Hedmark

Siste nyheter fra Hedmark

Viktig lederkonferanse 23. mai!

NSF Hedmark og NSF Oppland arrangerer lederkonferanse for medlemmer 23. mai på Meetingpoint Hafjell Hotel, Øyer. 

Konferansen har fått tittelen: "Rammevilkår for god ledelse – kontrollspenn, kompetanse, makt og myndighet"

Medlemsmøte i Stange kommune 2. mars

Norsk Sykepleierforbund Hedmark innkaller til medlemsmøte torsdag 2. mars 2017 Kl. 1800 – 2000 - i undervisningsrommet ved Stange helse- og omsorgssenter.

VALG AV TILLITSVALGTE OG HOVEDTILLITSVALGTE

Alle NSFs lokale tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte er på valg i 2017.  Disse valgene skal arrangeres på den enkelte arbeidsplass/virksomhet innen 1. mars. 

Aktivitetskalender for NSF Hedmark 2017

Her finner du en oversikt over de viktigste, programfestede aktivitetene til fylkesorganisasjonen i 2017.  Endringer vil forekomme, så reviderte utgaver blir lagt ut etterhvert.

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel.

Norsk Sykepleierforbund i Hedmark uttrykker alvorlig bekymring over den stadig økende mangelen på sykepleiere i kommunene.

EQUAL PAY DAY

Equal Pay Day arrangeres hvert år på den datoen man regner seg frem til at kvinner i prinsippet ikke lenger mottar lønn, med utgangspunkt i den statistiske forskjellen på lønnsnivå kjønnene i mellom. 

Aktivitetsplan for NSF Hedmark 2016

Her finner du en oversikt over aktiviteter i fylkesorganisasjonen i 2016 

Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet, 19. - 20. sept. 2016

Som vanlig blir konferansen arrangert av Norsk Sykepleierforbund i samarbeid med Fagakademiet, KS, Utdanningsforbundet, Sykehuset Innlandet m.fl. Arbeidsmiljøkonferansen arrangeres i år ved Scandic Ringsaker Hotel, Olrud, Furnes

Forum for kreftsykepleie arrangerer fagmøte og årsmøte 18. februar

NSFs faggruppe; Forum for kreftsykepleie arrangerer årsmøte / fagmøte torsdag 18. februar 2016 kl. 1800 på Sykehuset Innlandet, Hamar, Psykrommet.

Regjering på kollisjonskurs

Her kan du lese fylkesleder Bente i. Aalands innlegg og statsrådens svar i debatten rundt regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Innleggene stod i Hamar Arbeiderblad i februar.

 

 

 

Pakkeforløp for kreftpasienter

For å sikre rask utreding og behandlingsstart har Helsedirektoratet utarbeidet pakkeforløp og diagnoseveiledere for en rekke former for kreft.  Disse skal implementeres i 2015, de første allerede fra 1. januar.