Sykepleierløftet

Dette er sykepleierløftet

  • Et lønnsløft som gjør at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner innen utgangen av 2019
  • En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid
  • Full lønn for sykepleiere under spesialisering
  • En pasientfokusert bemanningsnorm
  • En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
  • Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
  • Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav

Stor sykepleiermangel i Norge

Mangel på sykepleiere i norske kommuner fører til alvorlige avvik og store belastninger for både pasienter og pårørende. Støtt Norsk Sykepleierforbunds arbeid for å få gjennomslag for et sykepleierløft.

Milepæl nådd, men ikke i havn

Forbundsleder Eli Gunhild By er glad for at kampen om sykepleierkompetansen nå har gitt uttelling i form av at en milepæl i sykepleierløftet er nådd. Det skjedde da det sent onsdag kveld ble enighet i oppgjøret for 37.000 sykepleiere ved sykehusene. Målet om minst 500.000 kroner for sykepleiere med ti års ansiennitet ble dermed nådd.

Må stoppe flukten fra sykepleieryrket

1 av 5 sykepleiere slutter i løpet av sine første ti år i jobb. Siv er nå idrettslærer. NSF mener en betydelig lønnsøkning må til for å stoppe flukten fra sykepleieryrket.

Sykepleiernes spørretime

Onsdag 7/2 kl. 20.00 arrangerte NSF en annerledes paneldebatt med blant annet Sigrid B. Tusvik og Eirik Bergesen i Sykepleiernes spørretime. 

Se filmen "Jeg var der da..."

Alle trenger sykepleiere, i ulike faser av livet. Se filmen som er laget for å vise sykepleieres kompetanse, og bidra til at Norge får et sykepleierløft.

28.000 har signert sykepleierløftet

Hele 28.000 har nå signert sykepleierløftet. I tillegg har mange hundre benyttet muligheten til å skrive en hilsen til norske sykepleiere. 

– Jeg vil være 100 % sykepleier!

NSF mener heltidsstillinger bør være hovedregelen, og at deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. På kvinnedagen 8. mars lanseres sykepleierløftet.no. 

Ny film: Folket trenger et sykepleierløft!

Se filmen som har tatt Facebook med storm.