Hedmark

Siste nyheter fra Hedmark

NSFLIS Hedmark Fagdag 2017

NSFLIS Hedmark ønsker velkommen til FAGDAG 19. Oktober 2017 på tidligere Lærerhøgskolen, nå Kommunehuset Folkvang, Adresse Lærerskolealeen 1, Elverum

Aktivitetskalender for NSF Hedmark 2017

Her finner du en oversikt over de viktigste, programfestede aktivitetene til fylkesorganisasjonen i 2017.  Endringer vil forekomme, så reviderte utgaver blir lagt ut etterhvert.

NSF Hedmark fyller 80 år, og feirer med fagkonferanse, jubileumsfest og lederkonferanse

I år er det 80 år siden NSF Hedmark ble stiftet, og i den anledning har vi gleden av å invitere til både fagkonferanse, lederkonferanse og jubileumsfest. (Jubileumsmiddagen er dessverre fulltegnet)

En svært viktig streik

I tre og en halv måned har våre medlemmer i Kreftforeningen streiket for å beholde tilsvarende rettigheter og betingelser som de hadde før foreningen byttet arbeidsgiverorganisasjon fra Virke til NHO Abelia

Bruk stemmeretten!

Din stemme er viktig og kan virkelig være med å avgjøre hvem som skal styre lande vårt de neste fire årene.  NSF Hedmark inviterte toppkandidater fra alle partier til en helsepolitisk debatt i Elverum midt i valgkampen.  Bortsett fra MDG stilte samtlige.

Stor oppslutning om felles lederkonferanse

Hele 150 ledere og hovedtillitsvalgte hadde funnet veien til lederkonferansen på Hotel Meeting Point Hafjell 23. mai.  Dette var et fellesarrangement for NSF Oppland og NSF Hedmark.

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet 18. og 19. september

Konferansen arrangeres 18.-19. september ved Scandic Ringsaker Hotel Olrud.  Arrangør er Norsk Sykepleierforbund i Hedmark og Oppland i samarbeid med KS, Sykehuset Innlandet, Fagakademiet, Utdanningsforbundet m. fl.

Alvorlig bekymret for sykepleiermangel.

Norsk Sykepleierforbund i Hedmark uttrykker alvorlig bekymring over den stadig økende mangelen på sykepleiere i kommunene.

EQUAL PAY DAY

Equal Pay Day arrangeres hvert år på den datoen man regner seg frem til at kvinner i prinsippet ikke lenger mottar lønn, med utgangspunkt i den statistiske forskjellen på lønnsnivå kjønnene i mellom. 

Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Pakkeforløp for kreftpasienter

For å sikre rask utreding og behandlingsstart har Helsedirektoratet utarbeidet pakkeforløp og diagnoseveiledere for en rekke former for kreft.  Disse skal implementeres i 2015, de første allerede fra 1. januar.