspris på reiseforsikring
 • Helårs reiseforsikring – dekker deg på korte turer som til butikk, jobb, hytte, klasseturer
 • Inntil 90 dagers reisevarighet per reise
 • Reisevarighet kan forlenges ved kjøp av tilleggsforsikring
 • Gjelder i hele verden
 • Ubegrenset forsikringssum for sykdom og hjemtransport
 • Ingen egenandel
 • Ubegrenset forsikringssum på reisegods
 • Inkludert avbestillingsforsikring med ubegrenset forsikringssum
 • Ubegrenset forsikringssum for egenandelsdekning ved skade på/tyveri av leiebil på feriereise
 • Ansvarsdekning ved sykepleie
 • Dekker tjenestereiser  
 • Markedets beste vilkår med Dekningsgaranti

Under finner du forsikringsbevis og vilkår for vår kollektive reiseforsikring. For oversikt over dine kollektive forsikringer som du har kjøpt, logg inn på Min side.

Ansvarsforsikring – spesialforsikring for sykepleiere er inkludert i din reiseforsikring

 • Sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet
 • Sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet 
 • Sykepleiere under videreutdanning

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dekker hele døgnet uavhengig av reise. Etter fylte 70 år utbetales halv forsikringssum ved ulykkesskade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet eller død. 

Forsikringen er levert av DNB Forsikring/Fremtind Forsikring

DNB og Sparebank1 har etablert et nytt skadeforsikringsselskap. Les mer om fusjonen her