Hedmark

Siste nyheter fra Hedmark

Vinnere av NSF Hedmarks julequiz

Fristen for å sende inn svar er nå gått ut, og vi har trukket ut to vinnere.

VALG AV TILLITSVALGTE OG HOVEDTILLITSVALGTE

Alle NSFs lokale tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte er på valg i 2017.  Disse valgene skal arrangeres på den enkelte arbeidsplass/virksomhet innen 1. mars. 

Aktivitetskalender for NSF Hedmark 2017

Her finner du en oversikt over de viktigste, programfestede aktivitetene til fylkesorganisasjonen i 2017.  Endringer vil forekomme, så reviderte utgaver blir lagt ut etterhvert.

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel.

Norsk Sykepleierforbund i Hedmark uttrykker alvorlig bekymring over den stadig økende mangelen på sykepleiere i kommunene.

Fagseminar: “Den akutt syke geriatriske pasient”

NSF FGD lokalgruppe i Oppland inviterer til to-dagersseminar 15.-16. februar 2017 på Thon Hotel Fagernes.  Tema for seminaret er “Den akutt syke geriatriske pasient”.

EQUAL PAY DAY

Equal Pay Day arrangeres hvert år på den datoen man regner seg frem til at kvinner i prinsippet ikke lenger mottar lønn, med utgangspunkt i den statistiske forskjellen på lønnsnivå kjønnene i mellom. 

Aktivitetsplan for NSF Hedmark 2016

Her finner du en oversikt over aktiviteter i fylkesorganisasjonen i 2016 

Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet, 19. - 20. sept. 2016

Som vanlig blir konferansen arrangert av Norsk Sykepleierforbund i samarbeid med Fagakademiet, KS, Utdanningsforbundet, Sykehuset Innlandet m.fl. Arbeidsmiljøkonferansen arrangeres i år ved Scandic Ringsaker Hotel, Olrud, Furnes

Forum for kreftsykepleie arrangerer fagmøte og årsmøte 18. februar

NSFs faggruppe; Forum for kreftsykepleie arrangerer årsmøte / fagmøte torsdag 18. februar 2016 kl. 1800 på Sykehuset Innlandet, Hamar, Psykrommet.

Regjering på kollisjonskurs

Her kan du lese fylkesleder Bente i. Aalands innlegg og statsrådens svar i debatten rundt regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Innleggene stod i Hamar Arbeiderblad i februar.

 

 

 

Pakkeforløp for kreftpasienter

For å sikre rask utreding og behandlingsstart har Helsedirektoratet utarbeidet pakkeforløp og diagnoseveiledere for en rekke former for kreft.  Disse skal implementeres i 2015, de første allerede fra 1. januar.