Hedmark

Siste nyheter fra Hedmark

Vil du være delegat på landsmøtet i 2019?

-Eller kjenner du noen andre som kan tenke seg å stille som delegat?  NSFs landsmøte arrangeres 5.- 8. november 2019.  Delegasjonen fra Hedmark vil bestå av 6-7 delegater, og disse velges på fylkesmøtet i NSF Hedmark den 27. mars 2019.

Årsplan for NSF Hedmark 2019

Planen gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som angår tillitsvalgte og medlemmer i NSF Hedmark. 

Arbeidstidskurs for sykepleieledere 27. nov.

Tirsdag 27. november 2018, kl. 09.00 – 15.00, i NSF Hedmarks lokaler i Kirkeveien 58, Elverum.  Kurset er gratis for medlemmer av NSF, og koster 1200,- for ikke-medlemmer.

Årsplan for NSF Hedmark 2018

Her finner du en oversikt over de fleste aktivitetene som angår tillitsvalgte og medlemmer i NSF Hedmark i 2018.  Planen oppdateres jevnlig.

Nominasjonskomite for fylkesmøtet 2019

Under hovedtillitsvalgtkonferansen for NSF Hedmark 7. juni ble det valgt ny nominasjonskomite.  Komiteen skal sørge for valg av delegasjon til landsmøtet 2019, fra NSF Hedmark.

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel.

Norsk Sykepleierforbund i Hedmark uttrykker alvorlig bekymring over den stadig økende mangelen på sykepleiere i kommunene.

Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Pakkeforløp for kreftpasienter

For å sikre rask utreding og behandlingsstart har Helsedirektoratet utarbeidet pakkeforløp og diagnoseveiledere for en rekke former for kreft.  Disse skal implementeres i 2015, de første allerede fra 1. januar.