Språkproblemer truer pasientsikkerheten

Av NSF, 20.01.2015

Språkkunnskapene blant sykepleiere med fremmedspråklig bakgrunn er så dårlige at det går ut over pasientsikkerheten, viser ny undersøkelse. Nå ønsker NSF nasjonale krav til språkkunnskaper for de som skal jobbe i helsevesenet.

Undersøkelsen er gjennomført av NRK og Norsk Sykepleierforbund (NSF) i samarbeid, med over 4.000 respondenter blant medlemmer i NSF. Hovedfunnene er at 26 prosent opplever/observerer minst ukentlig språkproblemer i kommunikasjon med kolleger.

Hele 31 prosent (minst ukentlig) og 60 prosent (minst månedlig) forteller at kolleger ikke forstår det som kommuniseres fra pasient. Og tallet er likt den andre veien, ved at pasienten ikke forstår hva deres kollega forsøker å si til pasienten.

Fire av ti sier at språkproblemer fører til dårligere omsorg for pasienten.  15 prosent er helt eller delvis enig i at dette har ført til fare for liv og helse. Mindre enn halvparten melder at den arbeidstakeren det gjelder, selv tar tak i problemet og gjennomfører tiltak som bedrer egne språkutfordringer. 31 prosent mener ledelsen ikke tar tak i det, 24 prosent vet ikke.

Dagsrevyen hadde saken som hovedsak mandag 19. januar med bidrag fra flere sykepleiere og nestleder Solveig Bratseth i NSF. Innslaget ble fulgt opp av kommentar fra helseministeren i 21-sendingen.

Du kan se innslaget her.

Her kan du se resultatene fra undersøkelsen i sin helhet