Hedmark

Åpningstid:

08.00-15.45  (15. mai - 14. sept.: 08.00 - 15.00)

Epost:    hedmark@nsf.no - tlf. 994 02409

Adresse: Kirkeveien 58, 2413 Elverum

Siste nyheter fra Hedmark

9000 sykepleiere i Innlandet har valgt nytt fylkesstyre for 2020 - 2023.

Ny fylkesleder av NSF Innlandet er Ida Høiby

Revidert innstilling fra felles nominasjonskomité for NSF Oppland og NSF Hedmark

10. mars vedtok nominasjonskomiteen i NSF Hedmark sin innstilling til valgene under felles fylkesmøte for NSF Oppland og NSF Hedmark, som er utsatt til 15. september, og blir et rent valgmøte via internett.

Valg av nytt fylkesstyret i NSF Innlandet

Resultater fra valget den 15.09 legges ut på Facebook NSF Innlandet og på nettsiden til NSF Oppland 

Sykepleie i koronaens tid

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utpekt 2020 til sykepleiernes og jordmødrenes år, og 12. mai markeres den internasjonale sykepleierdagen.  

Ny nominasjonskomite for NSF Oppland og NSF Hedmark er valgt

Under hovedtillitsvalgtkonferansen for NSF Hedmark og NSF Oppland i november, ble det valgt felles nominasjonskomite.  Komiteens oppgave er  å sørge for valg av nytt fylkesstyre for NSF Innlandet 2020 - 2023

Vi blir NSF Innlandet

1. april 2020 blir NSF Innlandet en realitet, mens NSF Oppland og NSF Hedmark opphører som egne fylkesorganisasjoner.

Årsplan for NSF Hedmark 2020

Planen gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som angår tillitsvalgte, fylkesstyret og medlemmer i NSF Hedmark.  Fra 1. april 2020 gjelder planen hele NSF Innlandet.

Likestilling forutsetter heltidsarbeid

Heltidsarbeid er en av grunnforutsetningene for å gi kvinner den økonomiske handlefriheten som er nødvendig for å oppnå likestilling.

Investering i framtidas helsetjeneste

Økt lønn og utstrakt bruk av fulle stillinger er viktige virkemidler for å løse kompetanse- og bemanningsutfordringene i kommunehelsetjenesten i fremtiden. 

IA-avtalen

Den reforhandlede avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble signert 18.desember 2018.  Den nye avtalen gjelder for årene 2019 t.o.m. 2022.

Webinar i kriseledelse våren og høsten 2020

NSFs fylkesledere, Sentralt fagforum og faggruppen for sykepleierledere (NSFLSL) tilbyr nå medlemmer i NSF gratis deltakelse på webinar i kriseledelse.