Hedmark

Siste nyheter fra Hedmark

Arbeidstidskurs for sykepleieledere 27. nov.

Tirsdag 27. november 2018, kl. 09.00 – 15.00, i NSF Hedmarks lokaler i Kirkeveien 58, Elverum.  Kurset er gratis for medlemmer av NSF, og koster 1200,- for ikke-medlemmer.

Årsplan for NSF Hedmark 2018

Her finner du en oversikt over de fleste aktivitetene som angår tillitsvalgte og medlemmer i NSF Hedmark i 2018.  Planen oppdateres jevnlig.

Nominasjonskomite for fylkesmøtet 2019, NSF Hedmark

Under HTV-konferansen 7. juni ble det valgt ny nominasjonskomite.  Komiteen har som oppgave å sørge for valg av delegasjon til landsmøtet 2019, fra NSF Hedmark.  Valget skjer under fylkesmøtet 27. mars 2019.

Utdeling av hedersnåler 2018

Årets høytidelige utdeling av hedersnåler og gullnåler til trofaste medlemmer i Hedmark gikk av stabelen tirsdag 15. mai, på Scandic Ringsaker Hotel, Olrud

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2018

Den 20. arbeidsmiljøkonferansen i rekken arrangeres ved Scandic Hafjell Hotel, Øyer den 24. og 25. september 2018.  Arrangør er Norsk Sykepleierforbund i Hedmark og Oppland i samarbeid med KS, Sykehuset Innlandet, Fagakademiet, Utdanningsforbundet m. fl.

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel.

Norsk Sykepleierforbund i Hedmark uttrykker alvorlig bekymring over den stadig økende mangelen på sykepleiere i kommunene.

Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Pakkeforløp for kreftpasienter

For å sikre rask utreding og behandlingsstart har Helsedirektoratet utarbeidet pakkeforløp og diagnoseveiledere for en rekke former for kreft.  Disse skal implementeres i 2015, de første allerede fra 1. januar.