Årsmøte

Still til studentledelse eller studentstyre i Norsk Sykepleierforbund

Ny ledelse og nytt studentstyre for 2020-2021 skal velges, og du kan stille!

Hva er Årsmøtet i NSF Student?

Lurer du på hva Årsmøtet er, eller hva som skjer der? Denne artikkelen forteller deg hva Årsmøtet er, hva som skjer og hvordan du kan delta.

Sakspapirer Årsmøte 2014

Studentpolitisk plattform og innsatsområder er saker på årsmøte hvert år. I tillegg til de faste sakene har vi i år tre saker vi ønsker at årsmøte diskuterer og tar stilling til. Det er sak 5 "En utdanning i endring", sak 6 "En aktiv studentorganisasjon" og sak 7 "Årets praksissted". 

Bakgrunn for sakene kan leses i sakspapirene. 

Om årsmøtet

NSF Students årsmøte er det høyeste studentorgan i NSF.
På årsmøtet er alle studenter fra landets sykepleierutdanninger representert.
Her diskuteres viktige saker relatert til sykepleierutdanningen.