Hedmark

Siste nyheter fra Hedmark

Arbeidstidskurs for sykepleieledere 8. juni 2017

NSF Hedmark inviterer til arbeidstidskurs for ledere.

 

Torsdag 8. juni 2017, kl. 09.00 – 15.30 i fylkeskontorets lokaler i Kirkeveien 58, Elverum.

Aktivitetskalender for NSF Hedmark 2017

Her finner du en oversikt over de viktigste, programfestede aktivitetene til fylkesorganisasjonen i 2017.  Endringer vil forekomme, så reviderte utgaver blir lagt ut etterhvert.

Viktig lederkonferanse 23. mai!

NSF Hedmark og NSF Oppland arrangerer lederkonferanse for medlemmer 23. mai på Meetingpoint Hafjell Hotel, Øyer. 

Konferansen har fått tittelen: "Rammevilkår for god ledelse – kontrollspenn, kompetanse, makt og myndighet"

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel.

Norsk Sykepleierforbund i Hedmark uttrykker alvorlig bekymring over den stadig økende mangelen på sykepleiere i kommunene.

EQUAL PAY DAY

Equal Pay Day arrangeres hvert år på den datoen man regner seg frem til at kvinner i prinsippet ikke lenger mottar lønn, med utgangspunkt i den statistiske forskjellen på lønnsnivå kjønnene i mellom. 

Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Pakkeforløp for kreftpasienter

For å sikre rask utreding og behandlingsstart har Helsedirektoratet utarbeidet pakkeforløp og diagnoseveiledere for en rekke former for kreft.  Disse skal implementeres i 2015, de første allerede fra 1. januar.