Hedmark

Åpningstid:

08.00-15.45  (15. mai - 14. sept.: 08.00 - 15.00)

Epost:    hedmark@nsf.no - tlf. 994 02409

Adresse: Kirkeveien 58, 2413 Elverum

Siste nyheter fra Hedmark

Arbeidstidskurs for ledere 5. des. på Lillehammer - er fulltegnet

NSF Oppland og NSF Hedmark inviterer til felles arbeidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten i våre to fylker.  Kurset avholdes på Scandic Lillehammer Hotel, 5. desember, kl. 0900 til 1600

Landsmøtedelegasjon fra NSF Hedmark 2019

4. til 8. november 2019 arrangerer NSF sitt landsmøte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.  På fylkesmøtet i Hedmark 27. mars ble fylkets delegasjon valgt.

LEDERSEMINAR 22.-24. januar 2020

NSF LSL Oppland arrangerer lederseminar 22. - 24. januar 2020, på Scandic Valdres Hotel, Fagernes.  Tidligere kjent som "Fagernesseminaret".

Ryggraden i Norsk Sykepleierforbund

Årets utdeling av hedersnåler og gullnåler til trofaste medlemmer i Hedmark gikk av stabelen mandag 13. mai, på Scandic Ringsaker Hotel, Olrud

Årsplan for NSF Hedmark 2019

Planen gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som angår tillitsvalgte og medlemmer i NSF Hedmark. 

God ledelse og sterke fagmiljøer – kvalitet i helsetjenesten

For å yte helsetjenester av god kvalitet trenger vi kompetente ledere i sterke fagmiljøer. 

Lederkonferanse for Oppland og Hedmark 2019

NSF Hedmark og Oppland inviterer til lederkonferanse 13.juni, på Scandic Lillehammer Hotel.  Årets konferanse har vi gitt tittelen "KOMPETENTE SYKEPLEIELEDERE OG STERKE FAGMILJØ"

 

Likestilling forutsetter heltidsarbeid

Heltidsarbeid er en av grunnforutsetningene for å gi kvinner den økonomiske handlefriheten som er nødvendig for å oppnå likestilling.

Investering i framtidas helsetjeneste

Økt lønn og utstrakt bruk av fulle stillinger er viktige virkemidler for å løse kompetanse- og bemanningsutfordringene i kommunehelsetjenesten i fremtiden. 

Ny IA-avtale endelig klar

Den reforhandlede avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble signert for to dager siden (18.desember), og avløser dermed den gjeldende avtalen fra 2014. Den nye avtalen gjelder for årene 2019 t.o.m. 2022.

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel.

Norsk Sykepleierforbund i Hedmark uttrykker alvorlig bekymring over den stadig økende mangelen på sykepleiere i kommunene.

Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.