Reiseforsikring

Vi tilbyr NSF reiseforsikring med dekningsgaranti. Vi garanterer deg minst like gode vilkår ved et skadeoppgjør som du ville fått i et konkurrerende forsikringsselskap i Norge.

Ring oss på 994 02409
forsikring@nsf.no
Ofte stilte spørsmål

Korona virus - sjekk hva reiseforsikringen dekker

Viktig! Kjøper du reiseforsikring nå, vil ikke avbestillingsforsikringen gjelde for reiser som allerede er kjøpt.

Priser

Årlig pris er 1 548 kroner for familie
Årlig pris er 996 kroner for én person

 

Her er vårt standard reisekort til alle medlemmer som har kjøpt vår kollektive reiseforsikring. På kortet står all viktig informasjon som du trenger å ha tilgjengelig, dersom du behøver å bruke din forsikring. Du kan skrive det ut og ta med på reisen.

For deg som allerede har forsikringen, så finner du her forsikringsbevis og vilkår for vår kollektive reiseforsikring. Forsikringen fornyes automatisk hvert år den 31.12. og du vil få tilsendt faktura i løpet av desember måned. For oversikt over alle dine kollektive forsikringer som du har kjøpt, logg inn på Min side.

Fordeler med NSFs reiseforsikring

 • Egen medlemspris på reiseforsikring
 • Helårs reiseforsikring – dekker deg på korte turer som til butikk, jobb, hytte, klasseturer
 • Inntil 90 dagers reisevarighet per reise
 • Reisevarighet kan forlenges ved kjøp av tilleggsforsikring
 • Gjelder i hele verden
 • Ubegrenset forsikringssum for sykdom og hjemtransport
 • Ingen egenandel
 • Ubegrenset forsikringssum på reisegods
 • Inkludert avbestillingsforsikring med ubegrenset forsikringssum
 • Ubegrenset forsikringssum for egenandelsdekning ved skade på/tyveri av leiebil på feriereise
 • Ansvarsdekning ved sykepleie
 • Dekker tjenestereiser  
 • Markedets beste vilkår med Dekningsgaranti

Ansvarsforsikring – spesialforsikring for sykepleiere er inkludert i din reiseforsikring

 • Sykepleierstudenter som yter helsehjelp når de er i praksis i utlandet
 • Sykepleiere (på feriereiser) som yter helsehjelp i nødssituasjoner i utlandet 
 • Sykepleiere under videreutdanning

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dekker hele døgnet uavhengig av reise. Etter fylte 70 år utbetales halv forsikringssum ved ulykkesskade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet eller død. 

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring.

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til DNB og Sparebank 1, og ble Fremtind Forsikring.

Norsk Sykepleierforbund har gjennom samarbeidet med DNB valgt å videreføre alle forsikringsavtaler med Fremtind Forsikring.