Hedmark

Siste nyheter fra Hedmark

Utdeling av hedersnåler 2018

Årets høytidelige utdeling av hedersnåler og gullnåler til trofaste medlemmer i Hedmark gikk av stabelen tirsdag 15. mai, på Scandic Ringsaker Hotel, Olrud

Åpent medlemsmøte i NSF-SPoR Hedmark 22. mai

NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, SPoR, Hedmark arrangerer medlemsmøte 22 mai

NSF Hedmarks nominasjonskomite

For valg av delegasjon fra NSF Hedmark til landsmøtet i 2019, skal det opprettes nominasjonskomite.  Nominasjonskomiteen vil bestå av leder, fire medlemmer og fire varamedlemmer.  Disse velges under hovedtillitsvalgtkonferansen for NSF Hedmark 7. juni i år.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 2018

Den 20. arbeidsmiljøkonferansen i rekken arrangeres ved Scandic Hafjell Hotel, Øyer den 24. og 25. september 2018.  Arrangør er Norsk Sykepleierforbund i Hedmark og Oppland i samarbeid med KS, Sykehuset Innlandet, Fagakademiet, Utdanningsforbundet m. fl.

Årsplan for NSF Hedmark 2018

Her finner du en oversikt over de fleste aktivitetene som angår tillitsvalgte og medlemmer i NSF Hedmark i 2018.  Planen oppdateres jevnlig.

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel.

Norsk Sykepleierforbund i Hedmark uttrykker alvorlig bekymring over den stadig økende mangelen på sykepleiere i kommunene.

Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Pakkeforløp for kreftpasienter

For å sikre rask utreding og behandlingsstart har Helsedirektoratet utarbeidet pakkeforløp og diagnoseveiledere for en rekke former for kreft.  Disse skal implementeres i 2015, de første allerede fra 1. januar.