Hedmark

Åpningstid:
08.00-15.45 

Epost: hedmark@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkevegen 58, 2413 Elverum

Siste nyheter fra Hedmark

Sykepleieprisen 2019 til Trysil sykehjem

Sykepleieprisen i Hedmark 2019 ble tildelt 2. avdeling ved Trysil sykehjem.  Overrekkelsen foregikk i høytidelige rammer på Høgskolen i Innlandet, Terningen Arena, den 14. mai.

Landsmøtedelegasjon fra NSF Hedmark 2019

4. til 8. november 2019 arrangerer NSF sitt landsmøte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.  På fylkesmøtet i Hedmark 27. mars ble fylkets delegasjon valgt.

Presentasjoner fra fagkonferansen for medlemmer i Oppland og Hedmark 13. mai 2019

NSF Hedmark og NSF Oppland arrangerte fagkonferanse på Scandic Ringsaker Hotel, Olrud 13. mai.  Tema for årets konferanse var "Ytringsfrihet og lojalitet"

Ryggraden i Norsk Sykepleierforbund

Årets utdeling av hedersnåler og gullnåler til trofaste medlemmer i Hedmark gikk av stabelen mandag 13. mai, på Scandic Ringsaker Hotel, Olrud

Årets viktigste markering for sykepleiere

I sitt innlegg i forbindelse med markeringen av den internasjonale sykepleierdagen er fylkesleder Bente I. Aaland klar i sine råd til arbeidsgivere som vil rekruttere sykepleiere;

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 23. - 24. september 2019

Konferansen arrangeres ved Scandic Ringsaker Hotel, Olrud den 23. og 24. september 2019.  Arrangør er Norsk Sykepleierforbund i Hedmark og Oppland i samarbeid med KS, Sykehuset Innlandet, Fagakademiet, Utdanningsforbundet m. fl.

Årsplan for NSF Hedmark 2019

Planen gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som angår tillitsvalgte og medlemmer i NSF Hedmark. 

God ledelse og sterke fagmiljøer – kvalitet i helsetjenesten

For å yte helsetjenester av god kvalitet trenger vi kompetente ledere i sterke fagmiljøer. 

Lederkonferanse for Oppland og Hedmark 2019

NSF Hedmark og Oppland inviterer til lederkonferanse 13.juni, på Scandic Lillehammer Hotel.  Årets konferanse har vi gitt tittelen "KOMPETENTE SYKEPLEIELEDERE OG STERKE FAGMILJØ"

 

Likestilling forutsetter heltidsarbeid

Heltidsarbeid er en av grunnforutsetningene for å gi kvinner den økonomiske handlefriheten som er nødvendig for å oppnå likestilling.

Investering i framtidas helsetjeneste

Økt lønn og utstrakt bruk av fulle stillinger er viktige virkemidler for å løse kompetanse- og bemanningsutfordringene i kommunehelsetjenesten i fremtiden. 

Ny IA-avtale endelig klar

Den reforhandlede avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble signert for to dager siden (18.desember), og avløser dermed den gjeldende avtalen fra 2014. Den nye avtalen gjelder for årene 2019 t.o.m. 2022.

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel.

Norsk Sykepleierforbund i Hedmark uttrykker alvorlig bekymring over den stadig økende mangelen på sykepleiere i kommunene.

Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.