Dette betyr tariffoppgjøret i sykehusene for deg

Sykehus lønnsoppgjør

Illustrasjonsbilde: Sunniva Tønsberg Gaski / NSF

Det er enighet i den sentrale delen av forhandlingene på sykehusene mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter. Dette er den første delen av forhandlingene. Neste del er de lokale forhandlingene.

Et samlet oppgjør er først klart etter at de lokale forhandlingene er gjennomført og det blir en eventuell sentral enighet om helheten. Det skjer etter 12. juni.

Hvem gjelder dette oppgjøret for?

Enigheten i den sentrale delen av forhandlingene omhandler lønn og økonomiske betingelser for Norsk Sykepleierforbunds rundt 43 000 medlemmer i helseforetakene og i sykehus med driftsavtaler.

Nye minstelønnssatser

Som et resultat av de sentrale forhandlingene øker minstelønnssatsene for henholdsvis sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre til følgende:

Ansiennitet (år)0 46810
Sykepleier485 000501 000503 000527 000589 000
Spesialsykepleier/jordmor538 000561 000572 000599 000675 000

Minstelønnstillegg på minst 22 000 kroner

Økningen av minstelønnssatsene innebærer et minstelønnstillegg på mellom 22 000 og 25 000 kroner. Det betyr at alle får minst 3,7 prosent generelt tillegg, mens noen får opp mot 5 prosent generelt tillegg.

Ansiennitet (år)046810
Sykepleier22 00022 00022 00022 00024 000
Spesialsykepleier/jordmor22 00022 00022 00022 00025 000
Sykepleier4,8 %4,6 %4,6 %4,4 %4,2 %
Spesialsykepleier/jordmor4,3 %4,1 %4,0 %3,8 %3,8 %

Oppgjøret i sykehusene vs. frontfaget (industrien)

Det er viktig å understreke at Spekter-oppgjøret ikke er ferdig, og at det generelle tillegget på 3,7 prosent er noe annet enn den totale rammen. Det er som sagt kun den første delen av oppgjøret som er gjennomført. På samme måte som i frontfaget, kommuneoppgjøret og andre oppgjør denne våren er det også satt av en del til lokale forhandlinger. Den totale rammen avhenger i tillegg av overheng, glidning og virkningstidspunkt.

Rammen i Spekter-oppgjøret vil trolig lande på rundt samme nivå som rammen i frontfaget og de andre oppgjørene, som er på 5,2 prosent. Det generelle tillegget på 3,7 prosent kan sammenlignes med frontfagets 2,9 prosent i avtalte sentrale tillegg.

Oppfordres til å prioritere ansiennitet i lokale forhandlinger

Partene er enige om at sykehusene har behov for ulike prioriteringer, og at de derfor skal gjennomføre lokale forhandlinger. Det vises i denne sammenheng til Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

De lokale partene oppfordres til å prioritere erfarne sykepleiere, jordmødre og sykepleierledere.

Mer om tariffoppgjøret

Her kan du lese om at enigheten i kommunesektoren skal sikre reallønnsvekst.

Hold deg oppdatert på alle forhandlinger Norsk Sykepleierforbund deltar i.