NSF Student

bilde

Siste nyheter fra NSF Student

NSF Student møtte hertuginnen av Cambridge

Leder av NSF Student møtte hertuginnen av Cambridge for å diskutere sykepleie i en global verden.

Still som skoledelegat eller fylkesrepresentant på årsmøtet

Bli med på årets morsomte begivenhet for sykepleierstudenter! Du kan delta på NSF Students årsmøte, eller bli fylkesrepresentant i et av NSFs fylkesstyrer.

Studentvalget 2018: Du kan bli valgt som skoledelegat til NSF Students årsmøte

Du kan velges som fylkesrepresentant til et NSFs fylkesstyrer eller som skoledelegat til NSF Students årsmøte. Delta på årets happening, still til valg før 1. april 2018!

Skikkethetsvurdering Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Har du spørsmål om skikkethetsvurdering eller lurer på hva du kan gjøre dersom det blir meldt tvil om din skikkethet?

Studentpolitisk plattform og innsatsområder 2017-2018

Årsmøtet har revidert Studentpolitisk plattform og vedtatt innsatsområder for perioden 2017-2018.

Sosiale medier råd

Se tips til bruk av sosiale medier som sykepleierstudent her

PRESSEMELDING FRA NSF STUDENT OM KJØNNSNØYTRALE YRKESTITLER

Under NSFs landsmøtes sak 3a fremmet flere delegater
på vegne av studentdelegatene et forslag om nytt kulepunkt til NSFs
prinsipprogram, med ønske om at NSF skal arbeide for kjønnsnøytrale yrkestitler
for sykepleiere.  NSF Student støtter
dette vedtaket.

NSF Student støtter "Studenter Mot Kreft"

NSF Student støtter "Studenter Mot Kreft" og ønsker å reklamere for og støtte oppunder det flotte arbeidet de gjør.

NSF Student støtter årets klimamarsj!

28.november skal NSF Student sammen med en rekke andre organisasjoner og store deler av fagbevegelsen gå i tog for klima, miljø og helse.

Ny vara fylkesrepresentant for Oppland skal velges

Studentene på Oppland skal nå supplere inn en ny vara fylkesrepresentant. Hvis du er interessert kan du ta kontakt med Mia Andresen : mia.andresen@nsf.no

Lokallagsopprettelse på Høgskolen i Telemark

NSF Student Telemark inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til møte om lokallagsopprettelse onsdag 10. november, kl.18:00 på Pohlmans. Arrangementet er gratis. Det blir enkel servering.