Sentralt fagforum

NSF har i dag 35 faggrupper som utgjør Sentralt fagforum (SF). SF skal bidra til å fremme Norsk Sykepleierforbunds overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk. Arbeidet til faggruppene er et viktig bidrag for sykepleiefagets identitet og det bidrar til å videreutvikle og formidle forskning og erfaring.

Sentralt fagforum har et arbeidsutvalg (AU) som har mandat til å behandle saker som angår faggruppene mellom møtene i SF. AU består av leder, nestleder, 1 medlem og 2 vara. AU møtes 8-10 ganger i året og sikrer kontinuitet i SFs arbeid utenom møtene for alle faggruppelederne i Sentralt fagforum.

Siste nyheter fra Sentralt fagforum

Nytt arbeidsutvalg i Sentralt fagforum

Sentralt fagforum har i dag gjennomført valg på nytt arbeidsutvalg.