Hedmark

Åpningstid:

08.00-15.45  (15. mai - 14. sept.: 08.00 - 15.00)

Epost:    hedmark@nsf.no - tlf. 994 02409

Adresse: Kirkeveien 58, 2413 Elverum

Siste nyheter fra Hedmark

Julehilsen fra fylkesleder

Nok et år går mot slutten. 2019 er et år hvor vi har vedtatt store omstillinger i NSF. I tråd med våre omgivelser, ser vi at også vi bør endre oss. NSF Hedmark og NSF Oppland slår seg sammen og blir NSF Innlandet fra fylkesmøtet den 30. mars.

Vil du være med og lede nye NSF Innlandet?

I mars 2020 skal vi på nytt gjøre viktige valg i NSF. Det skal velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret i nye NSF Innlandet.  Kan noen av disse viktige vervene være noe for deg?

Still som delegat på fylkesmøtet!

Hvis du vil være med å bestemme sammensetningen av fylkesstyret i NSF Innlandet 2020 - 2023, bør du melde deg som delegat til fylkesmøtet den 30. mars.

Ny nominasjonskomite for NSF Oppland og NSF Hedmark er valgt

Under hovedtillitsvalgtkonferansen for NSF Hedmark og NSF Oppland i november, ble det valgt felles nominasjonskomite.  Komiteens oppgave er  å sørge for valg av nytt fylkesstyre for NSF Innlandet 2020 - 2023

Vi blir NSF Innlandet

1. april 2020 blir NSF Innlandet en realitet, mens NSF Oppland og NSF Hedmark opphører som egne fylkesorganisasjoner.

Årsplan for NSF Hedmark 2020

Planen gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som angår tillitsvalgte, fylkesstyret og medlemmer i NSF Hedmark.  Fra 1. april 2020 gjelder planen hele NSF Innlandet.

LEDERSEMINAR 22.-24. januar 2020

NSF LSL Oppland arrangerer lederseminar 22. - 24. januar 2020, på Scandic Valdres Hotel, Fagernes.  Tidligere kjent som "Fagernesseminaret".

Ryggraden i Norsk Sykepleierforbund

Årets utdeling av hedersnåler og gullnåler til trofaste medlemmer i Hedmark gikk av stabelen mandag 13. mai, på Scandic Ringsaker Hotel, Olrud

God ledelse og sterke fagmiljøer – kvalitet i helsetjenesten

For å yte helsetjenester av god kvalitet trenger vi kompetente ledere i sterke fagmiljøer. 

Likestilling forutsetter heltidsarbeid

Heltidsarbeid er en av grunnforutsetningene for å gi kvinner den økonomiske handlefriheten som er nødvendig for å oppnå likestilling.

Investering i framtidas helsetjeneste

Økt lønn og utstrakt bruk av fulle stillinger er viktige virkemidler for å løse kompetanse- og bemanningsutfordringene i kommunehelsetjenesten i fremtiden. 

IA-avtalen

Den reforhandlede avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble signert 18.desember 2018.  Den nye avtalen gjelder for årene 2019 t.o.m. 2022.