Hedmark

Åpningstid:
08.00-15.45 

Epost: hedmark@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkevegen 58, 2413 Elverum

Siste nyheter fra Hedmark

Årsplan for NSF Hedmark 2019

Planen gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som angår tillitsvalgte og medlemmer i NSF Hedmark. 

Julehilsen fra fylkesleder

I sin julehilsen til medlemmene i Hedmark skriver fylkesleder Bente Aaland bl.a. om den altfor lave avgangsalderen for klinisk arbeidende sykepleiere og om de store strukturendringene NSF står foran, som følge av den nasjonale regionreformen.

Ny IA-avtale endelig klar

Den reforhandlede avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble signert for to dager siden (18.desember), og avløser dermed den gjeldende avtalen fra 2014. Den nye avtalen gjelder for årene 2019 t.o.m. 2022.

VALG AV TILLITSVALGTE OG HOVEDTILLITSVALGTE

Alle NSFs lokale tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte er på valg i 2019.   Disse valgene skal arrangeres på den enkelte arbeidsplass/virksomhet innen 1. mars. 

Vil du være delegat på landsmøtet i 2019?

-Eller kjenner du noen andre som kan tenke seg å stille som delegat?  NSFs landsmøte arrangeres 5.- 8. november 2019.  Delegasjonen fra Hedmark vil bestå av 6-7 delegater, og disse velges på fylkesmøtet i NSF Hedmark den 27. mars 2019.

Valg av delegater til fylkesmøtet 27. mars

Denne artikkelen gjelder ikke-yrkesaktive og medlemmer i arbeid som ikke tilhører et etablert HTV-område

Nominasjonskomite for fylkesmøtet 2019

Under hovedtillitsvalgtkonferansen for NSF Hedmark 7. juni ble det valgt ny nominasjonskomite.  Komiteen skal sørge for valg av delegasjon til landsmøtet 2019, fra NSF Hedmark.

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel.

Norsk Sykepleierforbund i Hedmark uttrykker alvorlig bekymring over den stadig økende mangelen på sykepleiere i kommunene.

Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.