Sykepleierløftet

Sykepleierløftet

Ikke velg parti før...

NSF oppfordret medlemmene til ikke å velge parti før politikerne svarte på hva de mener om avtalerett på turnusplaner. NSF mener dette er en av valgkampens viktigste saker. Les  hva partiene svarte.

Utdanner for få spesialsykepleiere

En ny rapport viser at det utdannes for få spesialsykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. Helseforetakene har heller ikke god nok oversikt over behovet fremover.

Svært positiv til forslag om styrket fortrinnsrett for deltidsansatte

Regjeringen foreslår å endre reglene for deltidsansatte, slik at for eksempel en sykepleier med 75 prosents stilling kan kreve fortrinnsrett til 25 prosent av en utlyst 80 prosent stilling, og dermed komme opp i 100 prosent. 

Dramatisk stort frafall

20 prosent av nyutdannede sykepleiere slutter i løpet av kort tid. – Dramatisk, sier forbundsleder Eli Gunhild By i  Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Forbundsledere glade for arbeidstidssvar

Fem store forbund med nesten 600.000 medlemmer til sammen utfordret politikerne til å svare om arbeidstid før valget. Nå har de fått svar. Og de aller fleste partiene støtter arbeidstakerne i denne viktige saken.

De fleste partiene vil beholde avtaleretten

Partiene har nå svart på NSFs spørsmål om avtaleretten. Alle utenom Høyre og Venstre vil beholde avtaleretten for turnusarbeidere.  

Flere politiske partier har nå svart

Flere politiske partier har nå svart at de støtter NSFs krav om å beholde avtaleretten på egen turnus. Foreløpig gjelder det SV, Sp, KrF, Arbeiderpartiet og Rødt.

Ikke velg før partiene har tatt stilling

Konsekvensene blir store hvis avtaleretten på egen turnus fjernes. Derfor krever NSF at partiene som stiller til valg skal si hva de mener om saken før vi bestemmer oss for hvem vi skal stemme på.

Se filmen "Jeg var der da..."

Alle trenger sykepleiere, i ulike faser av livet. Se filmen som er laget for å vise sykepleieres kompetanse, og bidra til at Norge får et sykepleierløft.

28.000 har signert sykepleierløftet

Hele 28.000 har nå signert sykepleierløftet. I tillegg har mange hundre benyttet muligheten til å skrive en hilsen til norske sykepleiere. 

– Jeg vil være 100 % sykepleier!

NSF mener heltidsstillinger bør være hovedregelen, og at deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. På kvinnedagen 8. mars lanseres sykepleierløftet.no.