Bli medlem og få medlemsfordeler

Som medlem hos oss bidrar du til å sørge for at jordmorfaget er i front. Medlemmer i Jordmorforbundet får en rekke fordeler, både faglig og økonomisk.

Du kan delta på webinar, fagdager, fagkafeer, workshops, kurs og konferanser som vi arrangerer både nasjonalt og lokalt, ofte til en sterkt rabattert pris.

Vi har gode stipend- og forsikringsordninger, og ikke minst gode rabattavtaler.

Verv et medlem.

Hvorfor bli medlem i Jordmorforbundet?

Om lag 2000 av alle jordmødre i Norge har valgt å være medlem i Jordmorforbundet og NSF. Medlemsveksten i vår faggruppe er på nær 90% de siste årene. Nesten alle jordmorstudenter velger å være medlem hos oss. Vi mener at fordelene i NSF gjør valget enkelt.

 • Jordmødre som organiserer seg i NSF er med i et av Norges største fagforbund med over 129.000 medlemmer.
 • Et demokratisk prinsipp er at den fagorganisasjonen med flest medlemmer skal ha størst gjennomslagskraft.
 • Vi har kjempet for et femårig masterløp basert på bachelor i sykepleie. En master vil sikre jordmødre en bedre lønn og ikke minst bidra til en god akademisk fagutvikling. Dette har vi fått igjennom.

Dine medlemsgoder

 • Medlemspris på lokale faglige arrangementer og kongresser 
 • Mulighet for reisestipend til fagkurs og kongresser
 • Stipend til fagutvikling, spesialisering, fordypning og hospitering
 • Tilhørighet til en av Jordmorforbundet sine lokalgrupper
 • Mulighet til å påvirke satsningsområder ved å melde inn saker og delta på generalforsamling
 • Stemmerett ved valg av styremedlemmer lokalt og sentralt
 • Bistand i arbeidet med å skrive fagartikler
 • Søke om godkjenning som Klinisk spesialist i jordmorfag
 • Et sted å ta kontakt for råd og veiledning både faglig og juridisk
 • Jordmorlitteratur til rabatterte priser hos nettbokhandelen Tanum.no
 • Navneskilt med Jordmorforbundets logo til sterk rabattert pris hos Gymo.no
 • En rekke gode forsikringsordninger, billigere hotell og strømavtale gjennom Los viss en ønsker det - se alle medlemsfordeler gjennom NSF her: https://www.nsf.no/medlemsfordeler-og-forsikringer.  

Økonomisk støtte til faglig utvikling

 • Kursstøtte til fagdag, presentasjon eller konferanser

  Medlemmer av Jordmorforbundet NSF er unntatt fra regelen om at du må ha vært medlem i NSF i 3 år før du kan søke om kursstøtte.

  • Kursstøtten er på inntil kr. 6000. 
  • Støtte til presentasjon av abstrakt/posters på internasjonale konferanser er på inntil kr. 12.000.
  • Medlemmer som tildeles støtte, kan ikke motta ny støtte før etter 3 kalenderår. Dette er viktig å merke seg, slik at man søker på det kurset/ konferansen man aller helst vil dra på! 
  • Kurset/konferansen må ha relevans for jordmorfaget.
  • Les mer om kursstøtte.

 • Skriveverksted med veiledning på Lesvos i Hellas

  Målgruppen for skriveverkstedet er medlemmer med mastergrad som arbeider med ulike publikasjoner. Under en ukes opphold ved Metochi studiesenter på Lesvos i Hellas, vil du få veiledning både individuelt og i gruppe. Det blir i tillegg avsatt god tid til eget skrivearbeid. Les mer om dette her.

 • Stipend til videreutdanning og mastergrad

  Du kan søke hvis du oppfyller kriteriene, og er under videreutdanning eller masterutdanning. Les mer om dette her.

 • PhD-stipend og postdoktorstipend 

  NSF utlyser et PhD-stipend og et postdoktorstipend hvert år. Formålet med å finansiere disse stillingene er å øke interessen til å ta doktorgrad, eller jobbe som postdoktor. Les mer om dette her.

 • Er du tillitsvalgt?

  Er du tillitsvalgt kan du søkte støtte til kurs og konferanser også hos ditt fylkeskontor.

Medlemsfordeler

 • Klinisk spesialist i jordmorfag

  Jordmødre som er medlem i NSF kan søke om godkjenning som Klinisk spesialist i jordmorfag. NSF har altså en godkjenningsordning for kliniske spesialister også i jordmorfaget. Vårt forbund anerkjenner en systematisk videreutvikling av kompetanse gjennom praksis, veiledning, teoretiske studier og kurs. Godkjenningsordningen er et gratis medlemsgode. For å få godkjenningen må du ha vært medlem i NSF sammenhengende de tre siste årene.

 • Advokathjelp

  Som medlem i Jordmorforbundet har du gratis advokathjelp hvis du får utfordringer i ditt arbeidsliv. Les mer om juridisk bistand her.

 • Uføreforsikring og andre forsikringsordninger

  Som medlem har du uføreforsikring inkludert i kontingenten. Les mer om forsikringer her.

 • Faglitteratur til rabatterte priser

  Medlemmer av Jordmorforbundet får bestille jordmorlitteratur til rabatterte priser hos nettbokhandelen Tanum.no . For å finne rabattkoden må du være innlogget med ditt medlemsnummer Jordmorforbundet og NSF sørget for at vi fikk den første Jordmorboka på norsk, også tilgjengelig i app når du har kjøpt boka.

 • Navneskilt med logo

  Jordmorforbundets medlemmer og studentmedlemmer kan nå bestille seg navneskilt med Jordmorforbundets logo, til sterkt rabatterte priser i Gymo sin nettbutikk

 • Fordelsbutikken

  I vår fine fordelsbutikk kan du, din avdeling, NSF lokalt eller fylkeskontoret kjøpe jordmoreffekter til ulike formål (krever innlogging). Sortimentet er under stadig utvikling. Er det noe du savner, send e-post til jordmor@nsf.no .

 • NSFs medlemsfordeler

Hva koster medlemskap?

Du må først være medlem i NSF for å kunne bli medlem i faggruppen for jordmødre.

 • Jordmorstudenter har gratis medlemskap
 • Nyutdannede jordmødre har gratis medlemskap første året etter endt utdanning
 • Jordmødre med ordinært medlemskap betaler 600kr per år